Archive for the ‘Aktuality’ category

Křest nové knihy o zaniklých lázních Balda 5.8.2022

Srpen 6th, 2022
V pátek 5.8.2022 v 19 hod. se na Obecním úřadě ve Stašově uskutečnil křest nové knihy, která pojednává o historii zaniklých lázní Balda, které částečně leží v katastru obce Stašov. Autorem knihy je pan Jiří Bureš, který svou knihu sám přítomným představil a následně spolu s účastníky i pokřtil.
Obec Stašov na vydání knihy přispěla finančním příspěvkem.
IMG_20220805_191429IMG_20220805_190806

Rekonstrukce dětského hřiště u OU a realizace výstavby nového hřiště u multifunkčního hřiště

Červen 19th, 2022

Od poloviny července bude firma TR Antoš s.r.o. realizovat rekonstrukci hřiště u OU (hřiště bude cca měsíc uzavřeno pro veřejnost) a zároveň stavbu nového hřiště u stávajícího multifunkčního hřiště. Nové hřiště by mělo kombinovat hrací prvky pro menší i větší děti.stasov_viceucelove_dh_vizualizace

Červen 1st, 2022

Úřední hodiny obce:

Během roku každé úterý od 15-17 hod.!

Knihovna každé úterý od 15-16 hod.

nové emaily obce:

starosta@stasov.cz

mistostarosta@stasov.cz

ucetni@stasov.cz

stasov@stasov.cz

emailová adresa ou.stasov@tiscali.cz bude časem zrušena.

Žádáme občany, aby pro platby obecních poplatků a dalších plateb maximálně využívali bezhotovostního bankovního převodu.

Číslo účtu  ČS 1283404359/0800, variabilní číslo = číslo popisné, do popisného pole zadejte o jaký poplatek se jedná. Děkujeme.

 

Provozovatelem obecního vodovodu je od 1.4.2019 obec Stašov

Kontakt v případě poruchy: pan Kuda Pavel 606 543 374

ODEČTY VODOMĚRŮ PROBÍHAJÍ VZDY V MĚSÍCÍCH BŘEZEN A ZÁŘÍ KAŽDÉHO ROKU.

V PŘÍPADĚ NEZASTIŽENÍ PRACOVNÍKEM OBCE JE POTŘEBA NAHLASIT AKTUÁLNÍ STAV NA OBECNÍ ÚŘAD.

V PŘÍPADĚ NENAHLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRU BUDE ÚČTOVÁNA  ČÁSTKA DLE PŘEDCHOZÍHO POLOLETÍ.

Nová přístupová cesta k venkovní posilovně

Červen 1st, 2022

V květnu se podařilo upravit přístupovou štěrkovou cestu k venkovní posilovně. Materiál dodal místní lom M-silnice a rozvoz materiálu zajistili obecní pracovníci.

IMG_20220504_192125

Velikonoční inspirace 2022 obrazem

Duben 3rd, 2022

Více foto na: Velikonoční inspirace 2022 – stasov – album na Rajčeti (idnes.cz)

IMG_20220402_145114

 

IMG_20220402_144507 IMG_20220402_145247 IMG_20220402_150716

Humanitární sbírka pro Ukrajinu

Březen 3rd, 2022

Obec Stašov se zapojila do humanitární pomoci Ukrajině. Sbírka proběhne v neděli 6.3.2022 od 9-11 hod na obecním úřadě. Potřebné věci: teple oblečení, přikrývky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, konzervy, spací pytle, volně prodejné léky, obvazový a fixační material.
Děkujeme všem za pomoc.

Nabídka nebytových prostor k pronájmu

Únor 23rd, 2022

Obec Stašov jako vlastník objektu č.p. 247 – prodejny se smíšeným zbožím ve Stašově, nabízí k pronájmu prostory k provozování prodejny se smíšeným zbožím včetně skladu a zázemí.

