Červen 19th, 2014 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Stašov

Říjen 25th, 2014 by AV No comments »

Obecní úřad Stašov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stašov, svolaného dosavadním starostou obce Leošem Vendolským v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Stašov – místnost obecního úřadu, Stašov č. p. 6
Doba konání: dne 3.11. 2014 od 18:00
Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
5) Diskuse

Cvičení pro ženy – říjen 2014 – změna

Říjen 23rd, 2014 by AV No comments »

Cvičení je specializované na oblast funkčního a silového tréninku, prevence zranění a svalových dysbalancí, diagnostiky pohybového aparátu,  rehabilitace a rekondice, nápravného, kompenzačního a technického cvičení. Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás to pravé.

 

Povede Mgr. Dana Matejsková

profesionální instruktorka skupinových forem cvičení, FISAF Fitness group instructor 2013

KDE:  cvičebna obecního úřadu ve Stašově, cena za lekci 40 kč

KDY:   9.10.,    16.10.,    23.10. odpadá,    30.10.  od 18 hodin

 

DŮLEŽITÉ: vhodná čistá sportovní obuv, podložka na cvičení, malý overbalový míč, ručník, pití a chuť něco pro sebe udělat

Učíme se celý život – nabídka kurzů pro obec Stašov ZDARMA – termíny!!!

Říjen 23rd, 2014 by AV No comments »

Informace k projektu „Učíme se celý život!“

Projekt „Učíme se celý život!“ má za cíl proškolit obyvatele v obcích do 2 tisíc obyvatel v regionu Svitavsko,  v základních dovednostech, které jsou nezbytné pro běžný život, a které současně zvyšují uplatitelnost
a konkurenceschopnost těchto obyvatel na trhu práce.

Vzdělávání budou probíhat v těchto pěti okruzích:

 • Neznazlost zákona neomlouvá aneb je zapotřebí znát svá práva a povinnosti! –  Termíny: 14.1.2015, 21.1.2015, 28.1.2015
 • Finance pod kontrolou aneb jak na dluhy, úvěry a exekuce! Termíny: 4.2.2015, 11.2.2015, 18.2.2015
 • Počítač a internet nám ušetří čas a peníze! Temíny: 29.10.2014, 5.11.2014, 12.11.2014
 • Podnikání není věda  Termíny: 19.11.2014, 26.11.2014, 3.12.2015
 • Náš zákazník, náš pán? Jak na nekalé praktiky obchodníků! Termíny: 10.12.2014, 17.12.2014, 7.1.2015

Lektory jednotlivých, výše uvedených kurzů, budou jak středoškolští pedagogové odborných předmětů, tak i studenti 4. ročníků partnerských škol.

Každý vzdělávací program bude v rozsahu 9 vyučovacích hodin (3 x 3). Minimální velikost jedné skupiny je 8 účastníků. Vzdělávání bude probíhat vždy ve středu od 17:00. Všechny výše uvedené kurzy jsou zdarma a budou probíhat přímo ve vaší obci v prostorech obecního úřadu.

Vzdělávací kurzy budou zahájeny v průběhu října 2014 a budou probíhat do konce února 2015.

Přihlášení možné u zastupitelů pana Vendolského L., pana Peniase J. a paní Houdkové V.

Volná pracovní pozice – obec Stašov

Říjen 22nd, 2014 by AV No comments »

Pozice:                 Správce budovy se zaměřením na administrativu

Pracoviště:                                                Stašov 6, 572 01 Stašov

Vlastnosti:

Pracovní úvazek:                                        plný

Minimální stupeň vzdělání:                          středoškolské, ekonomického směru

Předpokládaný pracovní poměr od:              11.2014

 

Požadovaný profil:

 • analytické myšlení, svědomitost, pečlivost
 • trestní bezúhonnost
 • samostatnost, organizační schopnosti
 • vzdělání ekonomického směru, min. středoškolské
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalosti z oblasti účetnictví
 • flexibilita pracovní doby

 

Náplň práce:

 • vedení Czech Pointu v obci, evidence obyvatel
 • vedení pokladny, výběr poplatků, nájemní smlouvy, příprava podkladů pro účetní
 • správa pošty, příprava a vedení obecní dokumentace
 • administrativní činnost
 • zajištění chodu obecního úřadu – otevírací doba, dozor, příprava kulturních a sportovních akcí
 • správa hřbitova, evidence, nájemní smlouvy
 • plánování a zajišťování oprav v rámci obce

