Červen 19th, 2014 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Obecní úřad Stašov na základě nízkého stavu vody, nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro následující období, s okamžitou platností zakazuje odběr pitné vody pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí motorových vozidel, atd. Toto optaření platí do odvolání.

Nabídka výuky anglického jazyka

Říjen 7th, 2015 by AV No comments »

Obecní úřad Stašov nabízí výuku anglického jazyka. Nabízené kurzy jsou:
začátečníci a mírně pokročilí.
Výuka bude probíhat v prostorách obecního úřadu každý čtvrtek, čas se podle zájmu upřesní.
Cena za jednu vyučovací hodinu (60 min) je 100,- za osobu, maximální počet osob v jedné skupině je 5.
V případě zájmu kontaktujte na obecním úřadě p. Borovskou, p. Vendolského

Cvičení pro ženy – říjen 2015

Říjen 1st, 2015 by AV No comments »

Cvičení je specializované na oblast funkčního a silového tréninku, prevence zranění a svalových dysbalancí, diagnostiky pohybového aparátu,  rehabilitace a rekondice, nápravného, kompenzačního a technického cvičení. Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás to pravé.

 

Povede Mgr. Dana Matejsková

profesionální instruktorka skupinových forem cvičení, FISAF Fitness group instructor 2013

KDE:  cvičebna obecního úřadu ve Stašově, cena za lekci 50 kč

KDY:   1.10. od 19 hodin

8.10, 15.10., 22.10., 29.10. od 19 hodin                

      

DŮLEŽITÉ: vhodná čistá sportovní obuv, podložka na cvičení, malý overbalový míč, ručník, pití a chuť něco pro sebe udělat

Žehnání praporu SDH Stašov spojené s výstavou „Dary Stašova“

Září 17th, 2015 by AV No comments »

V sobotu dne 5. září 2015 proběhly v naší obci dvě akce.P1020434

Jedna má už tradici, a to je výstava „Dary Stašova“. Tak jako i jiné roky byla velice zdařilá. Zasedací místnost obecního úřadu byla vkusně vyzdobená a na stolech byly vystaveny plody zahrad, zahrádek, polí i rybníků. Prakticky ke každému ovoci, zelenině, kaprům a obilí byl i k ochutnání nabídnut výrobek, který uvařil, umíchal nebo upekl vystavovatel. K doma upečenému výbornému chlebu si mohli návštěvníci ochutnat různé druhy rybích a ostatních pomazánek, dále koláčů a jiných různých výrobků. Velice příjemná byla i účast a zapojení lidí, kteří nemají v obci trvalý pobyt, ale ve Stašově tráví pouze víkendy. Výstava byla obohacena o možnost zakoupení různých druhů perníků, a to i s obrázkem stašovského kostela.

 

Druhá akce měla premiéru a už se hned tak opakovat nebude. Místní sbor dobrovolných hasičů nechal požehnat původní originální hasičský prapor z roku 1897 v místním kostele.DSC2764

Ve 13.00 hodin se začaly sjíždět sbory z okolí, některé si přivezly s sebou i jejich prapory. U hasičské zbrojnice je uvítal starosta SDH Stašov, Pavel Gregor.

Hosté si po uvítání prohlédli výstavu „Dary Stašova“ a před 14.00 hodinou se všichni průvodem, kterému hrála do pochodu kapela Jana Kvíčaly, přesunuli do místního kostela. Ve 14.00 hodin začala mše svatá a kostel byl takřka zaplněn. K liturgii hrála a zpívala rodina Samkova z Banína. Otec Šilhánek vyzdvihl důležitost dobrovolných hasičů pomáhat a hasit nejen oheň, ale někdy i lidský hněv a rozbroje. Také připomněl životopis sv. Floriána, patrona hasičů a během mše prapor slavnostně okouřil a požehnal.

Po mši svaté se všichni slavnostním pochodem opět za doprovodu kapely Jana Kvíčaly přesunuli na místní sportoviště, kde přednesli projevy hosté a starosta místního SDH.

Následovaly ukázky zásahů historické techniky (SDH Lysice) a moderní techniky (SDH Pomezí). Celé toto odpoledne bylo ukončeno večerní zábavou.

DSC2738

Dle výpovědí některých hostujících, byla tato akce velice zdařilá, dobře organizovaná, důstojná a pěkná. Bohužel, i při velkém počtu zúčastněných, bylo poměrně málo místních občanů. Je to veliká škoda, jelikož jedině při hrdosti na svůj domov a zapojení se do dění v obci, se mohou upevnit i mezilidské vztahy.

Prapor bude umístěn na Obecním úřadě Stašov.DSC2817

 

Anděla Němcová

Fotografie z oslav 130.výročí založení SDH a darů Stašova

Září 6th, 2015 by AV No comments »

Níže naleznete fotografie a videa ze sobotních oslav:

http://rita0.rajce.idnes.cz/Prapor_SDH_Stasov

Oznámení pro nájemce hrobů na hřbitově ve Stašově

Srpen 21st, 2015 by AV No comments »

Obec Stašov získala dotaci na projekt s názvem „Hřbitovy – naše kamenná historie“. Cílem tohoto projektu je elektronická evidence hrobových míst a nájemců pro provozovatele veřejného pohřebiště (obec Stašov) a možnost elektronického vyhledávání předků pro veřejnost.

