Říjen 19th, 2015 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Obecní úřad Stašov na základě nízkého stavu vody, nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro následující období, s okamžitou platností zakazuje odběr pitné vody pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí motorových vozidel, atd. Toto optaření platí do odvolání.

OPATŘENÍ STÁLE TRVÁ.

Dětský karneval 10.3.2018 obrazem

Březen 1st, 2018 by AV No comments »

Screenshot_2018-03-01-20-46-25_cz.seznam.email_1519933639350IMG_20180310_135333IMG_0709IMG_20180310_141809IMG_20180310_133037

Masopust 10.2.2018 obrazem

Únor 28th, 2018 by AV No comments »

masopust

IMG_20180210_141605 IMG_20180210_142925IMG_20180210_140812IMG_20180210_155723

Výsledky 5.ročníku Zeliády

Leden 28th, 2018 by AV No comments »
V sobotu 27.1.2018 proběhl v budově OU již 5.ročník soutěže o nejchutnější zelí.
 Výsledková listina:
1. místo Balcarovi
2. místo Němcová Gela
3. místo Vodičkovi
4. místo Vápeníkovi
5. místo Krušinová Anna
Ceny do zeliády věnovali Miloš Houdek Lukáš Mauer Víťa Sauer.
Všem děkujeme.
DSC_6668DSC_6667DSC_6672

Výsledky 2.kola volby presidenta České republiky konané ve dnech 26.-27.1.2018

Leden 27th, 2018 by AV No comments »

Celkový počet osob zapsaných do voličských seznamů: 211

Počet platných hlasů: 136

Volební účast: 64,45%

Miloš Zeman 87 hlasů – 63,97%

Jiří Drahoš 49 hlasů – 36,03%

 

Policie ČR – preventivní články

Leden 23rd, 2018 by AV No comments »

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje by rádo přiblížilo a připomnělo preventivní rady a informace co nejvíce občanům kraje a rozhodli se některé z nejdůležitějších témat zpracovat do dvanácti tematických článků, které budou každý měsíc (do dvacátého dne v měsíci) zasílat do naší obce.

články budou vyvěšeny na obecních stránkách rubrika Prevence Policie ČR.

Zeliáda 2018

Leden 16th, 2018 by AV No comments »

5.Zeliáda

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

Leden 15th, 2018 by AV No comments »

Letos 5. ledna šli naší obcí už tradiční tříkráloví koledníci s pokladničkami do sbírky pro charitu.
V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci. Během posledních let díky vám, dárcům výtěžek stoupá a v naší obci bylo vykoledováno 9 830 korun.
V celém poličském regionu částka od dárců činí 786 520 korun.

Tři králové 2018

VÝSLEDKY Volba prezidenta republiky konané ve dnech 12.01. – 13.01.2018

Leden 13th, 2018 by AV No comments »

Z celkového počtu 204 voličů zapsaných ve voličských seznamech se 1.kola voleb zúčastnilo 118 voličů, celkem 57,84%.

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy %
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 0 0,00
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 9 7,62
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 6 5,08
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 3 2,54
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 0 0,00
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 0 0,00
7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 61 51,69
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 14 11,86
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 25 21,18

Sportovní úspěchy místního dorostu – Marek Bukáček

Leden 2nd, 2018 by AV No comments »

Během celého letošního roku pod trikotem Atletika Polička jezdil a závodil Marek Bukáček po běžeckých oválech a přespolních bězích, aby získával zkušenosti, sbíral body do celkového hodnocení Iscarex cupu mládeže. Později šířil dobré jméno spolku a stal se obávaným soupeřem. Velký úspěch zaznamenal i na Mistrovství ČR v Přespolním běhu, kde se umístil na 34. místě.
To nejlepší vždy přichází na závěr sezony, nasbírané body v Iscarex cupu se proměnily v celkové prvenství v kategorii mladší žáci, kterou od poloviny roku již vedl a později jen pozici upevňoval, tak  mohl být 16.12.  v Němčicích u Litomyšle korunován vítězem za rok 2017 v mladších žácích.
vítěz 31.12.2017

Shrnutí roku 2017

Prosinec 30th, 2017 by AV No comments »

Leden 2017             Tříkrálová sbírka – akce dobrovolníků ve spolupráci s Oblastní charitou Polička – výtěžek 7.902,- Kč, celkový výtěžek 711.364,-Kč

28.1.2017               5.ročník Zeliády – 15 (loni 11) hodnocených vzorků zelí. Letošním vítězem se stala paní Helena Audyová následovaná paní Smejkalovou a Vápeníkovou.