 

 

 

Životopisy budou přijímány do 31.10.2014 na emailové adrese: ou.stasov@tiscali.cz

 

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. – 11.10.2014

Říjen 11th, 2014 by AV No comments »

Ze 191 voličů zapsaných ve volebních seznamech  se voleb zúčastnilo celkem 110 občanů, celková volební účast dosáhla 57,59%. Pro Sdružení nezávislých kandidátů pro obnovu obce Stašov hlasovalo 69,82% a pro SNK “Rovnováha” pak 30,18% všech zúčastněných voličů

Konečné výsledky voleb:

1. Houdková Vilemína

2. Frodl Miroslav

3. Penias Josef

4. Vendolský Leoš

5. Penias Marián

6. Vendolská Alena

7. Frodl Dušan

8. Kovařík Petr

9. Gregor Pavel

Prosba o pomoc při hledání

Září 25th, 2014 by AV No comments »

IMG

Napsali o nás: Pardubický kraj přispěje Stašovu na vrty

Září 24th, 2014 by AV No comments »

24.9.2014  Obci se tento týden pořádně ulevilo. Pardubický kraj totiž vesnici konečně přiklepl veledůležitou dotaci na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství. V překladu to znamená, že Stašované mohou začít s průzkumnými vrty v okolí.

Vesnice se totiž dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalitní pitné vody a v uplynulých měsících řešila způsoby, jak zásobovat obyvatele touto životně důležitou tekutinou. Kraj nyní na vyhloubení dvou zkušebních vrtů poskytl částku tři sta tisíc korun.

„Je to hodně důležité. Bude to první etapa naší cesty k tomu, jak se konečně dostat ke kvalitní pitné vodě. Fází nás však čeká ještě několik,” upozorňuje starosta Stašova Leoš Vendolský. Vesnice by totiž jinak nebyla schopná poslat na tuto akci dost peněz z vlastní kasy. Jen zkušební vrty budou stát čtyři sta třicet osm tisíc korun. „Už jsme začali s přípravou. Do konce listopadu musíme všechno provést a stihnout,” připomíná starosta Stašova.

Hydrogeologické průzkumy ukázaly, že nové vydatné zdroje by se mohly nacházet směrem na Jedlovou v baldecké části. „Je to v blízkosti starého vodojemu. Uvidíme, jestli bude dost vydatná. Avšak každá deci pro nás bude dobrá,” upřesňuje Leoš Vendolský.

Podle předpokladů by vrty mohly nabídnout obci kapacitu 0,3 litru za vteřinu, zásobovat by přitom potřebovala až 1,5 litru za vteřinu. „Takže bychom do budoucna potřebovali ještě další čtyři taková ložiska, která by pomohla zásobovat,” dodává starosta.

Stašov už je nyní zásobovaný ze tří zdrojů, avšak kapacita pro obyvatele stále nedostačuje. V letních měsících se dokonce stává i to, že během dne kohoutky neprotéká voda. To jen ve chvílích, než vodohospodáři ve vodárně přepnou na další zřídlo. Ze slabého toku ještě navíc odčerpává část i úpravna vody, která odděluje dusičnany. Tu má obec schválenou do roku 2015.

Pokud se ukáže, že jsou vrty dost vydatné, obec by je musela připojit na vodovodní řad vesnice, což by stálo další dva miliony korun.

Autor: Bohuslav Stehno, Svitavský deník

Schváleno! dotace na nový zdroj vody pro obec

Září 19th, 2014 by AV No comments »

Pardubický kraj na svém zasedání 17.9.2014 schválil poskytnutí dotace na Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství pro obec Stašov. Dotace ve výši cca 300 tis.Kč bude použita na 2 zkušební vrty v obci, které by měly přinést nový zdroj pitné vody. Celkové náklady této investiční akce jsou odhadovány ve výši 438 tis.Kč.

Pokud se alespoň jeden ze zkušebních vrtů ukáže jako vhodný svou kvalitou i vydatností, bude se dále pokračovat v jeho napojení do současného systému vodovodního řadu obce. V takovém případě se další investiční náklady vyšplhají do výše kolem 2 mil Kč.

Akce Dary Stašova, aneb co lze udělat v kuchyni z plodů stašovských zahrádek spojená s drakiádou a ukázkami práce SDH

Září 15th, 2014 by AV No comments »

V sobotu odpoledne ožily prostory obecního úřadu, ale i prostranství před úřadem a na hrázi hned několika akcemi najednou.

