Archive for the ‘Aktuality’ category

Informační linky – koronavirus

Březen 16th, 2020

89913646_10157587214279219_797243563334172672_n 89904621_10157587731429219_2559448119234265088_n

Plánované odstávky el.energie – aktualizace – zrušení plánované odstávky

Březen 13th, 2020

INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny č. 110060694827, které se mělo konat ve Vaší obci / městě:

Stašov

17.03.2020 12:00 14:00

 

INFORMACE PRO OBČANY – KORONAVIRUS

Březen 1st, 2020

 

hygiena

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

2. Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

3. Hrozí nákaza COVID-19 také v České republice?
Přestože se tak zatím nestalo a všechny vzorky, které byly testovány v Národní referenční laboratoři, jsou negativní, nelze s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci vyloučit, že se objeví případ nákazy i v ČR. Na stránkách MZ ČR najdete denně aktualizované počty a výsledky testů.

4. Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

5. Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

6. Existuje vakcína proti nákaze COVID-19?
V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto novému koronaviru.

7. Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace.

8Je ČR na případný výskyt epidemie COVID-19 připravena?
Česká republika zavedla celou řadu preventivních opatření, která patří v tomto směru k nepřísnějším v zemích EU. Na nákazu COVID-19 jsme tedy dobře připraveni. Všechny orgány, které mají na starost ochranu veřejného zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou v pohotovosti. Zdravotnická zařízení jsou na nákazu také připravena, ministerstvo vydalo doporučení pro lékaře. Situaci kolem koronaviru řešila Bezpečnostní rada státu a Ústřední epidemiologická komise. Je připraven také Pandemický plán ČR.

9. Kolik má ČR k dispozici infekčních lůžek?
Celkem je možné využít přes 1000 lůžek na infekčních odděleních po celé České republice. Mezi nimi je specializované pracoviště Nemocnice na Bulovce. Dále lze aktivovat specializovanou vojenskou nemocnici v Těchoníně. Pokud by tyto kapacity byly překonány, tak bude aktivováno zařízení, které se primárně nevěnuje péči o infekční pacienty, a bude upraveno za tímto účelem.

10. S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu.

Pokud se nemůžete na infolinku SZÚ dovolat, zachovejte, prosím, především klid. V současné době může být v důsledku zvýšeného zájmu o tuto problematiku linka SZÚ obsazena a přetížena, intenzivně však pracujeme na jejím posílení. Zároveň je možné informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován.

11. Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19! Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a také klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

 

další informace na: https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus

 

Masopust 2020 obrazem

Únor 24th, 2020

IMG_20200222_154047_1IMG_20200222_142139_1IMG_20200222_145542IMG_20200222_142455

Další fotografie najdete ve fotogalerii

a od paní G.Němcové i v odkazu: https://rita0.rajce.idnes.cz/Masopust_2020

 

Dětský karneval 7.3.2020

Únor 11th, 2020

karneval 2020

Masopust 22.2.2020

Únor 7th, 2020

4

Zeliáda 2020

Leden 28th, 2020

V sobotu 25.1.2020 proběhl v prostorech Obecního úřadu již 7.ročník Zeliády.

Celkem přítomní vybírali ze 13ti vzorků. Vítězi se stali manželé Vodičkovi, následování paní Krušinovou a manželi Němcovi. Vítězové dostali i jedinečná trička vyrobená pro tuto příležitost.

Účastníci se dostavili v hojném počtu, přinesli i bohaté občerstvení. Atmosféra byla příjemná.

IMG_20200125_160917IMG_20200125_152559

 

 

Tříkrálová sbírka 2020

Leden 16th, 2020

I v letošním roce proběhla v obci Stašov tříkrálová sbírka. Obcí chodily dvě skupinky koledníků, kteří vykoledovali celkem 10.496,-Kč, což je o 930 Kč více než v loňském roce.

Celkem se na Poličsku vybralo 886 177,-Kč, o 88 622,-Kč více než v roce loňském. Celkem koledovalo 447 koledníků ve 149 skupinkách.

Stasov

 

IMG_20200110_151844

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA -Záměry charity pro tříkrálovou sbírku  zdroj: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
 • Spoluúčast na nákladech spojených s rekonstrukcí domu č. IV, Vrchlického čp. 10, v kterém poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace. Na řešení případných technických nedostatků a výměn dosluhujícího vybavení používaného v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (například výměna plynového kotle nebo plošiny pro vozíčkáře v Charitním domě I. sloužícím lidem s mentální postižením, případně na další nenadálé havárie jako je zatékání střechami apod.)
  250 000 Kč
 • Částečné pokrytí provozních nákladů ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v domácí hospicové péči (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.
  185 000 Kč
 • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti Oblastní charity Polička, případně humanitární pomoc.
  25 000 Kč
 • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
  25 000 Kč
 • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
  15 000 Kč

Krmení ptáčků

Prosinec 2nd, 2019

V neděli 1.12.2019 se odpoledne sešli zájemci spolu s paní Miladou Mauerovou  a rozvěsili ručně vytvořená krmení pro ptáčky.

Krmení převážně s loje a semínek připravila předem paní Mauerová. Děkujeme.

20191201_151826

Předvánoční posezení 2019 – obrazem

Prosinec 1st, 2019

Děkujeme všem, kteří se na přípravě předvánočního posezení podíleli, zejména paní Evě Berkovcové – Navrátilové a Miladě Mauerové, které přítomné obsluhovaly.

Fotogalerie na: https://stasov.rajce.idnes.cz/Predvanocni_posezeni_2019/

IMG_20191130_153005