Červen 19th, 2014 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Cvičení pro ženy – červen 2015

Červen 26th, 2015 by AV No comments »

Cvičení je specializované na oblast funkčního a silového tréninku, prevence zranění a svalových dysbalancí, diagnostiky pohybového aparátu,  rehabilitace a rekondice, nápravného, kompenzačního a technického cvičení. Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás to pravé.

 

Povede Mgr. Dana Matejsková

profesionální instruktorka skupinových forem cvičení, FISAF Fitness group instructor 2013

KDE:  cvičebna obecního úřadu ve Stašově, cena za lekci 50 kč

KDY:    2.7. ,  9.7.. 16.7., 23.7. a 30.7.   od 18:30 hodin 

DŮLEŽITÉ: vhodná čistá sportovní obuv, podložka na cvičení, malý overbalový míč, ručník, pití a chuť něco pro sebe udělat

Prodej použitých obecních křovonořezů Stihl

Červen 26th, 2015 by AV No comments »

Prodej 2 ks obecních křovinořezů STIHL FS 120

Obec Stašov prodá ze svého majetku 2 ks používaných zahradních křovinořezů STIHL FS 120 obsah 30,8m3, výkon 1,3/1 – stáří 10 let, pravidelně servisované.

Zájemci si mohou křovinořezy prohlédnout po předchozí domluvě na obecním úřadě.

 

Prodej proběhne obálkovou metodou.

Nabídky musí být doručeny do budovy obecního úřadu do 1.7.2015 do 15:00 hodin. Obálky budou otevřeny 1.7.2015 v 16:00.

Nabídky musí být v zalepené obálce označené názvem „Prodej zahradního křovinořezu“.

Nabídka musí obsahovat jméno zájemce o koupi a jeho kontaktní údaje, nabízenou částku.

 

Minimální částka je 1.000,-Kč

Oslava léta 25.7.2015

Červen 24th, 2015 by AV No comments »

Oslava léta

Dětský den ve Stašově

Červen 18th, 2015 by AV No comments »

V sobotu 30.5.2015 se v okolí obecního úřadu konal tradiční Dětský den pod patronací SDH Stašov a finančního příspěvku obce Stašov. P1010388

Počasí nebylo k pořádajícím nejvlídnější a začátek dětského dne oddálilo deštěm. Poté se ale uklidnilo, a ukázalo se i sluníčko.

Pro děti bylo připraveno soutěžní odpoledne s občerstvením zdarma. Atrakcí se stal i skákací hrad zapůjčený z Pomezí, a asi největším lákadlem pěna, kterou vytvořili dobrovolní hasiči.

Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli.

Další videa budou postupně k vidění ve fotogalerii.

Bez názvu

Stašovské bodlo 2015

Červen 11th, 2015 by AV No comments »

Stašovské bodlo 2015

Zasílání SMS informací občanům

Červen 11th, 2015 by AV No comments »

Obec Stašov má možnost bezplatného zasílání informací obecního úřadu občanů formou SMS.

Na základě zájmu ze strany občanů rozhodne zastupitelstvo obce o zakoupení aplikace (v hodnotě cca 3.600,-Kč).

Žádáme občany, kteří mají o tuto službu zájem, aby nahlásili své jméno do 25.6.2015 paní Borovské na obecní úřad nebo emailem na ou.stasov@tiscali.cz

 

Děkujeme

 

Zastupitelstvo obce Stašov

Senátor Radko Martínek ve Stašově

Červen 8th, 2015 by AV No comments »

Ve středu 3.6.2015 zavítal do Stašova senátor za obvod č.50 – Svitavy pan Radko Martínek.

Spolu se starostou obce panem Leošem Vendolským a místostarostou panem Josefem Paniasem diskutovali na téma, co obec Stašov nejvíce trápí a jaké jsou další plány rozvoje obce. Pozornost byla zaměřena na nedostatek pitné vody v obci, pan Vendolský a pan Penias seznámili pana senátora s výsledky zkušebních vrtů a nastínili možnosti dalšího vývoje situace.

Pan senátor Martínek si krátce prohlédl nově rekonstruovanou budovu obecního úřadu a přilehlé dětské hřiště.

Zleva: místostarosta pan Penias Josef, starosta pan Leoš Vendolský a senátor pan Radko Martínek

Zleva: místostarosta pan Penias Josef, starosta pan Leoš Vendolský a senátor pan Radko Martínek

Dotace ve výši 550 tis. Kč na kompostéry pro obec Stašov

Květen 29th, 2015 by AV No comments »

Od 1.dubna tohoto roku se naplno rozbíhá v obcích povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu tzv. BRKO. Náklady pro naši obec Stašov se odhadují na cca 700tis. Kč. Protože náklady představují pro obce i města velkou zátěž, bylo možné zažádat o dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Starosta obce pan Vendolský podal žádost o dotaci na velkoobjemové kompostéry v celkové částce 647.100,-Kč, z čehož dotace činí 85% tedy 550.035,-Kč. V těchto dnech byla žádost o dotaci SFŽP schválena.

