Říjen 19th, 2015 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Obecní úřad Stašov na základě nízkého stavu vody, nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro následující období, s okamžitou platností zakazuje odběr pitné vody pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí motorových vozidel, atd. Toto optaření platí do odvolání.

OPATŘENÍ STÁLE TRVÁ.

Masopust 6.2.2016

Únor 7th, 2016 by AV No comments »

V sobotu od druhé hodiny odpolední začali vyhrávat hudebníci pozvaní z Bystrého na točně pod kostelem. Spolu s panem Vágnerem, hrajícím na buben tak po celé odpoledne zajišťovali hudební doprovod. IMG_7425IMG_7445

Po chvíli se k nim připojil masopustní průvod a starosta obce  pan Vendolský předáním symbolického klíče masce “mnichovi” povolil masopustnímu průvodu průchod obcí. Zatančil si sólo s maskou medvěda a poté se celý průvod vydal směrem k dolnímu konci. Po občerstvovacích zastávkách se vydal zpět směrem na horní konec obce.

I počasí letošnímu průvodu přálo, spíše jak zimní připomínalo jarní počasí plné sluníčka.

Organizátorům akce v čele s paní Houdkovou patří poděkování. Také zástupci JSDH panu Přidalíkovi za obstarávání odvozu hudebníků.

Více fotografií na: http://stasov.rajce.idnes.cz/Masopust_6.2.2016

Na závěr pak troška historie:

Masopust (Vostatke, Fašank, Voračky, Voráčí, Končiny, či karneval) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopust vychází především z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodností božstva jako je Bakchus.

Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.

 

IMG_7457IMG_7467

Cvičení pro ženy – leden 2016

Únor 5th, 2016 by AV No comments »

Cvičení je specializované na oblast funkčního a silového tréninku, prevence zranění a svalových dysbalancí, diagnostiky pohybového aparátu,  rehabilitace a rekondice, nápravného, kompenzačního a technického cvičení. Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás to pravé.

 

Povede Mgr. Dana Matejsková

profesionální instruktorka skupinových forem cvičení, FISAF Fitness group instructor 2013

KDE:  cvičebna obecního úřadu ve Stašově, cena za lekci 50 kč

KDY:   4.2., 11.2., 18.2. a 25.2.  od 18:30 hodin

  

DŮLEŽITÉ: vhodná čistá sportovní obuv, podložka na cvičení, malý overbalový míč, ručník, pití a chuť něco pro sebe udělat

Shrnutí uplynulého roku 2015

Únor 3rd, 2016 by AV No comments »

Co se událo v roce 2015
9.1.2015               Tříkrálová sbírka – akce dobrovolníků ve spolupráci s Oblastní charitou Polička

17.1.2015               3.ročník Zeliády

24.1.2015               Výroční schůze SDH Stašov

14.2.2015               Masopust

Únor 2015               Výsledky zkušebních vrtů:

Z vrtu ST-1 je doporučeno k dlouhodobému vodárenskému odběru do 0,6 l za sekundu a z druhého ST-2 dokonce 0,8 l za sekundu. Z obou vrtů lze čerpat souběžně do 1,4 l za sekundu – cca 5.040 l za hodinu. Kvalita vody bohužel není zcela vyhovující, neobsahuje ale zvýšené množství dusičnanů, které obec trápí dlouhodobě a musí se nákladně upravovat v úpravně vody. Vzorky z vrtů pro změnu obsahují zvýšené množství železa, manganu a vrt ST-2 mírně překračuje směrné hodnoty radonu.

Únor 2015               montáž, přepojení veřejného osvětlení v dolní části obce směrem na Rohoznou v souvislosti s výměnou vedení elektrické energie cca 65.000,-

Březen 2015           Školení první pomoci pro JSDH i veřejnost

11.4.2015               Dětský karneval

24.4.2015               Námětové cvičení dobrovolných hasičů Stašov – dálková doprava vody – celkem se účastnilo 11 jednotek hasičů.

Duben 2015            proběhla digitalizace katastrálních map katastru obce Stašov

30.5.2015               Dětský den (finanční podpora obce)

3.6.2015               Návštěva senátora Radko Martínka ve Stašově

23.6.2015               IHC Stašov se stalo vítězem ročníku 2014/2015 2.ligy Inline hokeje

11.7.2015               2.ročník závodů „Stašovský okoun

25.7.2015               Oslava léta – posezení na místním sportovišti s hudbou

1.8.2015               6. Ročník Stašovské Bodlo – vítězem FC Stašov

7.-9.8.2015             Pouťové veselení se – v pátek disco, sobota Duo Kvíčala, neděle pouť (finanční podpora obce)

5.9.2015               130. výročí založení SDH Stašov – svěcení praporu (finanční podpora obce)

5.9.2015               Dary Stašova, aneb co lze udělat v kuchyni z plodů stašovských zahrádek – přehlídka umu stašovských hospodyněk a hospodářů

