Červen 19th, 2014 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Dětský den 30.5.2015

Květen 25th, 2015 by AV No comments »

dd

Nově získané dotace pro rok 2015 – 278 tis. do rozpočtu obce Stašov

Květen 18th, 2015 by AV No comments »

Na začátku května přišlo několik příjemných zpráv ohledně dotačních titulů.

Starostovi obce panu Vendolskému se podařilo získat další peněžní prostředky do rozpočtu obce Stašov.

V loňském roce zažádal spolu s místostarostou obce panem Peniasem Pardubický kraj o získání proinvestovaných peněz na vybavenost a provoz obecní prodejny ve výši cca 78 tis.Kč. Pardubický kraj tuto dotaci nyní schválil.

Dále pak spolu připravili podklady pro žádost o dotaci na opravu střechy na obecním nájemním domě č.p.178 ve výši 100 tis. Kč, která je také schálena Pardubickým krajem.

Pardubický kraj schválil dotaci ve výši cca 40 tis.Kč na další vybavení obecní jednotky dobrovolných hasičů (plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu a přívěsný vozík). I nadále tak bude pokračovat dovybavování obecní jednotky. Získané prostředky budou navazovat na dotaci 80 tis.Kč získanou v loňském roce na nákup dopravního prostředku – devítimístného automobilu.

Posledním získaným dotačním titulem je cca 60 tis.Kč na nákup nového zahradního malotraktoru z dotace podané společně za Mikroregion Poličsko. Obec v současné době vlastní jeden starší malotraktor, který bude prodán a nahrazen novým, zakoupeným z takto získaných peněžních prostředků. Dojde tak k omlazení zahradní techniky obce.

Bysterské pověsti v zrcadle dějin 13.června 2015 v zámeckém parku

Květen 14th, 2015 by AV No comments »

Městská knihovna zve všechny děti, potažmo celé rodiny, k účasti na zábavném odpoledni s názvem Zrcadlo dějin aneb pověsti panství bysterského, které se uskuteční v sobotu 13. června v zámeckém parku. Zrcadlo_dejin

 

Program

Program, jenž nabídneme, se ponese v duchu putování od stanoviště ke stanovišti, plnění tematických úkolů a poznávání historie panství. Nakonec vyvrcholí dramatickým ztvárněním pověsti o Hoppovi v podání žáků základní umělecké školy.

 

Organizační informace

Z hlediska časového harmonogramu a organizace bude odpoledne probíhat následovně. V 13.30 hod. začne registrace účastníků, která bude probíhat na nádvoří zámku, a to až do 15.00 hod. V rámci registrace se všichni zúčastnění zapíší do prezenční listiny a obdrží tzv. výsledkovou kartu, která jim bude v průběhu programu sloužit k zaznamenávání potvrzení o splnění jednotlivých úkolů. Následně se odeberou do zámeckého parku, kde se pustí do programu samotného. Poté co jej absolvují, odevzdají svoji výsledkovou kartu ke kontrole a vyberou si další program, kterým vyplní čas do 16.30 hod., kdy začne představení. Předtím však ještě dojde k ocenění účastníků z řad dětí.

 

Další důležité informace Děti starší 10 let se můžou zúčastnit samy, v případě dětí, kterého tohoto věku ještě nedosáhly, prosíme o doprovod alespoň jednoho z rodičů, případně jiného rodinného příslušníka staršího 15 let.

Po dobu trvání akce bude otevřena kavárna v prostorách bývalé hájenky, kde budou zpřístupněny i toalety. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách Sokolovny.

 

Akce probíhá v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit.

Historické fotografie Stašova

Květen 6th, 2015 by AV No comments »

Ve fotogalerii naleznete historické fotogradfie Stašova a bývalých lázní Balda, které ke Stašovu náležely, ale například i historické fotografie hasičů. Fotografie se daří získávat s pomocí dnešních i bývalých obyvatel obce.

1939 7.9. Primice Josefa Klodnera - pochází z domu č.p.193. Primice je velká slavnost po dostudování teologiea první sloužená mše nově vysvěceného kněze.