Varianta velkoobjemových kompostérů byla zvolena jako optimální. Sběrný dvůr, který by umožnil svážet bioodpad i z naší obce, v okolí Stašova není, a nejbližší možný je vzdálen cca 40 km. Náklady na svážení bioodpadu by se tedy variantou svážení bioodpadu výrazně navýšily.

Z dotace budou nakoupeny velkoobjemové kompostéry, které budou přidělovány jednotlivým rodinám. Z dotace dále bude zakoupen štěpkovač na větve stromů.

Povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad je krok, kterým chce Ministerstvo životního prostředí docílit splnění cíle vyplývajícího ze směrnice 1999/31/ES, o skládkách odpadů. Klíčovým rokem pro Českou republiku je přitom rok 2020. Směrnice ukládá členským státům povinnost snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů produkovaného v roce 1995 je třeba toto množství snížit do roku 2020 na 35 procent, to znamená, že Česká republika může v roce 2020 uložit na skládky pouze 535 500 tun biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

SFZP

Nově získané dotace pro rok 2015 – 278 tis. do rozpočtu obce Stašov

Květen 18th, 2015 by AV No comments »

Na začátku května přišlo několik příjemných zpráv ohledně dotačních titulů.

Starostovi obce panu Vendolskému se podařilo získat další peněžní prostředky do rozpočtu obce Stašov.

V loňském roce zažádal spolu s místostarostou obce panem Peniasem Pardubický kraj o získání proinvestovaných peněz na vybavenost a provoz obecní prodejny ve výši cca 78 tis.Kč. Pardubický kraj tuto dotaci nyní schválil.

Dále pak spolu připravili podklady pro žádost o dotaci na opravu střechy na obecním nájemním domě č.p.178 ve výši 100 tis. Kč, která je také schálena Pardubickým krajem.

Pardubický kraj schválil dotaci ve výši cca 40 tis.Kč na další vybavení obecní jednotky dobrovolných hasičů (plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu a přívěsný vozík). I nadále tak bude pokračovat dovybavování obecní jednotky. Získané prostředky budou navazovat na dotaci 80 tis.Kč získanou v loňském roce na nákup dopravního prostředku – devítimístného automobilu.

Posledním získaným dotačním titulem je cca 60 tis.Kč na nákup nového zahradního malotraktoru z dotace podané společně za Mikroregion Poličsko. Obec v současné době vlastní jeden starší malotraktor, který bude prodán a nahrazen novým, zakoupeným z takto získaných peněžních prostředků. Dojde tak k omlazení zahradní techniky obce.

Bysterské pověsti v zrcadle dějin 13.června 2015 v zámeckém parku

Květen 14th, 2015 by AV No comments »

Městská knihovna zve všechny děti, potažmo celé rodiny, k účasti na zábavném odpoledni s názvem Zrcadlo dějin aneb pověsti panství bysterského, které se uskuteční v sobotu 13. června v zámeckém parku. Zrcadlo_dejin

 

Program

Program, jenž nabídneme, se ponese v duchu putování od stanoviště ke stanovišti, plnění tematických úkolů a poznávání historie panství. Nakonec vyvrcholí dramatickým ztvárněním pověsti o Hoppovi v podání žáků základní umělecké školy.

 

Organizační informace

Z hlediska časového harmonogramu a organizace bude odpoledne probíhat následovně. V 13.30 hod. začne registrace účastníků, která bude probíhat na nádvoří zámku, a to až do 15.00 hod. V rámci registrace se všichni zúčastnění zapíší do prezenční listiny a obdrží tzv. výsledkovou kartu, která jim bude v průběhu programu sloužit k zaznamenávání potvrzení o splnění jednotlivých úkolů. Následně se odeberou do zámeckého parku, kde se pustí do programu samotného. Poté co jej absolvují, odevzdají svoji výsledkovou kartu ke kontrole a vyberou si další program, kterým vyplní čas do 16.30 hod., kdy začne představení. Předtím však ještě dojde k ocenění účastníků z řad dětí.

 

Další důležité informace Děti starší 10 let se můžou zúčastnit samy, v případě dětí, kterého tohoto věku ještě nedosáhly, prosíme o doprovod alespoň jednoho z rodičů, případně jiného rodinného příslušníka staršího 15 let.

Po dobu trvání akce bude otevřena kavárna v prostorách bývalé hájenky, kde budou zpřístupněny i toalety. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách Sokolovny.

 

Akce probíhá v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit.