Červen 19th, 2014 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Rozšíření úředních hodin OU Stašov od 27.4.2015

Duben 23rd, 2015 by AV No comments »

S účinností od pondělí 27.4.2015 dojde k rozšíření úředních hodin OU Stašov následovně:

Úřední hodiny:

Pondělí 8-10 hod.

Středa 8-11:30, 12-17 hod.

Týden otevřených dveří v novém domě Charity v Poličce

Duben 22nd, 2015 by AV No comments »

Oblastní charita Polička zve poličskou veřejnost i obyvatele z okolních obcí na „Týden otevřených dveří“ nového charitního domu ve Vrchlického ulici čp. 10 (na rohu naproti Tylovu domu). Přijďte si v týdnu od 18. do 22. května prohlédnout opravený a zabydlený interiér pro sociální služby sloužící lidem na Poličsku.

Návštěvám z veřejnosti nabízíme tyto časy:Dum

pondělí, úterý a středa od 13:00 – 17:00 hodin

čtvrtek a pátek od 8:00 – 12:00 hodin

             Využijte nabídku Charity a navštivte starý dům, který po změně majitele dostal nový úkol. Nechte si zaměstnanci Charity povědět, jaké jsou to úkoly, nebo se jen sami projděte místy, které jste v minulosti znali třeba jako restauraci nebo obchůdek. Těšíme se na vaši návštěvu, protože víme, že mnozí z vás, kteří se přijdete podívat, patříte k přispěvatelům do veřejné sbírky „Dům pro Charitu“, z níž splácíme a opravujeme tento dům. Týden otevřených dveří je tak příležitostí, jak vám poděkovat.

Domácí hospic sv. Michaela je alternativou

            „Podle opakovaných průzkumů veřejného mínění by více než 80 % obyvatel České republiky zemřelo raději doma než v nemocnici či podobném zařízení. Skutečnost je ale přesně opačná – jen zhruba 20 % lidí se toto přání skutečně vyplní. Pilotní projekt, který bude VZP podporovat od dubna do konce roku, by mohl být jedním z kroků ke změně. Zdravotníci při něm budou docházet za nemocnými domů a budou jim v jejich vlastním prostředí poskytovat péči srovnatelnou s péčí „kamenných“ hospiců.“ (Citováno z http://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/ve-stredu-startuje-projekt-mobilnich-hospicu-vzp-se-ho-ucastni-jako-jedina-pojistovna)

Aby se toto přání mohlo alespoň některým lidem na Poličsku splnit, vznikl vloni na podzim při Oblastní charitě Polička Domácí hospic sv. Michaela. Pečující tým je složen z pěti lékařů a vybraných a průběžně proškolovaných zdravotních sester, doplňuje ho sociální pracovník a dva psychoterapeuti, a v případě zájmu pacienta nebo pečující rodiny také duchovní. Péče a snažení celého týmu směřuje k jedinému cíli: Umožnit umírajícímu důstojný konec života bez nezvládnuté tělesné i duševní bolesti, a to pokud možno doma, mezi svými. Hospicový tým funguje jako odborné kolegium, kde se jeho členové mohou mezi sebou radit a diskutovat, jak tělesnou, sociální, duševní i duchovní situaci konkrétního člověka v závěru života co nejlépe a důstojně zvládnout.

Pacienta nenavštěvuje celý tým, ale většinou pouze zdravotní sestra, která zde vykonává hospicovým lékařem indikované zdravotnické úkony. Zdravotnické zásahy jsou průběžně přizpůsobovány podle vývoje pacientova stavu. Využití služeb psychoterapeuta nebo duchovního je možností a volbou jak pacienta, tak jeho rodiny. Sociální pracovník pomáhá pečujícím zvládat situaci v průběhu doprovázení, ale také v jejím závěru a po smrti blízkého.

Péče Domácího hospice sv. Michaela je hrazena následovně: zdravotní úkony sester domácí hospicové péče je kryta z veřejného zdravotního pojištění. Pacient nebo jeho rodina hradí poplatek 100 Kč/den, který pomáhá pokrýt část nákladů spojených s návštěvní a pohotovostní službou lékaře a ostatních služeb. Službu Domácího hospice dosud využili dva lidé.

Štěpánka Dvořáková

Automobil pro JSDH v novém

Duben 16th, 2015 by AV No comments »

V druhé polovině loňského roku se podařilo starostovi panu Vendolskému získat od Pardubického kraje účelovou dotaci na nákup dopravního prostředku pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Stašov. V prosinci se s pomocí této dotace v hodnotě 80 tis.Kč zakoupil devítimístný automobil Renault Trafic. Automobil by měl sloužit zejména pro zásahy JSDH.

