Archive for the ‘Aktuality’ category

Dotace pro nové čističky odpadních vod

Říjen 11th, 2018

Čističky odpadních vod pro majitelé nemovitostí s trvalým pobytem v obci: zastupitelstvo obce Stašov schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořízení DČOV , za podmínek nově zkolaudovaných a spuštěných DČOV a následné fyzické kontrole ze strany OÚ. Pro rok 2018 bude dotace poskytnuta prvním deseti žadatelům, kteří splní uvedené podmínky.

Nultý ročník “hobby” běhu od pramene Křetínky po soutok – obrazem

Říjen 6th, 2018

Fotografie ze startu za účasti starostů obcí Stašova, Vranové a města Letovic.  kretinka run

Jedná se o (ne)závod, u kterého jde hlavně o pohyb a poznání kraje podél toku Křetínky.

1. úsek – 10,0 km – Stašov – Svojanov

2. úsek – 10,3 km – Svojanov – Prostřední Poříčí

3. úsek – 8,5 km – Prostřední Poříčí – Letovice

031

Odkaz na oficiální web: https://kretinka-run.webnode.cz/

IMG_20181006_094623

IMG_20181006_101000

169

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Stašov 5.-6.10.2018

Říjen 6th, 2018

Celkový počet oprávněných voličů:  200

Celkový počet platných hlasů: 92 – volební účast 46%

kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
2 SNK za obnovu obce Stašov 8 Houdková Vilemína 65 NK BEZPP 79 13,83 1
2 SNK za obnovu obce Stašov 2 Frodl Dušan 35 NK BEZPP 71 12,43 2
2 SNK za obnovu obce Stašov 5 Vendolský Leoš 44 NK BEZPP 71 12,43 3
2 SNK za obnovu obce Stašov 1 Penias Marián 33 NK BEZPP 69 12,08 4
2 SNK za obnovu obce Stašov 3 Vendolská Alena Ing. 41 NK BEZPP 48 8,40 5
2 SNK za obnovu obce Stašov 4 Mauerová Milada 47 NK BEZPP 48 8,40 6
2 SNK za obnovu obce Stašov 6 Penias Josef 59 NK BEZPP 63 11,03 7
2 SNK za obnovu obce Stašov 7 Frodl Miroslav 60 NK BEZPP 67 11,73 8
2 SNK za obnovu obce Stašov 9 Kovařík Petr 74 NK BEZPP 55 9,63 9

Nultý ročník “hobby” běhu od pramene Křetínky po ústí do Svitavy

Září 30th, 2018

V soboru 6.října se v obci Stašov uskuteční start nultého ročníku (ne)závodu “Od pramene Křetínky po ústí do Svitav. Jedná se o (ne)závod, u kterého jde hlavně o pohyb a poznání kraje podél toku Křetínky. Akce bude probíhat za plného provozu, bude tedy na vlastní nebezpečí všech účastníků.

Start závodu v 10:00 u pramene potoka Křetínka. Délka trasy 29,2 km.

Startovné – 60,- Kč (bude plně použito na občerstvení a organizaci)

Přihlášky a další informace: Rostislav Cichra, 724 005 892, starosta@vranova.info

-Závod bude mít 4 varianty: tříčlenná a dvoučlenná štafeta (jakékoliv pořadí – 2+1, 1+2, 1+1+1), jednotlivci (celý úsek samostatně, jednotlivec může být součástí štafety na prvním úseku) a koloběžkáři. Štafety mohou být smíšené.

Zajištěno:  občerstvení na předávacích stanovištích,  sběrný vůz, pamětní medaile, občerstvení v cíli

Akce ukliďme svět, ukliďme Česko 15.9.2018

Září 9th, 2018

Akce se účastnilo celkem 45 dobrovolníků, z toho 17 dětí. Celkem se sesbíralo cca 250 kg odpadu, vytřídilo se 220 kg odpadů. Sesbíráno bylo například 186 kusů PET lahví.  Účastníci se rozdělili na celkem 5 skupin, které si rozdělili oblast sběru.