28.11.2015             Rozsvěcení vánočního stromu a předvánoční posezení s důchodci

 

Dotace pro rok 2015Bez názvu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akce v roce 2015 mimo dotace

1a

 

 

 

 

 

 

 

Podpora sportu, kultury v roce 2015

Schválené peněžní příspěvky:

Bez názvu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší problém – voda

 • V listopadu loňského roku proběhly čerpací zkoušky nových vrtů. Celkem 438.603,20 Kč (dotace 300.000,- Pk)
 • V březnu tohoto roku předběžně schválila Okresní hygienická stanice úpravnu vody a zapojení vrtů do stávajícího obecního vodovodního řádu.
 • Nyní probíhá příprava projektu a příprava žádosti o dotace (MZe). Předběžný rozpočet akce je 2.5 – 3.000.000,-Kč.
 • Voda v obci není, manuálně se přepíná mezi starým a novým vodojemem.

 

 Změny na obecním úřadě.

 Rozšíření služeb, úředních hodin na OU

 • Od dubna nastoupila na plný úvazek paní účetní – Jana Borovská
 • Došlo k rozšíření úředních hodin na obecním úřadě na celou středu a dopoledne v pondělí
 • Vyřizují se potřebná povolení pro rozšíření služeb Czech Pointu ve formě ověřování listin a podpisů, předběžně od ledna 2016
 • Zlepšení administrativy v obci
 • Obecní úřad nabídl možnost bezplatného zasílání informací z obecního úřadu a za poplatek komerčních sdělení občanům formou sms
 • Připravuje se digitální evidence obecních pozemků

 

Znovuotevření obchodu se smíšeným zbožím

17.9.2015

Provozovatel MB služby s.r.o. – pan Balcar

Plány – zabíjačky, možnost dovozu nákupu až do domu

 

Splácení úvěru obce poskytnutého na rekonstrukci budovy obecního úřadu

 V roce 2015 splaceno 500.000,- Kč (3.100.000,-Kč)

Mimořádná splátka ve výši 500.000,-Kč se bude odvíjet od schválených dotací na vodu a komunikace

 

Výhled na rok 2016

Úkol číslo jedna: voda

Probíhá příprava projektu a příprava žádosti o dotace. Předběžný rozpočet akce je 2.5 – 3.000.000,-Kč.

Dotace na opravu místních komunikací v horní části obce – odhadovaná cena oprav cca 700.000,-Kč

Dotace na opravu fasády – zateplení bytového domu č.p.178, výměna oken

Elektřina – na podzim v roce 2016 by měly proběhnout rozsáhlé výměny nadzemního vedení, u kostela, od OU až k nemovitosti pana Peniase. Pro obec další náklady ve výši cca 100.000,-Kč na odpojení a nové připojení veřejného osvětlení. Světla jsou umístěna na sloupech vlastněných firmou ČEZ, před jejich výměnou se musí sundat a po výměně sloupů opět připojit.

JSDH – další vybavování – akceschopnost

Poplatky pro rok 2016 – obec poplatky nezvyšuje, zůstávají ve stejné výši (firma Liko navýšila poplatek o cca

12 Kč.)

 

 

3. ročník Zeliády – výsledky

Leden 21st, 2016 by AV No comments »

Letos, již potřetí, se uskutečnila na Obecním úřadu Stašov soutěž o nejchutnější kysané zelí stašovských kuchařek. P1020701

Z jedenácti přihlášených byly všemi přítomnými vybrány tři vítězné vzorky, a to v následujícím pořadí:

 1. místo Anna a Josef Krušinovi
 2. místo Anděla a Mirek Němcovi
 3. místo Milena a Ladislav Němcovi /jelikož se na třetím místě umístily stejným počtem hlasů 2 rodiny, bylo toto místo vybráno losováním – druhý pár byl Milada a Radek Mauerovi/
 4. místo manželé Vodičkovi
 5. místo manželé Pletichovi

První tři obdrželi krásné ceny domácí výroby paní Aničky Krušinové a Milady Mauerové.

Pro dobrou náladu hrál pan Vápeník na harmoniku, každý něco dobrého přinesl na stůl a pro oči byly vystaveny výrobky Zlatky Berkovcové a paní Olgy Smejkalové.

Vytvořila se příjemná atmosféra, lidé si zazpívali a nakonec došlo i na tanec.

P1020725Autor: Anděla Němcová

více fotografií: http://rita0.rajce.idnes.cz/Zeliada_2016

31.1.2016 konec lhůty pro podání Přiznání k dani z němovitostí na rok 2016 v souvislosti se změnami operátu v roce 2015

Leden 21st, 2016 by AV No comments »

Upozorňujeme majitele nemovitostí v katastru obce Stašov, že dnem 31.1.2016 končí lhůta pro podání opravného Přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2016 v souvislosti se změnami výměr pozemkových a stavebních parcel, které proběhly v minulém roce.

