Říjen 19th, 2015 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Obecní úřad Stašov na základě nízkého stavu vody, nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro následující období, s okamžitou platností zakazuje odběr pitné vody pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí motorových vozidel, atd. Toto optaření platí do odvolání.

OPATŘENÍ STÁLE TRVÁ.

Pozvánka na koncert a rozsvěcení vánočního stromu 28.11.2015

Listopad 20th, 2015 by AV No comments »

Bez názvu

Nový provozovatel obchodu “Na hasičárně”

Listopad 8th, 2015 by AV No comments »

Od poloviny září máme ve Stašově nového provozovatele obchodu se smíšeným zbožím, pana Milana Balcara.  Otevírací doba Po-Pá 8:00 -10:00,  14:00-15:30, So 8:00-10:00. 20151104_151830

Cvičení pro ženy – listopad 2015

Listopad 1st, 2015 by AV No comments »

Cvičení je specializované na oblast funkčního a silového tréninku, prevence zranění a svalových dysbalancí, diagnostiky pohybového aparátu,  rehabilitace a rekondice, nápravného, kompenzačního a technického cvičení. Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás to pravé.

 

Povede Mgr. Dana Matejsková

profesionální instruktorka skupinových forem cvičení, FISAF Fitness group instructor 2013

KDE:  cvičebna obecního úřadu ve Stašově, cena za lekci 50 kč

KDY:   5.11, 12.11., 19.11., 26.11. od 18:30 hodin                

      

DŮLEŽITÉ: vhodná čistá sportovní obuv, podložka na cvičení, malý overbalový míč, ručník, pití a chuť něco pro sebe udělat

Oráč ze Stašova získal 9. místo na Mistrovství ČR v orbě

Říjen 16th, 2015 by AV No comments »

V sobotu 10.října se konalo v Dolním Újezdě u Litomyšle již 42. Mistrovství ČR v orbě. V kategorii Dvouradličný klasický pluh se na výborném 9. místě umístil Patrik Chromý ze Stašova, soutěžící za ZD Dolní újezd.

Rekonstrukce střechy obecního nájemního domu č.p.178

Říjen 15th, 2015 by AV No comments »

V úterý předposlední den v měsíci září nastoupila firma Švanda Prima s.r.o. na opravu střechy obecního nájemního domu č.p.178. Na základě výběrového řízení vyhrála firma Prima s nejnižší cenou 388 tis Kč. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhá v obydleném domě, budou jednotlivé části střech rekonstruovány postupně. Rekonstrukce by měla být trvat do konce října tohoto roku.

Na rekonstrukci střechy získal starosta obce spolu s místostarostou dotaci ve výši 100tis.Kč z rozpočtu Pardubického kraje.

114

 

Žehnání praporu SDH Stašov spojené s výstavou „Dary Stašova“

Září 17th, 2015 by AV No comments »

V sobotu dne 5. září 2015 proběhly v naší obci dvě akce.P1020434

Jedna má už tradici, a to je výstava „Dary Stašova“. Tak jako i jiné roky byla velice zdařilá. Zasedací místnost obecního úřadu byla vkusně vyzdobená a na stolech byly vystaveny plody zahrad, zahrádek, polí i rybníků. Prakticky ke každému ovoci, zelenině, kaprům a obilí byl i k ochutnání nabídnut výrobek, který uvařil, umíchal nebo upekl vystavovatel. K doma upečenému výbornému chlebu si mohli návštěvníci ochutnat různé druhy rybích a ostatních pomazánek, dále koláčů a jiných různých výrobků. Velice příjemná byla i účast a zapojení lidí, kteří nemají v obci trvalý pobyt, ale ve Stašově tráví pouze víkendy. Výstava byla obohacena o možnost zakoupení různých druhů perníků, a to i s obrázkem stašovského kostela.

 

Druhá akce měla premiéru a už se hned tak opakovat nebude. Místní sbor dobrovolných hasičů nechal požehnat původní originální hasičský prapor z roku 1897 v místním kostele.DSC2764

Ve 13.00 hodin se začaly sjíždět sbory z okolí, některé si přivezly s sebou i jejich prapory. U hasičské zbrojnice je uvítal starosta SDH Stašov, Pavel Gregor.

