Červen 19th, 2014 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Masopust 2015 14.2.

Leden 31st, 2015 by AV No comments »

masopust 1

Zeliáda 2015

Leden 23rd, 2015 by AV No comments »

V sobotu 17.ledna proběhl v prostorech obecního úřadu již třetí ročník originální stašovské soutěže o nejchutnější kysané zelí – Zeliáda 2015. Přinesené domácí vzorky, celkem 16 vzorků, hodnotila odborná komise a pak také takzvaný hlas lidu – hodnocení přítomných.

Soutěžní klání bylo zpříjemněno živou hudbou, na harmoniku hrál pan Vápeník a na klávesy pan Němec, k ochutnávanému zelí pak přišlo k chuti připravené domácí pohoštění a zabíjačkové speciality.

Letošní odbornou porotu tvořili pan Hajný, paní Hana Nekvindová, Marián Penias a Dušan Frodl. Z pohledu jejich hodnocení bylo výsledné pořadí následující:

1.Teplý PavelDSCN2407

2. maželé Vodičkovi

3. manželé Šimkovi

“Hlas lidu” , tedy laická veřejnost, vybral následující vzorky v pořadí:

1.manželé Němcová Anděla a Miroslav
2. Mauer Radek a Milada , Šimkovi
3. Dr.Bošal, Teplý Pavel
DSCN2455

Tříkrálová sbírka 2015

Leden 17th, 2015 by AV No comments »

Tříkrálová sbírka se stala v naší obci již tradicí. V pátek 9. ledna se letos vypravily už tři skupinky „Tří králů“ do jednotlivých domů s písničkou a prosbou o finanční příspěvek na Charitu. Vedoucí každé skupinky, pokud si to majitelé domů přáli, označil dveře požehnanou křídou K+M+B 2015. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“, což znamená – Kristus požehnej tomuto domu! V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví.

Většinou již občané Stašova na tyto „Krále“ čekají a rádi přispějí, dokonce někteří donesou i příspěvek o den dříve, protože právě 9. ledna nebudou doma, i s klíčkem od branky, aby mohli mít popsány dveře. Ale jsou i tací, kteří neotevřou.

Je velice pozitivní, že o tuto aktivitu je i ze strany dětí zájem a původní jedna skupinka se „rozrostla“ na tři. A tak jako vždy, se i letos po všech úpravách oblečení, šminkování a vstřebání informací rozešli „Tři králové na všechny světové strany“.

Letošní sbírka poslouží poličské Charitě hlavně na domácí hospicovou péči pro těžce nemocné a koupi nového automobilu. Celkem se ve Stašově letos vybralo 6.473,00 Kč.

Autor: A.NěmcováDSCN2402

Cvičení pro ženy – leden 2015

Prosinec 30th, 2014 by AV No comments »

Cvičení je specializované na oblast funkčního a silového tréninku, prevence zranění a svalových dysbalancí, diagnostiky pohybového aparátu,  rehabilitace a rekondice, nápravného, kompenzačního a technického cvičení. Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás to pravé.

 

Povede Mgr. Dana Matejsková

profesionální instruktorka skupinových forem cvičení, FISAF Fitness group instructor 2013

KDE:  cvičebna obecního úřadu ve Stašově, cena za lekci 40 kč

KDY:    8.1.,  15.1.,   22.1.,  29.1. ,   od 18 hodin    změna vyhrazena

 

DŮLEŽITÉ: vhodná čistá sportovní obuv, podložka na cvičení, malý overbalový míč, ručník, pití a chuť něco pro sebe udělat

Poohlédnutí do krátké minulosti z pohledu nestranného občana Stašova

Prosinec 19th, 2014 by AV No comments »

Pokud se bez nějakých předsudků podívám na kulturní vývoj Stašova v posledním roce, musím konstatovat, že se obec pomalu „dává dohromady“ a lidé mají k sobě blíž. Je to různými kulturními akcemi, které se poslední dobou pořádají.