1939 7.9. Primice Josefa Klodnera – pochází z domu č.p.193. Primice je velká slavnost po dostudování teologiea první sloužená mše nově vysvěceného kněze.

dům č.p.77

dům č.p.77

 

Cvičení pro ženy – květen 2015

Květen 5th, 2015 by AV No comments »

Cvičení je specializované na oblast funkčního a silového tréninku, prevence zranění a svalových dysbalancí, diagnostiky pohybového aparátu,  rehabilitace a rekondice, nápravného, kompenzačního a technického cvičení. Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás to pravé.

 

Povede Mgr. Dana Matejsková

profesionální instruktorka skupinových forem cvičení, FISAF Fitness group instructor 2013

KDE:  cvičebna obecního úřadu ve Stašově, cena za lekci 50 kč

KDY:    5.4. ,  14.5.. 21.5., 28.5.   od 18:30 hodin 

kromě toho každé úterý ve stejný čas bez cvičitelky

DŮLEŽITÉ: vhodná čistá sportovní obuv, podložka na cvičení, malý overbalový míč, ručník, pití a chuť něco pro sebe udělat

Nabídka nebytových prostor k pronájmu – obchod

Květen 4th, 2015 by AV No comments »

Obec Stašov jako vlastník objektu č.p. 247 – prodejny se smíšeným zbožím ve Stašově, nabízí k pronájmu od 1.6.2015 prostory k provozování prodejny se smíšeným zbožím včetně skladu a zázemí.

Více: inzerát – obchod

 

Námětové cvičení dobrovolných hasičů Stašov 24.4.2015 – dálková doprava vody

Duben 29th, 2015 by AV No comments »

20150424_163537V pátek 24.4 proběhlo ve Stašově stejně jako loni námětové cvičení jednotek dobrovolných hasičů ze Stašova a okolí. Celkem se účastnilo 11 jednotek hasičů. Kromě Stašova jednotky z Poličky- profesionální i dobrovolní hasiči, Lubné, Květné, Širokého Dolu, Sebranic, Lezníka, Pomezí,  Stříteže a Modřece. 20150424_163830

Cvičení proběhlo bez problémů, nebyla hlášena žádná zranění, ani problémy s technikou. Úkolem jednotek bylo vodou čerpanou z rybníka Velký stašovský naplnit betonovou nádrž vzdálenou cca 1 km. Původním záměrem bylo použít i síť hydrantů v obci. Tato varianta byla ale zamítnuta pro dlouhodobý nedostatek pitné vody.

Dalším úkolem, který pro JSDH Stašov vyplynul z tohoto námětového cvičení je zpracování zasíťování vodovodního řádu obce, stav a způsob využití v případech požáru či jiných situacích.

20150424_172213

Rozšíření úředních hodin OU Stašov od 27.4.2015

Duben 23rd, 2015 by AV No comments »

S účinností od pondělí 27.4.2015 dojde k rozšíření úředních hodin OU Stašov následovně:

Úřední hodiny:

Pondělí 8-10 hod.

Středa 8-11:30, 12-17 hod.

Týden otevřených dveří v novém domě Charity v Poličce

Duben 22nd, 2015 by AV No comments »

Oblastní charita Polička zve poličskou veřejnost i obyvatele z okolních obcí na „Týden otevřených dveří“ nového charitního domu ve Vrchlického ulici čp. 10 (na rohu naproti Tylovu domu). Přijďte si v týdnu od 18. do 22. května prohlédnout opravený a zabydlený interiér pro sociální služby sloužící lidem na Poličsku.

Návštěvám z veřejnosti nabízíme tyto časy:Dum

pondělí, úterý a středa od 13:00 – 17:00 hodin

čtvrtek a pátek od 8:00 – 12:00 hodin

             Využijte nabídku Charity a navštivte starý dům, který po změně majitele dostal nový úkol. Nechte si zaměstnanci Charity povědět, jaké jsou to úkoly, nebo se jen sami projděte místy, které jste v minulosti znali třeba jako restauraci nebo obchůdek. Těšíme se na vaši návštěvu, protože víme, že mnozí z vás, kteří se přijdete podívat, patříte k přispěvatelům do veřejné sbírky „Dům pro Charitu“, z níž splácíme a opravujeme tento dům. Týden otevřených dveří je tak příležitostí, jak vám poděkovat.

