Obec získala dotaci ve výši cca 2,2 mil Kč na opravu hřbitovní zdi a okolí kostela

29 července, 2011 by AV Leave a reply »

  Dne 7.7.2011 schválil SZIF – Státní Zemědělský a Intervenční Fond dotaci pro obec Stašov ve výši 2.127.415,-Kč pro obnovu kulturního dědictví – opravu hřbitova ve Stašově. Celkem bylo ve 12.kole schváleno 172 žádostí v úhrnné hodnotě 445.534.243,-Kč.

Peníze budou použity na opravu hřbitovní zdi a úpravu shodištního portálu a okolí kostela.

Obec se účastní 10% z celkové výše nákladů bez DPH a hradí 20% DPH.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.