Za to patří především velký dík paní Vilmě Houdkové, dobrovolným hasičům, ostatním organizátorům a starostovi obce, panu Leoši Vendolskému, který vychází vstříc s bezplatným zapůjčením prostor obecního úřadu.

Chtěla bych se zmínit o povedené akci rozsvícení vánočního stromu. Vlastně poprvé v historii obce byl ze strany pořadatelů zájem o zpřístupnění místního kostela široké veřejnosti. Byla jsem překvapená vysokým zájmem o prohlídku, poslech varhanního koncertu, krátkou historii kostela i misijní jarmark. Po programu se všichni přesunuli k obecnímu úřadu, kde byl po projevu místostarosty rozsvícen vánoční strom a za zpěvu koled panem Wágnerem i ostatních si každý mohl připomenout dobu vánoční. Vymrzlým účastníků připravila Obec Stašov horký voňavý mok, který bohužel brzy došel, a tak musel punč nahradit grog z rumu věnovaného panem Peniasem.

O týden později byla další velmi vydařená akce SDH – Mikuláš. Na velice vkusně upraveném prostranství u obecního úřadu vítali stašovské děti čerti a „ postrkovali“ je pod stan k Mikuláši a andělům. Tam museli předvést svůj um přednesením básničky, cviky a nebo jen vystrašeným obličejem, aby každé dítě dostalo malý dárek, který byl nakoupen z prostředků obce. Dospělí opět popíjeli něco na zahřátí a byla dobrá nálada.

Opět o týden později pořádala obec „Vánoční posezení“ pro důchodce. Tato akce se setkala s velmi kladným ohlasem. Bylo připraveno občerstvení masité, sladké i tekuté. Pan starosta seznámil všechny přítomné s aktivitami obce a plány do budoucna. Také chtěl znát názory na poměrně podstatné věci v obci nás důchodců, kteří tvoříme ne nepodstatnou část obyvatel Stašova. Hudbou provázel pan Kvíčala a zpěvem pan Wágner. Byla jsem velice ráda při pohledu na dobře se bavící spoluobčany, kteří se prakticky i za celý rok nesejdou. Atmosféra byla vynikající.

Jako výborný nápad paní Houdkové také považuji „pátky“, kdy se scházejí důchodci v 16,00 hodin na obecním úřadě. Baví se, čte se kronika obce, tvořily se adventní věnečky a určitě přijdou na řadu i další zajímavé náměty. Chtěla bych povzbudit všechny dříve narozené, hlavně nyní přes zimu, kdy není tolik práce, aby přišli. Stačí si jen tak sousedsky při čaji nebo kávě „podrbat“. Určitě to prospěje všem.

Ještě jednou veliké díky všem organizátorům a pomocníkům a Obci Stašov, která vše zaštituje zázemím.

Anděla Němcová, prosinec 2014DSC1701Stašovské pátky - vánoční inspirace

Rozsvěcení vánočního stromu dne 29. listopadu 2014

Prosinec 14th, 2014 by AV No comments »

Obecní úřad Stašov pořádal v sobotu dne 29. listopadu rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu s bohatým programem.

Občané se sešli v 17,00 hodin v místním kostele Panny Marie Nanebevzaté, kde mohli v adventním čase zapomenout na předvánoční shon, poslechem vážné a rytmické varhanní hudby. Na varhany hrála Markéta Samková z Banína. Potom vyslechli historii kostela, s kterou je seznámila paní Anděla Němcová. Dle zájmu si mohl každý prohlédnout celý chrám, nahlédnout do komor, sakristie a podívat se z chóru do lodě kostela. Rodina Samkova z Banína připravila v zadní části kostela misijní jarmark, kde si převážná část návštěvníků koupila nějakou maličkost. Výtěžek ve výši 2.360,- Kč putoval dětem do Srí Lanky.