Hosté si po uvítání prohlédli výstavu „Dary Stašova“ a před 14.00 hodinou se všichni průvodem, kterému hrála do pochodu kapela Jana Kvíčaly, přesunuli do místního kostela. Ve 14.00 hodin začala mše svatá a kostel byl takřka zaplněn. K liturgii hrála a zpívala rodina Samkova z Banína. Otec Šilhánek vyzdvihl důležitost dobrovolných hasičů pomáhat a hasit nejen oheň, ale někdy i lidský hněv a rozbroje. Také připomněl životopis sv. Floriána, patrona hasičů a během mše prapor slavnostně okouřil a požehnal.

Po mši svaté se všichni slavnostním pochodem opět za doprovodu kapely Jana Kvíčaly přesunuli na místní sportoviště, kde přednesli projevy hosté a starosta místního SDH.

Následovaly ukázky zásahů historické techniky (SDH Lysice) a moderní techniky (SDH Pomezí). Celé toto odpoledne bylo ukončeno večerní zábavou.

DSC2738

Dle výpovědí některých hostujících, byla tato akce velice zdařilá, dobře organizovaná, důstojná a pěkná. Bohužel, i při velkém počtu zúčastněných, bylo poměrně málo místních občanů. Je to veliká škoda, jelikož jedině při hrdosti na svůj domov a zapojení se do dění v obci, se mohou upevnit i mezilidské vztahy.

Prapor bude umístěn na Obecním úřadě Stašov.DSC2817

 

Anděla Němcová

Fotografie z oslav 130.výročí založení SDH a darů Stašova

Září 6th, 2015 by AV No comments »

Níže naleznete fotografie a videa ze sobotních oslav:

http://rita0.rajce.idnes.cz/Prapor_SDH_Stasov

Oznámení pro nájemce hrobů na hřbitově ve Stašově

Srpen 21st, 2015 by AV No comments »

Obec Stašov získala dotaci na projekt s názvem „Hřbitovy – naše kamenná historie“. Cílem tohoto projektu je elektronická evidence hrobových míst a nájemců pro provozovatele veřejného pohřebiště (obec Stašov) a možnost elektronického vyhledávání předků pro veřejnost.

V souvislosti s tímto projektem se obec Stašov snaží přiřazovat k jednotlivým hrobovým místům jejich nájemce a získat na ně kontakty.

Jednotlivá hrobová místa jsou očíslována a potřebovali bychom, aby se nám ozvali nájemci – pozůstalí těchto hrobových míst, a doplnili nám údaje o zemřelých.

Hrobová místa, u kterých nebudou nalezeni žádní nájemci – pozůstalí budou postupně rušena.

Prosím kontaktujte nás na:

Email: ou.stasov@tiscali.cz nebo Tel: 461 729 298 nebo v úřední hodiny na OU, Stašov 6: Pondělí 8-10, Středa 8-11:30, 12-17 hod.

Prosíme o tyto údaje:

Hrobové místo: číslo hrobového místa, jména a příjmení zemřelých, místa a data narození a úmrtí (pokud nejsou na hrobech vyznačena), povolání, zda zemřeli na nebezpečnou nemoc.

Nájemce/ Pozůstalý: jméno a příjmení, vaši adresu, kontakt – telefon nebo email, pro vytvoření nájemních smluv budete dotazováni na datum narození a rodné číslo.

Pokud jste nám již potřebné údaje poslali, prosím považujte toto oznámení za bezpředmětné.

Děkujeme předem.                                                                                                                                                                    Obec Stašov

Restaurované dveře kostela jsou zpět na svém místě

Srpen 20th, 2015 by AV No comments »

Koncem měsíce června se vrátily zpět na své místo restaurované jižní dveře místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jejich oprava stála kolem 27 tis.Kč s příspěvkem obce, který činil 10 tis.Kč. Po loňské opravě hlavních dveří se tak postupně renovují všechny vchody. Druhé identické dveře kostela ze severní strany, které se nikdy nepoužívaly, nedaly se otevřít, a byly ve velmi špatném stavu, byly upraveny po domluvě s farníky
a panem farářem do stavu, který nahrazuje dveře, které by musely pravděpodobně být vyrobeny zcela nové. Návrh jejich úplného odstranění a zazdění nebyl přijat.renovované dveře kostel 2015