Únor 2017              Masopust

Únor 2017              pokračování III. etapy odstranění nevyhovující kvality vody v obci Stašov:

   • propojení nových vrtů s vodojemem a jejich napojení na stávající vodovodní řád
   • navýšení příkonu elektrické energie
   • vybudování nové přípojky pro ZD, tak aby v případě nutnosti mohlo být odpojeno
   • vybudování nové úpravny na odstranění železa a manganu
   • automatizace vodárny a přenos na PC
   • Proinvestováno 5.500.000,-Kč, z čehož dotace činí 3.790.000,-Kč. Do konce roku 2016 bylo proinvestováno z této částky 1.350.000,-Kč
 • Celkem za všechny 3 etapy by mělo být proinvestováno 7.438 000,-Kč, z čehož na dotacích získala obec 5.090 000,-Kč.

 V první etapě byla v roce 2012 vybudována úpravna vody, která odstraňuje vysoké hodnoty dusičnanů. Zároveň bylo vyměněno i chlorovací zařízení a pořízeno nové čerpadlo. Dále se opravila část stávajícího vodovodního řádu od domu č.p. 21 směrem k zemědělskému družstvu, která je zakončena novou vodovodní šachtou s uzavíracími ventily pro více částí obecního vodovodního řádu. Investice dosáhla částky 1.500. 000,- Kč, z čehož částka 1.000.000,- Kč byla poskytnuta z rozpočtu Pardubického kraje.

 V druhé etapě byly vytipovány a provedeny v listopadu roku 2014 2 zkušební vrty pitné vody, na které obec získala od Pardubického kraje dotaci ve výši 300.000,-Kč. Okresní hygienická stanice pak v březnu roku 2015 složení vody odsouhlasila jako vhodné a povolila jejich užívání a zapojení do stávajícího vodovodního řádu. Celková investice činila 438.000,- Kč.

 

25.3.2017                Dětský karneval s diskotékou a tvořivou dílničkou

Březen 2017           Realizace dotace v rámci programu Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích na pořízení akumulačních nádrží pro záchyt dešťové vody. Celkem 141 kusů nadzemních a 5 kusů podzemních nádrží. Celkové výdaje projektu 1.001.531,-Kč, z toho výše podpory ze SFŽP ČR  je 80% – 801.225,-Kč.

Květen 2017           Oslava 100. narozenin paní Kubíkové Anděly.

Červen 2017           Získání dotace  z Mikroregionu Poličsko na nákup drobné komunální techniky a vybavení pro členské obce v roce 2017 v hodnotě 8.007,-Kč. Obec zakoupila z této dotace, s přidáním vlastních finančních prostředků, výkonnou vyvětvovací pilu s motorem 4-mix a teleskopickou tyčí, pro hospodárné ošetřování stromů až do výšky cca 5 metrů, v hodnotě 19.900,-Kč. Dále pak benzínový vysvač/fukar s rozmělňovacím zařízením pro čištění velkých ploch v hodnotě 9.000,-Kč.

3.6.2017                 Dětský den – netradičně s hrou pro děti s rodiči. Vybaveni svačinkou a s mapkou v ruce museli absolvovat trasu dlouhou cca 4 kilometry, v jejímž průběhu měli hledat 9 písmenek do tajenky a získat celkem pět razítek za plnění různých úkolů sportovních, přírodovědných nebo v obratnosti. Zakončení hry pak proběhlo ve sportovním areálu, kde byl pro děti připraven oběd a dva skákací hrady.

29.7.2017               8. Ročník Stašovské Bodlo – vítězem FC Radiměř

12.-13.8.2017         Mariánská pouť – v sobotu pouťová zábava v organizaci SDH a živou hudbou, v neděli mše v místním kostele

9.9.2017                 Dary Stašova, aneb co lze udělat v kuchyni z plodů stašovských zahrádek – přehlídka umu stašovských hospodyněk a hospodářů – třetí ročník

Září – Leden 2018 – Elektřina – rozsáhlé výměny nadzemního vedení, u kostela, od OU až k nemovitosti pana Koudelky. Pro obec další náklady ve výši cca 100.000,-Kč na odpojení a nové připojení veřejného osvětlení. Světla jsou připojena na sloupy vlastněné firmou ČEZ, před jejich výměnou se musí odpojit a po výměně sloupů opět připojit (výměna kompletního vedení).