Kontakt: Leoš Vendolský – starosta obce

email: ou.stasov@tiscali.cz

Podmínky pronájmu

– zachování základního prodeje potravin

– zkušenosti z daného oboru

– schopnost zajistit prodej předpokládaný dnem 1.4.2022

– schopnost zajistit vybavení prodejny zbožím

– požadovaná prodejní doba: pondělí až pátek – dopolední i odpolední prodej, sobota – dopolední prodej, o úpravě prodejní doby je možné jednat

– nájemné ve výši 1,-Kč/rok

– platba elektrické energie – hradí obec

– provozní náklady hradí provozovatel

– prodejna je vybavena chladícím zařízením, pultem, regály, nářezákem, klimatizací, pokladnou atd.

– příspěvek obce na provoz 3.000 Kč/měsíc

– bezúhonnost

Požadavky na profesní kvalifikační předpoklady

· výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů

· doklad o oprávnění k podnikání, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. živnostenský list) či licenci

Výtěžek tříkrálové sbírky 2022

Leden 24th, 2022

V letošním roce proběhla ve Stašově tříkrálová sbírka opět tradičním způsobem – 2 skupinky koledníků. Vybralo 12 923,-Kč, což je oproti loňskému roku, kdy se vybralo 5 158,-Kč, o 7 765,-Kč více. Celkem se finanční dary pro oblastní charitu Polička vyšplhaly k dnešnímu dni na částku 771 624, -Kč. tři králové 2022

Záměry pro finanční dary z tříkrálové sbírky letošního roku jsou následující:

  • Posílení kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšíření území pro poskytování služeb v rámci Domácího hospice sv. Michaela. Částečné pokrytí provozních nákladů domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v DHP (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.

250 800 Kč

  • Částečné pokrytí nákladů (včetně osobních) na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře (pro lidi s dušením onemocněním), související s probíhající reformou psychiatrické péče, a nákladů na přípravu a provoz Centra Duševního zdraví ve Svitavách.

245 100 Kč

  • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

28 500 Kč

  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

28 500 Kč

  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

17 100 Kč

Shrnutí 2022

Prosinec 27th, 2021

 

2021
 Investiční akce – Dotace Dotace  tis. Kč Celkem tis. Kč
Restaurování starých náhrobků na místním hřbitově             50
Nové mobiliář – lavičky na místním hřbitově             10
Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu – dokončení – proplacení dotace        1 578        1 999
Výměna lamp veřejného osvětlení podél vedlejších místních komunikací               -           200
Dotace DČOV             60
 Celkem        1 578        2 259

 

Výhled na rok 2022
•Výstavba zázemí v místním sportovním areálu – podaná žádost dotace NSA 800.000,-Kč spoluúčast obce 20%
•Dotace DČOV cca 140.000,-Kč z rozpočtu obce
•Fasáda – obchod, hasičárna
•Hřbitov (restaurování starých náhrobků – pokračování)
•Odpočinková zóna pro děti u víceúčelového hřiště – podaná žádost u MMR v celk.hodnotě 1.500.000,-Kč spoluúčast 20%
•Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u OU – podaná žádost u MMR v celk.hodnotě 1.500.000,-Kč spoluúčast 20%
•Doplacení poskytnutého úvěru na rekonstrukci budovy OU a obecního vodovodu

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2022

Prosinec 26th, 2021

Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 16. ledna 2022. Do sbírky bude možné přispět variantou on-line na číslo sbírkového účtu: 66008822/0800 vedeného u České spořitelny, a. s. Praha – pokud u platby uvedete variabilní symbol 777955021, bude příspěvek poukázán přímo Oblastní charitě Polička. Vzhledem k tomu, že i průběh Tříkrálové sbírky musí respektovat aktuální epidemiologická opatření, připravujeme obdobu loňské varianty koledování. Jsme opět v jednání ohledně umístění kasiček na obecních úřadech, v obchodech, v kostelích či na farních úřadech apod.  Vzhledem k omezením se obchůzka koledníků uskuteční jen zcela výjimečně, za příznivých podmínek, pokud to aktuální situace dovolí. Děkujeme všem za pochopení. Bližší aktuální informace načerpáte na www.policka.charita.cz.

Vážení a milí, přejeme Vám i Vašim blízkým klidný a radostí naplněný vánoční čas s milostiplným dotekem Boží lásky. Do nového roku pak dobré zdraví, hojnost vlídnosti, osobní i profesní pohody.

Děkujeme za Vaši přízeň.

S úctou Vaše Oblastní charita Polička

Snímek obrazovky 2021-12-26 174623