V prostorech obecního úřadu vznikla výstava kulinářského, ale i řemeslného umění místních. Připravena byla ochutnávka doma vyrobených vín, marmelád, pomazánek, výrobků z rajčat, dýní a podobných plodů, buchet a koláčů sladkých i slaných. Podzimní dekorace, včetně řezbářských prací tradičních ze dřeva, ale i netradičních – z dýní, jablek a jiných podzimních plodů. Vyřezávání z podzimních plodů dýní předváděl na živo pan Tomáš Lipavský, který ochotně pomáhal i zájemcům z řad diváků, kteří si tuto práci chtěli také vyzkoušet.

Na prostranství před obecním úřadem a na novém dětském hřišti byly připraveny soutěže pro děti, na hrázi pak drakiáda. Bohužel vítr této akci moc nepřál. Pro děti bylo také připraveno opékání špekáčků. Ohniště bylo na výbornou zabezpečeno členy místního SDH.

V pozdějších odpoledních hodinách pak sbor dobrovolných hasičů předvedl ukázky své práce, bohužel čerpadlo, domácky nazývané „Máňa“, se rozhodlo stávkovat, a svůj úkol začalo plnit až po důrazných domluvách.

Pod lípou v blízkosti hráze vznikla skupinka, která pod taktovkou pana Vápeníka, který hrál na harmoniku a pana Vágnera, který zpíval, doprovázela celou akci zpěvem.

Velký dík patří organizátorům těchto akcí. Paní Houdkové, Kruschinové, Mauerové a Berkovcové, které převážně připravily výstavu a ochutnávku v prostorech obecního úřadu a všem, kteří přinesli své výrobky na ukázku či ochutnávku. Panu Vápeníkovi a Vágnerovi za hudební doprovod, panu Lipavskému za ukázky své práce a ochotu podělit se o své umění, paní Doležalové a členům SDH za přípravu odpoledne pro děti, drakiády a ukázky práce SDH.

 

Napsali o nás: Dary Stašova: Sousedé se pochlubili likéry, sýry i věnci

Září 15th, 2014 by AV No comments »

Stašov – Je libo výborné pomazánky paní Mauerové, kozí sýry domácí výroby, ovocné likéry, nebo nádherně zdobené věnce?

To není soutěž pro kutily a vynalézavé kuchaře a kuchařky, ale přesně v tomto duchu se setkávají lidé ve Stašově. Posedí se sousedy, povědí si novinky a k tomu si mezi sebou mohou porovnat své kulinářské umění z plodů vlastní zahrady. „Kromě toho tu máme domácí plněné cukety, cuketovou buchtu. Najdete tu také likéry a šťávy všeho druhu,” zve na návštěvu do prostor obecního úřadu jedna z obyvatelek Stašova Milada Mauerová, která sama připravila domácí pomazánky. Její sousedy zaujal právě recept na bůčkovou pomazánku, nebo také pomazánku připravovanou z kapra.

Její sousedky se mimo jiné vytáhly s vlastními recepturami a přímou ochutnávkou zeleninových zavařenin, nebo pečlivě vypiplaných marmelád. Další Stašovák zase dopřál ostatním pohled na vlastní dosti zajímavý exemplář dýně, která mohla dosahovat až půlmetrové délky. „Dali jsme dohromady úplně všechno, co jsme měli na našich zahradách včetně švestek a dalšího ovoce,” upozornila Milada Mauerová, že žádný z pokrmů není připravovaný ze surovin dostupných v supermarketech.

Specialista na ozdobné práce Tomáš Lipavský zase ostatním předvedl, jaké tvary se dají vykrajovat do ovoce všeho druhu. V minulosti už zkoušel „vyřezat” tvary do banánů. Tentokrát „vytesal” obličej či houslový klíč do malých dýní. Lidé na akci přinesli také nejrůznější věnce. „Já jsem přinesla na ozdobu strašidla, anebo malé ježky z šišek a slámy. Je to tak hodina práce. A mně tu hodně zaujala detailní busta indiána ze dřeva od Jiřího Franze. To je krásná práce,” uvedla Anna Krušinová. Ve Stašově tuto tradici zavedli teprve před třemi letya postupně se připojují i mladí lidé. „Jsem rád, že se lidé u nás ve Stašově scházejí, protože si mají také co povídat,” uvedl starosta Stašova Leoš Vendolský.

Autor: Deník/ Bohuslav Stehno