Obecní úřad

Kontakt:

Obecní úřad
Stašov 6
572 01 Polička

tel: 461 729 298, mobil: 739 691 091 – telefonní čísla jsou v provozu v době úředních hodin, mobil je pak k dispozici v pracovní dny od 15-17 hodin.

emaily obce: starosta@stasov.cz, mistostarosta@stasov.cz, ucetni@stasov.cz, stasov@stasov.cz

DS: nrfa5fn

Bankovní spojení­:

Komerční banka a.s. 123-9760530267 /0100 

Úřední hodiny:  úterý 15-17 hod.

ZMĚNA během prázdnin Od 1.6.2023 do 20.8.2023 budou úřední hodiny OÚ od 17-19 hod. Od 28.6. do 10.7. 2023 bude OÚ uzavřen z důvodu čerpání dovolené

Obecní knihovna: úterý 15-16 hod.

CZECH POINT 

Na obecním úřadě poskytujeme tyto služby:

Výpisy z: Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Insolvenčního rejstříku, veřejného rejstříku

Výpis bodového hodnocení řidiče

Autorizované konverze dokumentů

Legalizace – ověřování pravosti podpisu

Vidimace – postup, kterým se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou

 

Provozovatelem obecního vodovodu je  od 1.4:2019 Obec Stašov

kontaktní telefon:  Pavel Kuda 606 543 374

Zasílání SMS o informacích obce

V obci Stašov existuje služba zasílání SMS, která Vás informuje o důležitém dění v obci. Je zde stálá možnost pro ty občany, kteří ještě nemají zadáno telefonní číslo pro posílání SMS, nebo si změnili telefonní číslo a chtějí si zadat nové do systému.

Pro nahlášení vašeho telefonního čísla lze využít e-mail stasov@stasov.cz , nebo můžete osobně přijít v úřední hodiny každé úterý od 15-17 hodin. Do e-mailu napište jméno, příjmení a číslo popisné a výslovný souhlas se zasíláním obecních SMS.

Služba je pro obec zpoplatněna, proto tuto službu nabízíme pro jedno číslo v rámci rodiny.

 

Oznámení pro nájemce hrobů na hřbitově ve Stašově:

Obec Stašov získala dotaci na projekt s názvem „Hřbitovy – naše kamenná historie“. Cílem tohoto projektu je elektronická evidence hrobových míst a nájemců pro provozovatele veřejného pohřebiště (obec Stašov) a možnost elektronického vyhledávání předků pro veřejnost.

V souvislosti s tímto projektem se obec Stašov snaží přiřazovat k jednotlivým hrobovým místům jejich nájemce a získat na ně kontakty.

Jednotlivá hrobová místa jsou očíslována a potřebovali bychom, aby se nám ozvali nájemci – pozůstalí těchto hrobových míst, a doplnili nám údaje o zemřelých.

Hrobová místa, u kterých nebudou nalezeni žádní nájemci – pozůstalí budou postupně rušena.

Prosím kontaktujte nás na: e-mailu: stasov@stasov.cz nebo v úřední hodiny na OU, Stašov 6: Úterý 15-17 hod.

Prosíme o tyto údaje:

Hrobové místo: číslo hrobového místa, jména a příjmení zemřelých, místa a data narození a úmrtí (pokud nejsou na hrobech vyznačena), povolání, zda zemřeli na nebezpečnou nemoc.

Nájemce/ Pozůstalý: jméno a příjmení, vaši adresu, kontakt – telefon nebo email, pro vytvoření nájemních smluv budete dotazováni na datum narození a rodné číslo.

Pokud jste nám již potřebné údaje poslali, prosím považujte toto oznámení za bezpředmětné.

Děkujeme předem. Obec Stašov

Comments are closed.