Říjen 19th, 2015 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Obecní úřad Stašov na základě nízkého stavu vody, nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro následující období, s okamžitou platností zakazuje odběr pitné vody pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí motorových vozidel, atd. Toto optaření platí do odvolání.

OPATŘENÍ STÁLE TRVÁ.

Dětský den 2016

Květen 17th, 2016 by AV No comments »

dětský den 2016

Rozdělení krajské dotace pro JPO_SDH_obcí Pardubického kraje

Květen 16th, 2016 by AV No comments »

Obec Stašov zažádala v letošním roce o další dotace z Pardubického kraje na dovybavení obecní jednotky SDH v celkové hodnotě 106.000,-Kč.

 4x zásahový oblek, 4x zásahová obuv, 4x přilba – důvodem žádosti je akceschopnost JSDH (v současné době vlastníme pouze 5 sad)                   86.000
 1x Motorová pila

20.000

Koncem měsíce dubna došlo k rozdělení dotací a obec Stašov získala 10.000,-Kč na nákup motorové pily.

 

 

 

Vzdělávejte se pro růst!– program veřejně prospěšných prací

Květen 16th, 2016 by AV No comments »

Od roku 2012 jsou v naší obci vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,  financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.4.2015 do 31.10.2015 byla v obci Stašov, v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 182.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 154.700 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 27.300 Kč.

Cvičení pro ženy květen 2016 Body & Mind

Květen 1st, 2016 by AV No comments »

Body & Mind lekce („tělo a mysl“)

Jedná se o kompenzační lekce inspirované jógovými pozicemi a pilates cvičením, jsou určeny pro začátečníky i pokročilé, pro ženy po porodu, pro všechny věkové kategorie.

 Účinky cvičení

 • Posílení oslabených svalů
 • Zpevnění svalů středu těla
 • Protahovací a uvolňovací cvičení
 • Mobilizace zatuhlých kloubů a páteře
 • Zlepšení koordinace, flexibility a rovnováhy
 • Odbourává stres a napětí

Hlavním úkolem je naučit tělo pracovat s minimálním úsilím a maximální účinností.

Pokud preferujete tento způsob aktivní péče o své tělo, určitě přijďte na vlastní kůži cvičení vyzkoušet.

Kdy: každý čtvrtek ve cvičebně OÚ od 18.30 hod nebo dle domluvy

Sebou: deku, ručník, pití a dobrou náladu

Cena: 60,- Kč

Povede: Mgr. Dana Matejsková, profesionální instruktorka skupinových forem cvičení, Fitness group instructor a instruktorka Body and Mind.

Nové knihy do obecní knihovny

Březen 21st, 2016 by AV No comments »

Od minulého týdne přibyly do knihovního fondu nové tituly:

Název Autor Žánr
Millenium – trilogie Stieg Larsson detektivní román
Muži kteří nenávidí ženy
Dívka, která si hrála s ohněm
Dívka, která kopla do vosího hnízda
Dívka v pavoučí síti Lagercrantz David detektivní román
Já poutník Hayes Terry detektivní román
Jsou světla, která nevidíme Doerr Anthony světová beletrie
Než jsem tě poznala Moyesová Jojo román pro ženy
Poslední dopis od tvé ásky Moyesová Jojo román pro ženy
Grey James E.L. román pro ženy
Fifty shades – trilogie James E.L. román pro ženy
Dívka ve vlaku Havking Paula detektivní román
Na co Alice zapomněla Moriarty Liane román pro ženy
Brooklyn Toibin Colm světová beletrie
Rákosníček a rybníček Jaromír Kincl pro děti
Cesty formana Šejtročka Václav čtvrtek pro děti

Podání žádostí na dotace na opravu drobných sakrálních staveb v katastru obce Stašov

Březen 15th, 2016 by AV No comments »

V pondělí 14.3.2016 podal starosta obce pan Vendolský celkem 3 žádosti o dotace na opravu drobných sakrálních staveb v katastru obce Stašov na SZIF – detašované pracoviště ve Svitavách. Státní zemědělský a intervenční fond zajišťuje administrativní část zpracování dotací pro Ministerstvo zemědělství. Dotace činí 70% z celkové částky, až do výše 700 tis. Kč.

První žádost byla podána na opravu 4 vytipovaných křížků v katastru obce – křížek u hlavní silnice v dolní části obce, směrem na Hamry, křížek v polích nad kostelem, směrem na Jedlovou, křížek cestou na Baldu, a křížek u stavení rodiny Schafferů, v celkové částce 530 tis. Kč.

Druhá dotace byla podána na opravu kapličky Panny Marie sněžné v horní části obce Stašov, směrem na Pomezí, v nákladové částce cca 190 tis.Kč.

Poslední dotace je na opravu pomníku obětem I. světové války vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stašově v hodnotě 245 tis.Kč.