Od kostela všichni přešli k obecnímu úřadu, kde byl po krátkém projevu místostarosty obce pana Peniase, slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Atmosféru Vánoc ještě přiblížil zpěv koled pana Wágnera i ostatních přítomných. A protože byl každý zmrzlý, přišel k chuti horký punč, který uvařila paní Houdková. Občanů přišlo nezvykle hodně a ze zpětných reakcí, se toto sobotní odpoledne vydařilo.

Autor: Anděla Němcová

Předvánoční posezení 2014

Prosinec 13th, 2014 by AV No comments »

V loňském roce se předvánoční posezení pro starší občany Stašova setkalo s velkým ohlasem, a tak se i letos tato akce opakovala. posezení 02

Občerstvení zajistila obec spolu s ochutnávkami domácích specialit místních, hudbu zprostředkoval zpěvem pan Vágner, kterého doprovázel na klávesy a trumpetu pan Kvíčala.

Krátkým úvodním slovem, ve kterém shrnul prožitý rok 2014, zahájil akci starosta obce Leoš Vendolský a pak již  zábava pokračovala hudbou a chvílemi i tancem celé odpoledne i ve večerních hodinách.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a starali se o účastníky během celé akce.

 

Mikuláš 2014

Prosinec 8th, 2014 by AV No comments »

Každoroční tradice mikulášské besídky znovuobnovená roku 2004 se letos konala poprvé plně pod vedením SDH Stašov.  mikulas 01

Obec Stašov každoročně přispívá ze svého rozpočtu na přípravu mikulášských balíčků pro děti s trvalým pobytem v obci a občerstvení  pro děti. Organizace celé akce pak bývala dříve v rukou zastupitelů a organizátorů z řad HC Stašov.

Jako každý rok i letos jsme oslavili příchod Mikuláše a jeho pomocníků, andělů a čertů, tentokráte netradičně (podruhé v historii) venku.

Jako své sídlo si Mikuláš s anděli zvolil venkovní altán v blízkosti obecního úřadu, čerti pak měli své sídlo před hasičárnou, ve které bylo vytvořeno i občerstvení pro děti, jejich rodiče a další návštěvníky.

Děti procházeli k Mikulášovi kolem čertů a za připravenou básničku či písničku je Mikuláš odměnil balíčkem sladkých drobností spolu s ovocem. V provizorní kiosku pak pro ně bylo připraveno zdarma občerstvení, pro dospělé pak něco na zahřátí a na zub.

Počasí akci přálo, skončila ledovka a celý den bylo suché počasí, následující sobotu pak pršelo. Všem organizátorům,  z řad SDH Stašov i dalším, tak
patří dík za tuto vydařenou akci.

Více fotografií pak najdete ve fotogalerii obce.

mikulas02

Restaurované vchodové dveře do kostela jsou zpět

Listopad 16th, 2014 by AV No comments »

V sobotu 1.11.2014 se po dvou a půl měsících vrátily zpět na původní místo restaurované vchodové dveře kostela Nanebevzetí panny Marie. Bylo nutné restaurovat celé dveře a všechny původní „ornamenty“, vyrobit nové části ornamentálních výplní dveří a restaurovat původní kovovou kliku.

Předpokládá se, že dveře pocházejí z doby obnovy kostela po velkém požáru v roce 1856.

Celkové náklady se vyšplhaly do výše necelých 24 tisíc korun, na opravách se finančním příspěvkem v hodnotě 10 tisíc korun podílela obec, 14 tisíc korun bylo vybráno z příspěvků místních farníků.

 

nový stav po rekonstrukci

nový stav po restaurování, foto pí. Němcová

stav před restaurováním, foto pí. Němcová

stav před restaurováním, foto pí. Němcová

Pozvánka – Stašovské pátky od 14.11.2014

Listopad 7th, 2014 by AV No comments »

stašovské pátky