VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Červenec 25th, 2018 by AV No comments »

Výroková část

Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu, a to

s platností do odvolání

podle ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků pro účely zalévání zahrádek, zahrad, trávníků, všech sportovišť (kurty, sportovní hřiště apod.), napouštění bazénů a mytí motorových vozidel v celém správním území ORP Polička.

 

Říjen 19th, 2015 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

 

Akce ukliďme svět, ukliďme Česko 15.9.2018

Září 9th, 2018 by AV No comments »

Akce se účastnilo celkem 45 dobrovolníků, z toho 17 dětí. Celkem se sesbíralo cca 250 kg odpadu, vytřídilo se 220 kg odpadů. Sesbíráno bylo například 186 kusů PET lahví.  Účastníci se rozdělili na celkem 5 skupin, které si rozdělili oblast sběru.

Akce se vydařila, počasí nám přálo. Pro účastníky akce obec připravila další program na místním sportovišti, zahrnující opékání buřtů, hry, diskotéku pro děti a na závěr i ohňostroj.IMG_20180915_140852IMG_20180915_135457IMG_20180915_181412

Opravy místních komunikací dokončeny

Září 8th, 2018 by AV No comments »

V měsíci září byly dokončeny  opravy 3 obecních částí místních komunikací v souhrnné hodnotě 550 tis.Kč.

V horní části obce se byla opravena místní komunikace od křižovatky na Rohoznou směrem ke kapličce – č.p. 50-54 a v dolní části obce pak dvě komunikace a to k č.p.109 a druhá k č.p.100 a 101. Opravy provedla firma SUS Pk.

Opravy místních komunikací hradí obec.

původní stav komunikace k k č.p.100 a 101

původní stav komunikace k č.p.100 a 101

stav po opravě k č.p.100 a 101

stav po opravě k č.p.100 a 101

Rekonstrukce hasičárny

Září 8th, 2018 by AV No comments »

Obec Stašov získala v prosinci roku 2017 od Ministerstva zemědělství  dotaci na opravu místní hasičské zbrojnice ve výši 190.067,-Kč. Celkový předpokládaný rozpočet včetně vlastních zdrojů je dohadován na 275.000,-Kč.

Rekonstrukce započala v srpnu tohoto roku a měla by být ukončena do konce měsíce září. V současné době jsou hotovy podlahy i stěny, byla odvezena na opravu vrata a vyrábějí se nové boční vstupní dveře. Rekonstrukci objektu provádí pan Sedlák z Rohozné.

původní stav

původní stav

původní stav

původní stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

 

 

Finanční příspěvek obce na nové domovní čističky odpadních vod ve výši 20.000,-Kč

Září 5th, 2018 by AV No comments »

 

Čističky odpadních vod pro majitelé nemovitostí s trvalým pobytem v obci: zastupitelstvo obce Stašov schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- na pořízení DČOV za podmínek nově zkolaudovaných a spuštěných DČOV a následné fyzické kontrole ze strany OÚ. Pro rok 2018 bude dotace poskytnuta prvním deseti žadatelům, kteří splní dané podmínky. Dotace bude pokračovat i v následujících letech.

Dary Stašova a sportovní odpoledne 25.8.2018

Srpen 28th, 2018 by AV No comments »

V sobotu 25. srpna 2018 byla již tradičně pořádána výstava kulinářského umění stašovských hospodyněk. Výstava se dělila na dvě části – dekorativní a potravinářské výrobky. Byly vystaveny různé sušené kytice a věnce i jiné vkusné výrobky. Dále plody ze zahrádek a na ochutnání různé džemy, saláty, buchty i různé rybí pomazánky. Nechyběly také výrobky tekuté, sladké i s alkoholem. Hospodyňky si navzájem vyměňovaly recepty a sdílely zkušenosti.

Souběžně probíhala také pod záštitou Obecního úřadu Stašov ještě jedna akce, a to sportovní odpoledne. Velikou radost dětem udělal skákací hrad a atrakce Jednotky sboru dobrovolných hasičů Stašov pod vedením pana Přidalíka.

Toto odpoledne se velice vydařilo a pořadatelům patří veliký dík, rovněž i těm, kteří se přišli podívat.

Autor: pí.Němcová

Autor: pí.Němcová

Autor: pí.Němcová

20180825_155506

Autor: pí.Němcová

20180825_133407

Autor: pí.Němcová

Autor: pí Mauerová M.

Autor: pí Mauerová M.

Autor: pí.Mauerová M.

Autor: pí.Mauerová M.

Autor: pí.Mauerová M.

Autor: pí.Mauerová M.

Sportovní odpoledne 25.8.2018

Srpen 21st, 2018 by AV No comments »

Dary zahrádek, aneb umění stašovských hospodyněk 25.8.2018

Srpen 17th, 2018 by AV No comments »

Dary Stašova

Výsledky Stašovské bodlo 2018

Srpen 15th, 2018 by AV No comments »

Pořadí turnaje.

1. Monster Team
2. Náhodný výběr
3. Huntovna
4. Stašov
5. Pivnice
6. Mates Team
7. No Name
8. Zombie
Dále byl vyhlášen střelec turnaje – Filip Petrásek a pivní pohár pro tým s největším počtem piv – Zombie Monster Team

Úprava veřejného prostranství před kostelem, oprava hasičárny

Srpen 12th, 2018 by AV No comments »

V měsíci červenci bylo dokončeno restaurování 2 soch před místním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Nyní se započalo s úpravami prostranství před hlavním schodištěm.

Byly vytrhány staré tůje a budou nahrazeny novou výsadbou. Realizace by měla proběhnout v měsíci srpnu a září.

Na realizaci těchto oprav získal starosta obce dotaci z Ministerstva zemědělství v hodnotě 249tis,Kč, celkové náklady by měly dosáhnout výše 356 tis.Kč.

 

20180811_08252520180811_082436

Další opravou obecního majetku je probíhající rekonstrukce vnitřních prostor objektu hasičárny. Na tyto opravy získal starosta obce dotaci 190 tis Kč opět z ministerstva zemědělství. Celková suma by měla dosáhnout 271 tis Kč. Peníze slouží k opravě zdí a podlah části objektu, vybourání nových dveří v zadní části objektu a rozvodům elektřiny.

Opravy silnice a místních komunikací

Srpen 10th, 2018 by AV No comments »

Po několika desetiletích se opravuje část silnice v obci Stašov a to křižovatka u lomu. V minulých dnech byl povrch vozovky vyfrézován a opraven odtok vody skrze kanalizaci.

V sobotu 11.8. bude silnice uzavřena z důvodu pokládání asfaltového povrchu. Objížďka vede horní silnicí Stašov-Rohozná č.363, která se Stašovu vyhýbá.

Kromě toho se opravují, či připravují další 3 opravy obecních částí místních komunikací. V horní části obce se bude opravovat komunikace od křižovatky na Rohoznou směrem ke kapličce – č.p. 50-54 a v dolní části obce pak dvě komunikace a to k č.p.109 a druhá k č.p.100 a 101. Opravy provádí firma SUS Pk.

Opravy místních komunikací hradí obec, oprava silnice je hrazena z veřejných zdrojů PK.

 

Stav 11.8.2018

Stav 11.8.2018