Ve spolupráci se starostou obce byla podána také žádost Římskokatolické církve v zastoupení pana pátera Šilhánka, a s pomocí paní Anděly Němcové, na výměnu oken v místním kostele v hodnotě cca 537 tis.Kč.

Dětský karneval 12.3.2016

Březen 14th, 2016 by AV No comments »

Snímek 046 aSnímek 059 aV sobotu odpoledne ožila budova obecního úřadu dětskými hlasy a hudbou. V jeho prostorech se konal již tradiční dětský karneval.Snímek 010 a

Karneval zahájil starosta obce pan Vendolský krátkým proslovem, a poděkováním všem organizátorům. Následovalo taneční vystoupení a pak zábavné odpoledne, kterým provázel klaun spolu s vodníkem, v podání paní Milady Mauerové a pana Romana Jaška, později pak dětská diskotéka. O hudební doprovod se postaral pan Josef Němec.

Pohádkové postavy vodníka a klauna si pro děti připravili několik her, za které obdrželi malé dárky. Na závěr pak každé z dětí dostalo jeden dárek dle svého výběru.

Doprovodným programem pak byla dětská dílnička, kde si děti s paní Chroustovskou připravili velikonoční přáníčka, a s paní Smejkalovou mohli uháčkovat ozdoby na velikonoční vajíčka.

O občerstvení se staraly paní Houdková Vilma s paní Krušinovou a Evou Berkovcovou. Pro děti bylo občerstvení zajištěno zdarma.Snímek 028 a

Poslední malí účastníci odcházeli domů až kolem půl šesté odpoledne. Podle ohlasů lze usuzovat, že se sobotní odpoledne vydařilo.

Poděkování patří všem organizátorům této akce.Snímek 051 a

Podání žádosti o dotaci na snížení spotřeby energetické náročnosti veřejného osvětlení

Březen 13th, 2016 by AV No comments »

V posledním únorovém týdnu byla na Ministerstvo průmyslu a obchodu podána žádost o dotaci z programu EFEKT ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

Celkové náklady na výměnu cca 73 kusů stožárů a světel veřejného osvětlení se odhadují na 1.300.000,- Kč, z toho dotace by měla tvořit cca 70%, tedy 900.000,-Kč.

V rámci posuzovaného projektu se předpokládá přechod na LED technologii. Všechna stávající výbojková svítidla budou demontována a nahrazena novými, mechanicky odolnými svítidly s LED diodami. Dále pak bude probíhat výměna sloupů, kabelů a rozvaděče. Předpokládaná úspora energie, dle autorizovaného energetického auditu, by měla být ve výši 38,2 % průměrné spotřeby za poslední 3 roky.

Masopust 6.2.2016

Únor 7th, 2016 by AV No comments »

V sobotu od druhé hodiny odpolední začali vyhrávat hudebníci pozvaní z Bystrého na točně pod kostelem. Spolu s panem Vágnerem, hrajícím na buben tak po celé odpoledne zajišťovali hudební doprovod. IMG_7425IMG_7445

Po chvíli se k nim připojil masopustní průvod a starosta obce  pan Vendolský předáním symbolického klíče masce “mnichovi” povolil masopustnímu průvodu průchod obcí. Zatančil si sólo s maskou medvěda a poté se celý průvod vydal směrem k dolnímu konci. Po občerstvovacích zastávkách se vydal zpět směrem na horní konec obce.

I počasí letošnímu průvodu přálo, spíše jak zimní připomínalo jarní počasí plné sluníčka.

Organizátorům akce v čele s paní Houdkovou patří poděkování. Také zástupci JSDH panu Přidalíkovi za obstarávání odvozu hudebníků.

Více fotografií na: http://stasov.rajce.idnes.cz/Masopust_6.2.2016

a  http://rita0.rajce.net/Masopust_6.2.2016 http://rajce.net

Na závěr pak troška historie:

Masopust (Vostatke, Fašank, Voračky, Voráčí, Končiny, či karneval) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopust vychází především z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodností božstva jako je Bakchus.

Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.

 

IMG_7457IMG_7467

Shrnutí uplynulého roku 2015

Únor 3rd, 2016 by AV No comments »

Co se událo v roce 2015
9.1.2015               Tříkrálová sbírka – akce dobrovolníků ve spolupráci s Oblastní charitou Polička

17.1.2015               3.ročník Zeliády

24.1.2015               Výroční schůze SDH Stašov

14.2.2015               Masopust

Únor 2015               Výsledky zkušebních vrtů:

Z vrtu ST-1 je doporučeno k dlouhodobému vodárenskému odběru do 0,6 l za sekundu a z druhého ST-2 dokonce 0,8 l za sekundu. Z obou vrtů lze čerpat souběžně do 1,4 l za sekundu – cca 5.040 l za hodinu. Kvalita vody bohužel není zcela vyhovující, neobsahuje ale zvýšené množství dusičnanů, které obec trápí dlouhodobě a musí se nákladně upravovat v úpravně vody. Vzorky z vrtů pro změnu obsahují zvýšené množství železa, manganu a vrt ST-2 mírně překračuje směrné hodnoty radonu.

