Archive for Červen 2014

Nostalgické ohlédnutí – posezení s hudbou Antonína Divokého

26 června, 2014

V sobotu 21.6.2014 se na místním sportovišti uskutečnilo posezení s hudbou pana Antonína Divokého. Počasí bylo sice chladné, ale to nebránilo zábavě. Více ve svém článku shrnula paní Němcová Anděla:

V sobotu, 21. června 2014 byl uspořádán na hřišti soukromou iniciativou několika občanů Stašova, společenský večer za účasti kytaristy a zpěváka Antonína Divokého z Poličky.

Pro nás „starší“ to bylo takové nostalgické připomenutí si našich mladých let. Pan Divoký, zvaný Tonda měl kapelu ABBA 2, se kterou hrál na různých plesech a zábavách po širokém okolí, bylo to koncem minulého století. Tehdy jsme za jeho kapelou „dojížděli“, do sousedních vesnic, později byl zván i do Stašova. „Tonda“ dokázal vytvořit vždy výbornou atmosféru a my jsme se skvěle bavili. Tohle všechno jsme si připomněli i tento večer. Byla výborná nálada, výborná kuchyně a výborné sladkosti, které pořadatelé připravili pro nás hosty, jako bonus zdarma. Jen je škoda, že nepřišlo podpořit tuto iniciativu více občanů. Určitě by se také výborně bavili a zjistili by, že „To všechno vodnés čas ………….“


Návštěva MŠ Pomezí ve Stašově

24 června, 2014

V rámci programu „Poznáváme pracoviště rodičů“ navštívila v pondělí dopoledne 1.mateřská školka z Pomezí obec Stašov. Výletu se zúčastnilo celkem 21 dětí v doprovodu 3 paní učitelek – paní Kavanové, Venclové a Grossmannové. Počasí celé akci přálo, svítilo sluníčko, ale teploty nepřesahovaly dvacet stupňů – ideální počasí.

Nejprve všichni zavítali do místního kamenolomu, kde jim průvodcem byl vedoucí pan František Kalina. Děti se se svým učitelským doprovodem podívali vozem i do míst, kam by se za běžného provozu nikdy nedostali.

Poté si je převzal pan starosta Leoš Vendolský, který je od lomu doprovázel zadní cestou k dětskému hřišti pod kostelem. Zde na děti čekalo občerstvení, a chvilka dovádění na hřišti.

Následně se všichni přesunuli k obecnímu úřadu, který si prohlédli a v zasedací místnosti zazpívali písničku v doprovodu paní ředitelky Venclové hrou na klavír. Zbylý čas do odjezdu zpět do Pomezí opět věnovali „sportovním“ aktivitám na přilehlém dětském hřišti.

 

 

 

Stašovské bodlo 2014

17 června, 2014

1.6.2014 Dětský den ve Stašově

2 června, 2014

V neděli 1. června se uskutečnil, na louce naproti obecnímu úřadu, první dětský den pořádaný ve spolupráci obce Stašov, a letos obnoveného místního Sdružení dobrovolných hasičů. Dětský den byl spojen s otevřením nového obchodu se smíšeným zbožím, který v obci léta chyběl.

Akci zahájil starosta obce pan Vendolský krátkým úvodním slovem, ve kterém všechny přítomné přivítal na dětském dni a shrnul hlavní body rekonstrukce objektu bývalé hasičárny – nyní nově otevřeného obchůdku „Na hasičárně“, poděkoval dobrovolníkům za jejich pomoc při rekonstrukci a sponzorům za jejich finanční dary. Představil provozovatele obchůdku paní Doležalovou a vydavatele nového občasníku „Stašováček“, který byl v minulých dnech doručen do poštovních schránek občanů a kterým je také paní Doležalová s panem Gregorem, Poté si převzal slovo velitel SDH pan Libischer, který pronesl pár slov o hasičích a jejich první soutěži v Květné, které se v minulém týdnu zúčastnili s výsledným desátým místem, a o průběhu nedělní akce.                                                       

Sportovní hry pro děti, byly párkrát přerušeny dešťovými přeháňkami, což však jak se zdálo nikomu nevadilo. Ve chvilkách nepohody poskytl dočasné útočiště postavený velký stan a stará lípa na hrázi rybníka. Celá akce byla ukončena překvapením, v podání příjezdu profesionálních hasičů z Poličky, kteří spolu se svými kolegy ze Stašova vytvořili pro děti, ale i některé dospělé, obrovské pole mýdlových bublinek.

Kromě sportovních her byla pro děti připravena tombola a občerstvení zdarma. Zpestřením bylo i koňské taxi v podání povozu s koňským spřežením.

Dospělí si prohlédli otevřený obchůdek a někteří i poprvé nakoupili.

Akce se setkala s ohlasem ze strany veřejnosti a pokračovala až do večerních hodin.

Poděkování patří všem, kteří se na dětském dnu podíleli a dobrovolníkům, kteří bez nároku na finanční odměnu pomohli při rekonstrukci objektu bývalé hasičárny a jeho přeměnu na obchůdek. Dobrovolníkům – zástupcům obce panu Peniasovi a Vendolskému, dále pak paní Teplé,  panu Přidalíkovi, Buřvalovi, Peňázovi, Uhrovi a Gregorovi. Za finanční dary pak firmám STAVHO s.r.o., M-Silnice a.s. a Rybářskému sdružení Vysočina.

Fotogalerie na: http://stasov.rajce.idnes.cz