Archive for Květen 2014

Nedostatek pitné vody -přepojení předposlední nemovitosti od tzv.“radiměřských“ studen na hlavní vodovodní řád

26 května, 2014

V loňském roce se započalo s přepojováním domů napojených na tzv. „radiměřské“ studny na hlavní vodovodní řád, tak aby mohly tyto studny sloužit jako další zdroj pro obec, ne pouze pro těchto 6 nemovitostí. Předposlední z nich byla přepojena v květnu 2014 a do obce teče další menší zdroj vody vyšším tempem.

Už od roku 2012 se obec Stašov potýká s nedostatkem pitné vody. V letošním roce, kdy je sucho všeobecně v celé republice, tento problém znovu vyvstává.

V květnu došlo i k neočekávanému přepojení jedné nemovitosti k hlavnímu vodovodnímu řádu, protože majiteli vyschla vlastní studna.

Obec Stašov prostřednictví starosty jedná s Pardubickým Krajem o dotaci na nový vrt pro další zdroj vody pro obec. První zkušební vrt v částce cca 300 tis. Kč by měl vzniknout směrem k Baldě. Na základě výsledků tohoto zkušebního vrtu se pak rozhodne, zda vydatnost nového zdroje bude dostačující, či zda se bude hledat nová lokalita pro další zkušební vrt.

 

Volby do Evropského parlamentu – výsledky

25 května, 2014

Volební účast 13,68%

Top 09          34,62%

ANO 2011     26,92%

KDU-ČSL       7,69%

KSČM            7,69%

ODS              7,69%

Úsvit              7,69%

LEV 21          3,85%

ČSSD            3,85%

12.7.2014 Stašovský okoun – zahájení obnovy sportovního rybolovu ve Stašově

20 května, 2014

V sobotu 12.7.2014 proběhne ve Stašově znovuotevření rybníka Velký Stašovský pro sportovní rybolov, po celkové rekonstrukci stavebního díla, které proběhlo v minulém roce. Během napouštění rybníka, vysadilo Rybářské sdružení Vysočina do nádrže 6.500 kusů kaprů, línů a candátů.

Zahájení sezóny a úspěšné dokončení rekonstrukce bude spojeno se slavnostní akcí včetně vystoupení tanečního orchestru na kraji rybníka a závodem Stašovský okoun.

Pro oznámení účasti na závodě, již se eviduje cca. 50 zájemců je možné jednoduché sdělení na stránkách  http://www.rsvysocina.cz/e-mailovy-formular.p6.html , nebo  na tel. 731441401.

 

 

 

Námětové cvičení dobrovolných hasičů Stašov 2014: dálková doprava vody

18 května, 2014

V pátek 16.května v odpoledních hodinách proběhla dlouho připravovaná akce spolupráce dobrovolných hasičů z okolních obcí.

Cílem akce bylo prověřit připravenost dobrovolných hasičů a provozuschopnost jejich vybavení. Akce se zúčastnila i znovuobnovená jednotka dobrovolných hasiččů ze Stašova a nutno podotknouti, že bez „ztráty hvězdičky“. Více již v článku z připravovaného občasníku „Stašováček“

„Ojedinělá akce proběhla za podpory HZS Polička v pátek 16.5. v podvečer ve Stašově, desítka hasičských aut a jednotek o cca stovce členů a téma: dálková doprava vody od Stašovského rybníku k lesu směr Jedlová. Nutno dodat, že znovuzačínající jednotka Stašováků si vedla na výbornou a při vyhodnocení cvičení byla po zásluze pochválena. Nově pokřtěná mašina “Máňa” nejenom, že byla jako první v pořadí, a tak i nejdůležitějším článkem v dopravě vody, splnila svůj úkol, ale bez nadsázky fungovala za dvě jednotky, neboť bez potíží nahradila i mašinu druhou v pořadí, která měla nečekaný výpadek. Pochvala tak patří všem našim mechanikům, ale i všem, kteří pomáhali (jednotka, členové i nečlenové sboru včetně naší omladiny) a všem kteří se na přípravě “Máni” i tohoto cvičení aktivně podíleli.“