Únor 2015               montáž, přepojení veřejného osvětlení v dolní části obce směrem na Rohoznou v souvislosti s výměnou vedení elektrické energie cca 65.000,-

Březen 2015           Školení první pomoci pro JSDH i veřejnost

11.4.2015               Dětský karneval

24.4.2015               Námětové cvičení dobrovolných hasičů Stašov – dálková doprava vody – celkem se účastnilo 11 jednotek hasičů.

Duben 2015            proběhla digitalizace katastrálních map katastru obce Stašov

30.5.2015               Dětský den (finanční podpora obce)

3.6.2015               Návštěva senátora Radko Martínka ve Stašově

23.6.2015               IHC Stašov se stalo vítězem ročníku 2014/2015 2.ligy Inline hokeje

11.7.2015               2.ročník závodů „Stašovský okoun

25.7.2015               Oslava léta – posezení na místním sportovišti s hudbou

1.8.2015               6. Ročník Stašovské Bodlo – vítězem FC Stašov

7.-9.8.2015             Pouťové veselení se – v pátek disco, sobota Duo Kvíčala, neděle pouť (finanční podpora obce)

5.9.2015               130. výročí založení SDH Stašov – svěcení praporu (finanční podpora obce)

5.9.2015               Dary Stašova, aneb co lze udělat v kuchyni z plodů stašovských zahrádek – přehlídka umu stašovských hospodyněk a hospodářů

28.11.2015             Rozsvěcení vánočního stromu a předvánoční posezení s důchodci

 

Dotace pro rok 2015Bez názvu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akce v roce 2015 mimo dotace

1a

 

 

 

 

 

 

 

Podpora sportu, kultury v roce 2015

Schválené peněžní příspěvky:

Bez názvu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší problém – voda

 • V listopadu loňského roku proběhly čerpací zkoušky nových vrtů. Celkem 438.603,20 Kč (dotace 300.000,- Pk)
 • V březnu tohoto roku předběžně schválila Okresní hygienická stanice úpravnu vody a zapojení vrtů do stávajícího obecního vodovodního řádu.
 • Nyní probíhá příprava projektu a příprava žádosti o dotace (MZe). Předběžný rozpočet akce je 2.5 – 3.000.000,-Kč.
 • Voda v obci není, manuálně se přepíná mezi starým a novým vodojemem.

 

 Změny na obecním úřadě.

 Rozšíření služeb, úředních hodin na OU

 • Od dubna nastoupila na plný úvazek paní účetní – Jana Borovská
 • Došlo k rozšíření úředních hodin na obecním úřadě na celou středu a dopoledne v pondělí
 • Vyřizují se potřebná povolení pro rozšíření služeb Czech Pointu ve formě ověřování listin a podpisů, předběžně od ledna 2016
 • Zlepšení administrativy v obci
 • Obecní úřad nabídl možnost bezplatného zasílání informací z obecního úřadu a za poplatek komerčních sdělení občanům formou sms
 • Připravuje se digitální evidence obecních pozemků

 

Znovuotevření obchodu se smíšeným zbožím

17.9.2015

Provozovatel MB služby s.r.o. – pan Balcar

Plány – zabíjačky, možnost dovozu nákupu až do domu

 

Splácení úvěru obce poskytnutého na rekonstrukci budovy obecního úřadu

 V roce 2015 splaceno 500.000,- Kč (3.100.000,-Kč)

Mimořádná splátka ve výši 500.000,-Kč se bude odvíjet od schválených dotací na vodu a komunikace

 

Výhled na rok 2016

Úkol číslo jedna: voda

Probíhá příprava projektu a příprava žádosti o dotace. Předběžný rozpočet akce je 2.5 – 3.000.000,-Kč.

Dotace na opravu místních komunikací v horní části obce – odhadovaná cena oprav cca 700.000,-Kč

Dotace na opravu fasády – zateplení bytového domu č.p.178, výměna oken

Elektřina – na podzim v roce 2016 by měly proběhnout rozsáhlé výměny nadzemního vedení, u kostela, od OU až k nemovitosti pana Peniase. Pro obec další náklady ve výši cca 100.000,-Kč na odpojení a nové připojení veřejného osvětlení. Světla jsou umístěna na sloupech vlastněných firmou ČEZ, před jejich výměnou se musí sundat a po výměně sloupů opět připojit.

JSDH – další vybavování – akceschopnost

Poplatky pro rok 2016 – obec poplatky nezvyšuje, zůstávají ve stejné výši (firma Liko navýšila poplatek o cca

12 Kč.)