Akce se vydařila, počasí nám přálo. Pro účastníky akce obec připravila další program na místním sportovišti, zahrnující opékání buřtů, hry, diskotéku pro děti a na závěr i ohňostroj.IMG_20180915_140852IMG_20180915_135457IMG_20180915_181412

Opravy místních komunikací dokončeny

Září 8th, 2018

V měsíci září byly dokončeny  opravy 3 obecních částí místních komunikací v souhrnné hodnotě 550 tis.Kč.

V horní části obce se byla opravena místní komunikace od křižovatky na Rohoznou směrem ke kapličce – č.p. 50-54 a v dolní části obce pak dvě komunikace a to k č.p.109 a druhá k č.p.100 a 101. Opravy provedla firma SUS Pk.

Opravy místních komunikací hradí obec.

původní stav komunikace k k č.p.100 a 101

původní stav komunikace k č.p.100 a 101

stav po opravě k č.p.100 a 101

stav po opravě k č.p.100 a 101

Rekonstrukce hasičárny

Září 8th, 2018

Obec Stašov získala v prosinci roku 2017 od Ministerstva zemědělství  dotaci na opravu místní hasičské zbrojnice ve výši 190.067,-Kč. Celkový předpokládaný rozpočet včetně vlastních zdrojů je dohadován na 275.000,-Kč.

Rekonstrukce započala v srpnu tohoto roku a měla by být ukončena do konce měsíce září. V současné době jsou hotovy podlahy i stěny, byla odvezena na opravu vrata a vyrábějí se nové boční vstupní dveře. Rekonstrukci objektu provádí pan Sedlák z Rohozné.

původní stav

původní stav

původní stav

původní stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

 

 

Finanční příspěvek obce na nové domovní čističky odpadních vod ve výši 20.000,-Kč

Září 5th, 2018

 

Čističky odpadních vod pro majitelé nemovitostí s trvalým pobytem v obci: zastupitelstvo obce Stašov schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- na pořízení DČOV za podmínek nově zkolaudovaných a spuštěných DČOV a následné fyzické kontrole ze strany OÚ. Pro rok 2018 bude dotace poskytnuta prvním deseti žadatelům, kteří splní dané podmínky. Dotace bude pokračovat i v následujících letech.

Dary Stašova a sportovní odpoledne 25.8.2018

Srpen 28th, 2018

V sobotu 25. srpna 2018 byla již tradičně pořádána výstava kulinářského umění stašovských hospodyněk. Výstava se dělila na dvě části – dekorativní a potravinářské výrobky. Byly vystaveny různé sušené kytice a věnce i jiné vkusné výrobky. Dále plody ze zahrádek a na ochutnání různé džemy, saláty, buchty i různé rybí pomazánky. Nechyběly také výrobky tekuté, sladké i s alkoholem. Hospodyňky si navzájem vyměňovaly recepty a sdílely zkušenosti.

Souběžně probíhala také pod záštitou Obecního úřadu Stašov ještě jedna akce, a to sportovní odpoledne. Velikou radost dětem udělal skákací hrad a atrakce Jednotky sboru dobrovolných hasičů Stašov pod vedením pana Přidalíka.

Toto odpoledne se velice vydařilo a pořadatelům patří veliký dík, rovněž i těm, kteří se přišli podívat.

Autor: pí.Němcová

Autor: pí.Němcová

Autor: pí.Němcová

20180825_155506

Autor: pí.Němcová

20180825_133407

Autor: pí.Němcová

Autor: pí Mauerová M.

Autor: pí Mauerová M.

Autor: pí.Mauerová M.

Autor: pí.Mauerová M.

Autor: pí.Mauerová M.

Autor: pí.Mauerová M.

Sportovní odpoledne 25.8.2018

Srpen 21st, 2018