Archive for Říjen 2013

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013

27 října, 2013

volební účast 45,88%

ČSSD          21,83%

ANO           21,83%

KDU-ČSL    13,79%

KSČM        13,79%

ODS           5,74%

SPOZ        4,59%

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury  4,59

Dělnická strana sociální spravedlnosti  4,59%

Česká pirátská strana   3,44%

TOP 09   3.44%

Strana svobodných občanů 1,14%

Hlavu vzhůru   1,14%

Den otevřených dveří na OU ve Stašově 12.10.2013

12 října, 2013

Dnes proběhl ve zrekonstruovaném obecním úřadě den otevřených dveří.

Zahajení proběhlo vyvěšením obecní vlajky a krátkým projevem starosty obce pana Vendolského. Shrnutí celé rekonstrukce i přípravy žádosti o dotace spolu s poděkováním. Starosta obce poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na rekonstrukci objektu, zejména místostarostovi panu Peniasovi, stavebnímu dozoru Ing.Pavlíkovi, zástupcům stavební firmy Chládek & Tintěra Ing.Přehnalovi a panu Truncovi, ale i těm, kteří pomohli při stěhování a úklidu obecního úřadu paní Houdkové, paní Teplé, panu Buřvalovi a také nově vzniklému sboru dobrovolných hasičů pod vedením Martina Libischera.

Dále poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této akce – spolku žen cvičících aerobik, které připravily občerstvení, paní Houdkové a Krušinové za výzdobu, paní Kratěnové, která připravila guláš, panu Vápeníkovi, Peňázovi a Pietropaolovi za hudební doprovod a hasičům, kteří se starali o občerstvení.  

Následovalo občerstvení, prohlídka celé budovy, a volná zábava s hudebním doprovodem.