Včera automobil dostal finální podobu s grafickým polepem a značením. Nyní bude automobil postupně dovybavován požadovanou výbavou pro prostředky používané při zásazích obecních hasičů.

Pro letošní rok podal starosta obce  žádost o další dotace na vybavení JSDH, konkrétně:

 

Přesný název – účel použití dotace 1)

Celková částka Kč, včetně DPH 2)

Přenosné plovoucí čerpadlo 30.000 Kč
Třífázová elektrocentrála 50.000 Kč
Přívěsný vozík s plachtou za automobil 25.000 Kč
Přilba – 4ks 21.000 Kč
Zásahový oblek – 4ks 28.000 Kč
Zásahová obuv – 4ks 18.000 Kč

 

 

 
IMG_20150415_160243IMG_20150415_160310

Sbírka na konzervaci praporu SDH Stašov z roku 1897

Duben 14th, 2015 by AV No comments »

Sbor dobrovolných hasičů organizuje za pomocí serveru www.startovac.cz 60-ti denní sbírku především na renovaci historického praporu, odkaz přímo na tuto sbírku:

https://www.startovac.cz/projekty/konzervace-praporu-sboru-z-roku-1897/

3629-pa020098-jpg-660x371

Přispívat samozřejmě dovoleno …

S pozdravem a díky

Pavel Gregor – starosta SDH Stašov

Maškarní karneval 2015

Duben 11th, 2015 by AV No comments »

V sobotu 11.dubna proběhl v prostorech obecního úřadu již poněkolikáté dětský maškarní karneval. Na akci, jejíž tradici začala paní Houdková, se letos poprvé podíleli i dobrovolní hasiči obce Stašov. IMG_20150411_143358a

Akci zahájil starosta obce pan Vendolský, následovalo taneční vystoupení slečen Andrlových. Program pokračoval pod vedením klauna v podání paní Maurové,  a za hudebního doprovodu pana Němce.  Ve vedlejší místnosti  si děti mohly vyrobit s pomocí paní Chroustovské barevná prostírání. Pro všechny děti byly připraveny drobné dárky za jednotlivé soutěže a nakonec i dárek dle vlastního výběu z obrovského připraveného pytle.

Pro malé i velké pak bylo připraveno občerstvení připravené zástupci kulturní komise obce a dobrovolných hasičů. Všem organizátorům patří dík za organizaci této vydařené akce.

Více fotografiií ve fotogalerii

IMG_20150411_145411a

Cvičení pro ženy -duben 2015

Březen 31st, 2015 by AV No comments »

Cvičení je specializované na oblast funkčního a silového tréninku, prevence zranění a svalových dysbalancí, diagnostiky pohybového aparátu,  rehabilitace a rekondice, nápravného, kompenzačního a technického cvičení. Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás to pravé.

 

Povede Mgr. Dana Matejsková

profesionální instruktorka skupinových forem cvičení, FISAF Fitness group instructor 2013

KDE:  cvičebna obecního úřadu ve Stašově, cena za lekci 50 kč

KDY:    2.4. ,  9.4., změna 17.4., 23.4.   od 18:30 hodin      termín 30.4. bude upřesněn  změna vyhrazena

kromě toho každé úterý ve stejný čas bez cvičitelky

DŮLEŽITÉ: vhodná čistá sportovní obuv, podložka na cvičení, malý overbalový míč, ručník, pití a chuť něco pro sebe udělat

Výsledky čerpacích zkoušek zkušebních vrtů

Březen 10th, 2015 by AV No comments »

Koncem roku 2014, převážně v měsíci listopadu, proběhly na vytipovaných místech v blízkosti starého vodojemu takzvané ověřovací čerpací zkoušky dvou zkušebních vrtů, vytýčených na základě geofyzikálního průzkumu a psychotronického průzkumu. Oba vrty hluboké 40m byly ověřovány dlouhodobě během 4 týdnů skupinovou čerpací zkouškou spojenou s analýzami vod. Sledoval se i vliv na podzemní a povrchové vody. Z výsledků je patrno, že v důsledku čerpání nedošlo k negativnímu ovlivnění pramenní jímky, z níž voda gravitačně odtéká do starého vodojemu ani k ovlivnění průtoku místního potoka.

Z prvního vrtu ST-1 je doporučeno k dlouhodobému vodárenskému odběru do 0,6 l za sekundu a z druhého ST-2 dokonce 0,8 l za sekundu. Z obou vrtů lze čerpat souběžně do 1,4 l za sekundu – cca 5.040 l za hodinu. Vydatnost je větší než se očekávalo a plně dostačuje průměrné spotřebě obce.

