VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Červenec 25th, 2018 by AV No comments »

Výroková část

Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu, a to

s platností do odvolání

podle ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků pro účely zalévání zahrádek, zahrad, trávníků, všech sportovišť (kurty, sportovní hřiště apod.), napouštění bazénů a mytí motorových vozidel v celém správním území ORP Polička.

 

Říjen 19th, 2015 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

 

Výsledky do doplňovacích voleb do senátu Parlamentu ČR 5.-6.10. a 12.-13.10.2018

Říjen 14th, 2018 by AV No comments »

Celková volební účast:

1.kolo 42,26% – 1.089.689 platných hlasů, v obvodu č.50 – Svitavy 43,45%

2.kolo 16,49% – 417.772 platných hlasů, v obvodu č.50 – Svitavy 14,55%

 

Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů Los
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Novák Jaroslav Patrioti ČR Patrioti ČR BEZPP 902 X 2,30 X - -
2 Fliedr Bohuslav Ing. KDU-ČSL+STAN STAN BEZPP 5 357 X 13,67 X - -
3 Krátký Jiří Piráti Piráti Piráti 4 908 X 12,52 X - -
+4 Havíř Pavel MUDr. ČSSD ČSSD ČSSD 8 136 5 354 20,76 37,23 - -
5 Andrle Sylor Richard Mgr. MBA BEZPP 864 X 2,20 X - -
6 Šafář Miroslav MVDr. Rozumní Rozumní BEZPP 3 719 X 9,49 X - -
*7 Kortyš Michal ODS ODS ODS 9 693 9 024 24,73 62,76 - -
8 Mňuk Milan KSČM KSČM KSČM 3 368 X 8,59 X - -
9 Krpálek Josef Ing. SPD SPD BEZPP 2 234 X 5,70 X - -
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Celkové platné složení Senátu Parlamentu České republiky
Všechny volební obvody

Strana Počet senátorů
kód složení abs. v %
7 Česká strana sociálně demokratická 13 16,05
53 Občanská demokratická strana 12 14,81
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 11 13,58
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 8,64
768 ANO 2011 7 8,64
80 Nezávislý kandidát 4 4,94
303 Koalice KDU-ČSL a Zelení 4 4,94
659 Koalice STAN, TOP 09 2 2,47
1187 SENÁTOR 21 2 2,47
143 Spojení demokraté – Sdružení nezávislých 1 1,23
339 Koalice KDU-ČSL, Nestraníci 1 1,23
703 Starostové pro Liberecký kraj 1 1,23
704 Severočeši.cz 1 1,23
716 Strana soukromníků České republiky 1 1,23
720 Česká pirátská strana 1 1,23
755 Ostravak 1 1,23
1022 Občané patrioti 1 1,23
1046 OBČANÉ SPOLU – NEZÁVISLÍ 1 1,23
1092 Koalice ODS a KČ 1 1,23
1147 Koalice KDU-ČSL, Zelení, HPP 11 a Piráti 1 1,23
1155 Koalice ODS, SNK ED, Soukromníci a STO 1 1,23
1156 Koalice KDU-ČSL, Piráti, DPD, LES 1 1,23
1164 Koalice STAN, SLK 1 1,23
1194 “Marek Hilšer do Senátu” 1 1,23
1306 Koalice ODS, STAN a STO 1 1,23
1321 Koalice Zelení, ODS, STAN a TOP 09 1 1,23
1329 Koalice ODS, STAN a TOP 09 1 1,23
1409 Koalice KDU-ČSL, Zelení, STAN a TOP 09 1 1,23

Svoz nebezpečného odpadu 22.10.2018

Říjen 14th, 2018 by AV No comments »

Změna pravidel svozu nebezpečného odpadu!

Důvodem regulace je nerespektování specifikace nebezpečného odpadu, občané se zbavovali i velkoobjemového odpadu a železa, a nedodržovali jeho třídění.

Sběrné místo:                                            oplocená zahrada obecního úřadu

Přejímka nebezpečného odpadu:      

Pátek 19.10.2018     od 8:00-12:00

Sobota 20.10.2018  od 9:00-11:00 a 13:00-15:00

 

V uvedených časech bude odpad přebírán zástupcem OÚ.

Do těchto odpadů patří: znečištěný obalový materiál od barev a olejů, znečištěný textil od škodlivin, olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory, rádia, počítače, staré léky, baterie (monočlánky), ledničky, mrazničky, staré přípravky na ochranu rostlin, tmely, lepidla, teploměry, kosmetika (laky, barvy, studené vlny apod.), léčiva s prošlou dobou trvanlivosti, asfaltové lepenky. Do tohoto odpadu nepatří stavební suť.

 Jiné odpady, než výše uvedené, nebudou převzaty!

Dotace pro nové čističky odpadních vod

Říjen 11th, 2018 by AV No comments »

Čističky odpadních vod pro majitelé nemovitostí s trvalým pobytem v obci: zastupitelstvo obce Stašov schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořízení DČOV , za podmínek nově zkolaudovaných a spuštěných DČOV a následné fyzické kontrole ze strany OÚ. Pro rok 2018 bude dotace poskytnuta prvním deseti žadatelům, kteří splní uvedené podmínky.

Nultý ročník “hobby” běhu od pramene Křetínky po soutok – obrazem

Říjen 6th, 2018 by AV No comments »

Fotografie ze startu za účasti starostů obcí Stašova, Vranové a města Letovic.  kretinka run

Jedná se o (ne)závod, u kterého jde hlavně o pohyb a poznání kraje podél toku Křetínky.