Říjen 2017         Výměna oken a dveří v nájemním domě č.p.178. Celkem bylo vyměněno 21  kusů oken a 3  kusů dveří. Celkové náklady dosáhly částky cca 200.000,-Kč, z čehož 120.000,- poskytl Pardubický kraj formou dotace.

Pokračuje tak modernizace nájemního domu rekonstruovaného v roce 2001. V roce 2015 se podařilo vyměnit střešní krytinu v celém objektu v částce 388.000,-Kč, na kterou přispěl jako nyní, Pardubický kraj částkou 100.000,-Kč.

 

Říjen 2017              Získání dotace na restaurování 2 soch před místním kostelem. Dotace Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků v hodnotě 249.000,- Kč.

Celkové náklady na restaurování obou pískovcových soch budou činit 356.000,-Kč.

Jedná se o sousoší Piety z roku 1874 (“oplakávání” – sousoší Panny Marie a Ježíše Krista) a Kříž s tělem Krista z roku 1909.

 

1.11.2017               Porucha obecního vodovodu. Přerušeny dodávky vody od místního zemědělského družstva po horní konec obce    směrem na Pomezí.

Listopad 2017         Zahájení oprav silnice III. třídy spojující Stašov a Hamry

2.12.2017               Rozsvěcení vánočního stromu a předvánoční posezení s důchodci

 

Dotace pro rok 2017 – realizace

Dotace v Kč Celková investice Účel Poskytl
3.790.000 5.500.000 III. etapa odstranění nevyhovující kvality pitné vody v obci Stašov. Celkové náklady za všechny 3 etapy 7.438.000,-Kč, z čehož dotace 5.090.000,-Kč Pardubický kraj
801.225 1.001.531 Programu Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích Státní fond životního prostředí
28.900 8.007 Dotace z Mikroregionu Poličsko na nákup drobné komunální techniky a vybavení pro členskou obec Mikroregion Poličsko
120.000 208.000 Výměna oken a dveří v nájemním domě č.p.178. Pardubický kraj
249.000 356.000 Dotace na restaurování 2 soch před místním kostelem – realizace 2018 Ministerstvo zemědělství
18.000 36.000 Provoz obchodu Pardubický kraj
4.758.125 6.961.538 realizováno

 

Další akce v roce 2017 mimo dotace

Akce v roce 2017 Celková částka v Kč
Ekokom –2ks kontejnerů (plast a papír) – obchod  zdarma

 

Schválené peněžní příspěvky v roce 2017 Celková částka v Kč
Obchod – elektřina v plné výši (Dotace z Pk 50%)
Domov na zámku Bystré 5.000,-
Oblastní charita Polička – příspěvek na zajištění sociálních služeb 5.000,-
Lístky na pouťové atrakce v hodnotě 200,-Kč na každé dítě s TP v obci Stašov do věku 15ti let 8.000,-
Balíčky na Mikuláše a občerstvení 2.000,-
CELKEM 18.000,-

 

 

Splácení úvěru obce poskytnutého na rekonstrukci budovy obecního úřadu:

 

Koncem roku 2016 byl úvěr ve výši 1.700.000,-Kč. Na konci roku obec požádala o navýšení úvěru o 1.300.000,-Kč na pokrytí nákladů na III. etapu projektu „Odstranění nevyhovující kvality pitné vody“. Celkový úvěr na konci roku 2016 byl 3.000.000,-Kč.

Konec roku 2017 – cca 2.350 000,- (splátka 50.000,- měsíčně).

 

Výhled na rok 2018

 Komunikace – Kalinovi, p. Flídrová a Němcovi č.p. 109

Restaurování 2 soch před místním kostelem

 Veřejné osvětlení – nákup cca 4ks světel, nátěry sloupů

 Opravy na hřišti

 Hřbitov – likvidace starých a nebezpečných hrobů

 Autobusové zastávky – nákup nových zastávek a úprava prostoru kolem nich

 Hasiči – oblečení

Finanční podpora na zřízení DČOV k jednotlivým nemovitostem