Kvalita vody bohužel není zcela vyhovující, neobsahuje ale zvýšené množství dusičnanů, které obec trápí dlouhodobě a musí se nákladně upravovat v úpravně vody. Vzorky z vrtů pro změnu obsahují zvýšené množství železa, manganu a vrt ST-2 mírně překračuje směrné hodnoty radonu.

Vodu bude nutné před využitím upravovat. Tyto úpravy by však měly být jednodušší a levnější variantou úpravy dusičnanů.

Nyní obec Stašov čeká na vyjádření Okresní hygienické správy o povolení využití těchto zdrojů. Na základě tohoto vyjádření bude dohodnut další postup.

Na čerpací zkoušky a nové zkušební vrty získala obec v roce 2014 dotaci od Pardubického kraje ve výši cca 300.000 Kč.

Pokud bude stanovisko kladné, obec by požádala o dotace na zajištění nových vrtů, připojení do stávající vodovodní sítě a úpravu kvality nových zdrojů pitné vody.

Krátkodobé uzavírky obecního vodovodu během měsíce března 2015

Březen 7th, 2015 by AV No comments »

Provozovatel obecního vodovodu firma Stavební vodohospodářská s.r.o.  oznamuje občanům, že v průběhu dalších 14 dnů, budou z důvodu zjištěného úniku vody probíhat na vodovodním řádu v obci krátkodobé uzavírky vody. Děkujeme za pochopení.

Nové knihy do obecní knihovny

Březen 2nd, 2015 by AV No comments »

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo na svém posledním zasedání další z finančních příspěvků na nákup knih do obecní knihovny v hodnotě 5.000,-Kč.

Ve spolupráci s paní Navrátilovou a na doporučení knihovny v Poličce bylo vybráno celkem 23 titulů. Obci se podařilo spoluprací s knihovnou v Poličce získat na objednané tituly průměrně slevu 25%.

Seznam objednaných titulů:

NÁZEV KNIHY AUTOR ŽÁNR
INFERNO Brown, Dan napětí
STOLETÝ STAŘÍK + ANALFABETKA Jonasson, Jonas humorný román
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY Green, John dívčí román
ČERVENKA Nesbo, Jo severská detektivka
VOLÁNÍ KUKAČKY Galbraith, Robert detektivka
ZLODĚJKA KNIH Zusak, Markus světová próza
MUŽ JMÉNEM OVE Backman, Fredrik humorný román
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ Formánek, Josef česká próza
BERTÍK A ČMUCHADLO Soukupová, Petra dětská literatura
Staré řecké báje a pověsti Petiška Eduard fond
Dvacet tisíc mil pod mořem Verne Jules fond
Kvítek karmínový a bílý Michel Faber román
Já poutník Terry Hayes detektivka
Hedvábník Robert Galbraith detektivka
Broučci Karafiát Jan dětská literatura
Vodní andělé Mons Kallentoft detektivka
HAD A HŮL Woodová, Barbara historický román
BABÍ LÉTO Váňová, Magda román pro ženy
Pohádkový dědeček Eduard Petiška dětská literatura
Chytré pohádky pro malé rozumbrady Jiří Žáček dětská literatura
Kubula a Kuba Kubikula Vladislav Vančura dětská literatura
NEVĚRA Coelho, Paulo světová próza

 

Masopust 2015

Únor 19th, 2015 by AV No comments »

Masopustní průvod, který podle tradice ukončuje dobu radovánek, jídla do sytosti a připravuje lidi na čtyřicetidenní půst do Velikonoc, se stal ve Stašově již několikaletou tradicí.DSC1890

Tak jako každý rok se masky i přihlížející shromáždili před kostelem a odtud se průvodem vydali obcí. Letos rozšířili počet účastníků i místní hasiči, kteří vkusně zpestřili celý „roj“ masek. Do kroku se zpívalo a pan Vápeník hrál na harmoniku. Hospodyňky jednotlivých domů nabídly různá pohoštění, slané, sladké i alkoholické; dobrovolní hasiči připravili čaj, punč a také něco na zakousnutí. Po projití středem obce všichni zakončili odpoledne v sympatické hospůdce u pana Peňáze, který měl už uvařenou dobrou polévku na zahřátí. Tam se v teple vytvořila příjemná atmosféra, hezky se „klábosilo“ a vše hodnotilo. Nakonec se všichni shodli, že už se těší na Masopust příští rok.                                   Autor: Anděla Němcová

více fotografií ve fotogalerii