Domácí hospic sv. Michaela je alternativou

            „Podle opakovaných průzkumů veřejného mínění by více než 80 % obyvatel České republiky zemřelo raději doma než v nemocnici či podobném zařízení. Skutečnost je ale přesně opačná – jen zhruba 20 % lidí se toto přání skutečně vyplní. Pilotní projekt, který bude VZP podporovat od dubna do konce roku, by mohl být jedním z kroků ke změně. Zdravotníci při něm budou docházet za nemocnými domů a budou jim v jejich vlastním prostředí poskytovat péči srovnatelnou s péčí „kamenných“ hospiců.“ (Citováno z http://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/ve-stredu-startuje-projekt-mobilnich-hospicu-vzp-se-ho-ucastni-jako-jedina-pojistovna)

Aby se toto přání mohlo alespoň některým lidem na Poličsku splnit, vznikl vloni na podzim při Oblastní charitě Polička Domácí hospic sv. Michaela. Pečující tým je složen z pěti lékařů a vybraných a průběžně proškolovaných zdravotních sester, doplňuje ho sociální pracovník a dva psychoterapeuti, a v případě zájmu pacienta nebo pečující rodiny také duchovní. Péče a snažení celého týmu směřuje k jedinému cíli: Umožnit umírajícímu důstojný konec života bez nezvládnuté tělesné i duševní bolesti, a to pokud možno doma, mezi svými. Hospicový tým funguje jako odborné kolegium, kde se jeho členové mohou mezi sebou radit a diskutovat, jak tělesnou, sociální, duševní i duchovní situaci konkrétního člověka v závěru života co nejlépe a důstojně zvládnout.

Pacienta nenavštěvuje celý tým, ale většinou pouze zdravotní sestra, která zde vykonává hospicovým lékařem indikované zdravotnické úkony. Zdravotnické zásahy jsou průběžně přizpůsobovány podle vývoje pacientova stavu. Využití služeb psychoterapeuta nebo duchovního je možností a volbou jak pacienta, tak jeho rodiny. Sociální pracovník pomáhá pečujícím zvládat situaci v průběhu doprovázení, ale také v jejím závěru a po smrti blízkého.

Péče Domácího hospice sv. Michaela je hrazena následovně: zdravotní úkony sester domácí hospicové péče je kryta z veřejného zdravotního pojištění. Pacient nebo jeho rodina hradí poplatek 100 Kč/den, který pomáhá pokrýt část nákladů spojených s návštěvní a pohotovostní službou lékaře a ostatních služeb. Službu Domácího hospice dosud využili dva lidé.

Štěpánka Dvořáková

Automobil pro JSDH v novém

Duben 16th, 2015 by AV No comments »

V druhé polovině loňského roku se podařilo starostovi panu Vendolskému získat od Pardubického kraje účelovou dotaci na nákup dopravního prostředku pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Stašov. V prosinci se s pomocí této dotace v hodnotě 80 tis.Kč zakoupil devítimístný automobil Renault Trafic. Automobil by měl sloužit zejména pro zásahy JSDH.

Včera automobil dostal finální podobu s grafickým polepem a značením. Nyní bude automobil postupně dovybavován požadovanou výbavou pro prostředky používané při zásazích obecních hasičů.

Pro letošní rok podal starosta obce  žádost o další dotace na vybavení JSDH, konkrétně:

 

Přesný název – účel použití dotace 1)

Celková částka Kč, včetně DPH 2)

Přenosné plovoucí čerpadlo 30.000 Kč
Třífázová elektrocentrála 50.000 Kč
Přívěsný vozík s plachtou za automobil 25.000 Kč
Přilba – 4ks 21.000 Kč
Zásahový oblek – 4ks 28.000 Kč
Zásahová obuv – 4ks 18.000 Kč

 

 

 
IMG_20150415_160243IMG_20150415_160310