1. úsek – 10,0 km – Stašov – Svojanov

2. úsek – 10,3 km – Svojanov – Prostřední Poříčí

3. úsek – 8,5 km – Prostřední Poříčí – Letovice

031

Odkaz na oficiální web: https://kretinka-run.webnode.cz/

IMG_20181006_094623

IMG_20181006_101000

169

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Stašov 5.-6.10.2018

Říjen 6th, 2018 by AV No comments »

Celkový počet oprávněných voličů:  200

Celkový počet platných hlasů: 92 – volební účast 46%

kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
2 SNK za obnovu obce Stašov 8 Houdková Vilemína 65 NK BEZPP 79 13,83 1
2 SNK za obnovu obce Stašov 2 Frodl Dušan 35 NK BEZPP 71 12,43 2
2 SNK za obnovu obce Stašov 5 Vendolský Leoš 44 NK BEZPP 71 12,43 3
2 SNK za obnovu obce Stašov 1 Penias Marián 33 NK BEZPP 69 12,08 4
2 SNK za obnovu obce Stašov 3 Vendolská Alena Ing. 41 NK BEZPP 48 8,40 5
2 SNK za obnovu obce Stašov 4 Mauerová Milada 47 NK BEZPP 48 8,40 6
2 SNK za obnovu obce Stašov 6 Penias Josef 59 NK BEZPP 63 11,03 7
2 SNK za obnovu obce Stašov 7 Frodl Miroslav 60 NK BEZPP 67 11,73 8
2 SNK za obnovu obce Stašov 9 Kovařík Petr 74 NK BEZPP 55 9,63 9

Nultý ročník “hobby” běhu od pramene Křetínky po ústí do Svitavy

Září 30th, 2018 by AV No comments »

V soboru 6.října se v obci Stašov uskuteční start nultého ročníku (ne)závodu “Od pramene Křetínky po ústí do Svitav. Jedná se o (ne)závod, u kterého jde hlavně o pohyb a poznání kraje podél toku Křetínky. Akce bude probíhat za plného provozu, bude tedy na vlastní nebezpečí všech účastníků.

Start závodu v 10:00 u pramene potoka Křetínka. Délka trasy 29,2 km.

Startovné – 60,- Kč (bude plně použito na občerstvení a organizaci)

Přihlášky a další informace: Rostislav Cichra, 724 005 892, starosta@vranova.info

-Závod bude mít 4 varianty: tříčlenná a dvoučlenná štafeta (jakékoliv pořadí – 2+1, 1+2, 1+1+1), jednotlivci (celý úsek samostatně, jednotlivec může být součástí štafety na prvním úseku) a koloběžkáři. Štafety mohou být smíšené.

Zajištěno:  občerstvení na předávacích stanovištích,  sběrný vůz, pamětní medaile, občerstvení v cíli

Akce ukliďme svět, ukliďme Česko 15.9.2018

Září 9th, 2018 by AV No comments »

Akce se účastnilo celkem 45 dobrovolníků, z toho 17 dětí. Celkem se sesbíralo cca 250 kg odpadu, vytřídilo se 220 kg odpadů. Sesbíráno bylo například 186 kusů PET lahví.  Účastníci se rozdělili na celkem 5 skupin, které si rozdělili oblast sběru.

Akce se vydařila, počasí nám přálo. Pro účastníky akce obec připravila další program na místním sportovišti, zahrnující opékání buřtů, hry, diskotéku pro děti a na závěr i ohňostroj.IMG_20180915_140852IMG_20180915_135457IMG_20180915_181412

Opravy místních komunikací dokončeny

Září 8th, 2018 by AV No comments »

V měsíci září byly dokončeny  opravy 3 obecních částí místních komunikací v souhrnné hodnotě 550 tis.Kč.

V horní části obce se byla opravena místní komunikace od křižovatky na Rohoznou směrem ke kapličce – č.p. 50-54 a v dolní části obce pak dvě komunikace a to k č.p.109 a druhá k č.p.100 a 101. Opravy provedla firma SUS Pk.

Opravy místních komunikací hradí obec.

původní stav komunikace k k č.p.100 a 101

původní stav komunikace k č.p.100 a 101

stav po opravě k č.p.100 a 101

stav po opravě k č.p.100 a 101

Rekonstrukce hasičárny

Září 8th, 2018 by AV No comments »

Obec Stašov získala v prosinci roku 2017 od Ministerstva zemědělství  dotaci na opravu místní hasičské zbrojnice ve výši 190.067,-Kč. Celkový předpokládaný rozpočet včetně vlastních zdrojů je dohadován na 275.000,-Kč.

Rekonstrukce započala v srpnu tohoto roku a měla by být ukončena do konce měsíce září. V současné době jsou hotovy podlahy i stěny, byla odvezena na opravu vrata a vyrábějí se nové boční vstupní dveře. Rekonstrukci objektu provádí pan Sedlák z Rohozné.

původní stav

původní stav

původní stav

původní stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

 

 

Finanční příspěvek obce na nové domovní čističky odpadních vod ve výši 20.000,-Kč

Září 5th, 2018 by AV No comments »

 

Čističky odpadních vod pro majitelé nemovitostí s trvalým pobytem v obci: zastupitelstvo obce Stašov schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- na pořízení DČOV za podmínek nově zkolaudovaných a spuštěných DČOV a následné fyzické kontrole ze strany OÚ. Pro rok 2018 bude dotace poskytnuta prvním deseti žadatelům, kteří splní dané podmínky. Dotace bude pokračovat i v následujících letech.