Na stránkách ČUZK http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx lze jednoduše dle čísla Listu vlastnictví zjistit, zda se změny výměr parcel v souvislosti s obnovou katastrálního operátu obce Stašov týkají i vás – podrobný návod v příloze.

Změny výměr v souvislosti s obnovou katastrálního operátu Stašov

Tříkrálová sbírka 2016 – výsledky

Leden 19th, 2016 by AV No comments »

_DSC3215_DSC3214

 

Letošní rok  vybraly skupinky koledníků 8.678,-Kč, to je o 2.205,-Kč více než v loňském roce. Celkem vybrala oblastní charita 665.029,-Kč. O tuto částku se zasloužilo  145 skupinek koledníků o celkovém počtu 592 koledníků.
Bez názvu

Záměry na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2016:

Název projektu Stručný popis projektu Předpokládaná částka, procenta z celkové částky
 Šance pro rodinu  Vybavení a nájem místnosti pro asistované kontakty rodičů s dětmi.  15%
Charitní pečovatelská služba  Zakoupení automobilu pro zabezpečení terénní služby pro seniory. 50%
 Domácí hospic sv. Michaela   Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče – materiální vybavení, osobní náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.    10%
Půjčovna pomůcek  Pořízení nových zdravotnických a kompenzačních pomůcek (elektrická polohovací lůžka) 15%
 Humanitární projekty v Indii 

 

 1. projekt: Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka,
 2. projekt: Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka
 3. projekt: na mzdy řidiče a technika a na provoz a údržbu školního autobusu v oblasti Mansapur
5%
 Přímá pomoc potřebným   Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.  5%

 

Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Prosinec 18th, 2015 by AV No comments »

Pardubický kraj vyhlásil dne 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových

stránkách

www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 17. prosince 2015

Datum zahájení příjmu žádostí: 27. ledna 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 15. dubna 2016 ve 12 hod.

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy

lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným

předstihem oznámena.

Informace_o_vyhlaseni_1._vyzvy_kotlikove_dotace_v_Pk

 

Z cyklu adventních zastavení 12.12.2015 – obrazem

Prosinec 15th, 2015 by AV No comments »

P1020634aP1020632aP1020646a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1020649a

Mikuláš ve Stašově

Prosinec 5th, 2015 by AV No comments »

IMG_20151205_175312 aJiž druhým rokem se nám Mikuláš se svými pomocníky, anděli a čerty usadil venku pod vánočním stromem u obecního úřadu. Pro děti,  měl za připravenou básničku či písničku, připravený dárkový balíček.  Ze své knihy jim přečetl jejich prohřešky a počkal si na jejich sliby o polepšení. Čerti si s sebou přinesli velký kotel s ohněm a čekali na své hříšné duše. Mikuláš jim však nedovolil se k dětem přiblížit příliš blízko.IMG_20151205_174349 a

Pro dospělé bylo připraveno malé občerstvení a něco pro zahřátí.

Akci pořádalo SDH Stašov za finanční podpory obce Stašov. Všem organizátorům děkujeme. IMG_20151204_145412 a

IMG_20151205_174331 a

Předvánoční posezení, adventní zastavení v kostele, rozsvěcení vánočního stromu 2015

Listopad 30th, 2015 by AV No comments »

Letos již potřetí přijali „dříve narození“ občané Stašova pozvání na předvánoční posezení s živou hudbou v prostorách budovy obecního úřadu.

Ve 14 hodin zahájil program starosta obce pan Vendolský s místostarostou panem Peniasem stručným shrnutím uplynulého roku a výhledem do nového roku 2016. Ve svém projevu také poděkoval všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.04

Následovala volná zábava s živou hudbou v podání Duo Kvíčala – pan Kvíčala s panem Vágnerem.06

Po půl páté odpoledne se zúčastnění začali přesouvat do místního kostela Panny Marie Nanebevzaté, kde program pokračoval už i pro širokou veřejnost krátkým varhanním koncertem vážné i rytmické hudby pana Josefa Němce, a krátkým výkladem novodobé historie kostela v podání paní Anděly Němcové. Byla rozsvícena první adventní svíce a po ukončení programu umožněna prohlídka kostela. Lidé si mohli zakoupit i drobné vánoční předměty z misijního jarmarku.11

Od šesté hodiny pak program pokračoval před budovou obecního úřadu, kde byl za doprovodu živé hudby slavnostně rozsvícen obecní vánoční strom. Na účastníky zde čekalo i občerstvení s vůní hřebíčku a vanilky, o které se postaral nový provozovatel obchodu pan Balcar s rodinou.

O vánoční atmosféru se postaralo i počasí, které navodilo adventní atmosféru sice malou, ale bílou sněhovou nadílkou.

09Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

 

 

 

 

 

 

01