Archive for Květen 2012

Schválena žádost o dotaci na opravu obecního úřadu

13 května, 2012

Ve středu 10.5.2012 byly na stránkách SZIF vyvěšeny schválené žádosti o dotace z programu Rozvoje venkova.

 Obec Stašov se umístila na prvním místě oblasti Hradec Králové. 

Schválená dotace je určena na kompletní rekonstrukci budovy obecního úřadu s jeho přebudováním na multifunkční budovu a přilehlého dětského hřiště v celkové hodnotě 11.700 tis. Kč, z čehož dotace činí 7.860 tis. Kč. Zbývající částka bude hrazena z rozpočtu obce.

Jedná se o nejvyšší částku dotace, kterou obec kdy získala.

Žádost o tuto dotaci se připravovala již od roku 2009, kdy byla podána poprvé, bohužel bez úspěchu.

V budově kromě stávajícícho obecního úřadu a knihovny bude také hasičská zbrojnice, zázemí pro sportovce a zaměstnance obce, a zasedací místnost využitelná i pro kulturní akce. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup do prostor obecního úřadu.

Práce by měli být započaty v červnu 2012 a ukončeny v prosinci 2013.