V souvislosti s tímto projektem se obec Stašov snaží přiřazovat k jednotlivým hrobovým místům jejich nájemce a získat na ně kontakty.

Jednotlivá hrobová místa jsou očíslována a potřebovali bychom, aby se nám ozvali nájemci – pozůstalí těchto hrobových míst, a doplnili nám údaje o zemřelých.

Hrobová místa, u kterých nebudou nalezeni žádní nájemci – pozůstalí budou postupně rušena.

Prosím kontaktujte nás na:

Email: ou.stasov@tiscali.cz nebo Tel: 461 729 298 nebo v úřední hodiny na OU, Stašov 6: Pondělí 8-10, Středa 8-11:30, 12-17 hod.

Prosíme o tyto údaje:

Hrobové místo: číslo hrobového místa, jména a příjmení zemřelých, místa a data narození a úmrtí (pokud nejsou na hrobech vyznačena), povolání, zda zemřeli na nebezpečnou nemoc.

Nájemce/ Pozůstalý: jméno a příjmení, vaši adresu, kontakt – telefon nebo email, pro vytvoření nájemních smluv budete dotazováni na datum narození a rodné číslo.

Pokud jste nám již potřebné údaje poslali, prosím považujte toto oznámení za bezpředmětné.

Děkujeme předem.                                                                                                                                                                    Obec Stašov

Restaurované dveře kostela jsou zpět na svém místě

Srpen 20th, 2015 by AV No comments »

Koncem měsíce června se vrátily zpět na své místo restaurované jižní dveře místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jejich oprava stála kolem 27 tis.Kč s příspěvkem obce, který činil 10 tis.Kč. Po loňské opravě hlavních dveří se tak postupně renovují všechny vchody. Druhé identické dveře kostela ze severní strany, které se nikdy nepoužívaly, nedaly se otevřít, a byly ve velmi špatném stavu, byly upraveny po domluvě s farníky
a panem farářem do stavu, který nahrazuje dveře, které by musely pravděpodobně být vyrobeny zcela nové. Návrh jejich úplného odstranění a zazdění nebyl přijat.renovované dveře kostel 2015

Oslava léta

Srpen 13th, 2015 by AV No comments »

25. července 2015 pořádal „Klub seniorů“ poslechovou a taneční „Oslavu léta“, na které hrála hudba RETRO B Svitavy, hity 60, 70 a 80-tých let. Tato hudební skupina vytvořila krásnou atmosféru, při které se spontánně zapojili všichni do zpěvu i tance. Po delší době se zase lidé dobře pobavili nehledě na generační rozdíly. Občerstvení zajišťoval pan Vašek Peňáz ke spokojenosti všech.

Moc děkujeme paní Jarušce Šimkové za sponzorství, obstarání hudby a zase někdy příště….

 Autor: Anděla Němcová

Požár pole a remízku

Srpen 11th, 2015 by AV No comments »

Včera 10.8.2015 v odpoledních hodinách začalo hořet část pole a převážně březový remízek v dolní části obce Stašov nad silnicí, směrem na Jedlovou. Dle domněnky velitele místní JSDH došlo pravděpodobně k přeskočení jiskry od kombajnu na suché pole a dále pak do přilehlého remízku. Požár se podařilo rychle lokalizovat a uhasit. Pomohlo i rozorání pole po obou stranách remízku. Na dohašovacích pracech- hlídání požářiště se podíleli i členové JSDH ve složení pan Gregor, Vopařil, Teplý, Penias, Frodl, Lukele.

20150810_183506

Pouťová veselice

Srpen 11th, 2015 by AV No comments »

IMG_20150808_185935O tomto víkendu 7.-9.8. proběhla obnovená každoroční pouť ve Stašově. Tento víkend patřil zábavě, příští bude patřit spíše duchovnímu rozjímání a oslavám církevního svátku  – oslavám Nanebevzetí Panny Marie. Bohužel se nám nedaří skloubit tyto dva svátky či oslavy do jednoho termínu.

Pátek patřil spíše mladší generaci, kterou bavil DJ Jarda do pozdních nočních hodin. Sobotní odpoledne pak patřilo starší generaci, pro kterou zpíval pan Jirka Vágner za hudebního doprovodu pana Kvíčaly – Duo Kvíčala.

V neděli pak pouť pokračovala až do večera.

Obec podpořila pouťovou zábavu finanční dotací na úhradu hudebních produkcí a schválením  poukázek pro děti do 15ti let s trvalým pobytem v obci v hodnotě 200,-Kč.

SDH Stašov zajišťovalo občerstvení a pořadatelskou činnost.

I přes velmi vysoké teploty, které atakovaly hranici 35°C se víkend vydařil. Všem pořadatelům i zúčastněným děkujeme.

IMG_20150808_193534IMG_20150808_193657

 

 

Kotlíkové dotace

Srpen 10th, 2015 by AV No comments »

Pardubický kraj připravuje ve spolupráci s Energeticko-technickým inovačním klastrem a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje projekt kotlíkových dotací: TZ_Kotlikove_dotace