Archive for Prosinec 2014

Poohlédnutí do krátké minulosti z pohledu nestranného občana Stašova

19 prosince, 2014

Pokud se bez nějakých předsudků podívám na kulturní vývoj Stašova v posledním roce, musím konstatovat, že se obec pomalu „dává dohromady“ a lidé mají k sobě blíž. Je to různými kulturními akcemi, které se poslední dobou pořádají.

Za to patří především velký dík paní Vilmě Houdkové, dobrovolným hasičům, ostatním organizátorům a starostovi obce, panu Leoši Vendolskému, který vychází vstříc s bezplatným zapůjčením prostor obecního úřadu.

Chtěla bych se zmínit o povedené akci rozsvícení vánočního stromu. Vlastně poprvé v historii obce byl ze strany pořadatelů zájem o zpřístupnění místního kostela široké veřejnosti. Byla jsem překvapená vysokým zájmem o prohlídku, poslech varhanního koncertu, krátkou historii kostela i misijní jarmark. Po programu se všichni přesunuli k obecnímu úřadu, kde byl po projevu místostarosty rozsvícen vánoční strom a za zpěvu koled panem Wágnerem i ostatních si každý mohl připomenout dobu vánoční. Vymrzlým účastníků připravila Obec Stašov horký voňavý mok, který bohužel brzy došel, a tak musel punč nahradit grog z rumu věnovaného panem Peniasem.

O týden později byla další velmi vydařená akce SDH – Mikuláš. Na velice vkusně upraveném prostranství u obecního úřadu vítali stašovské děti čerti a „ postrkovali“ je pod stan k Mikuláši a andělům. Tam museli předvést svůj um přednesením básničky, cviky a nebo jen vystrašeným obličejem, aby každé dítě dostalo malý dárek, který byl nakoupen z prostředků obce. Dospělí opět popíjeli něco na zahřátí a byla dobrá nálada.

Opět o týden později pořádala obec „Vánoční posezení“ pro důchodce. Tato akce se setkala s velmi kladným ohlasem. Bylo připraveno občerstvení masité, sladké i tekuté. Pan starosta seznámil všechny přítomné s aktivitami obce a plány do budoucna. Také chtěl znát názory na poměrně podstatné věci v obci nás důchodců, kteří tvoříme ne nepodstatnou část obyvatel Stašova. Hudbou provázel pan Kvíčala a zpěvem pan Wágner. Byla jsem velice ráda při pohledu na dobře se bavící spoluobčany, kteří se prakticky i za celý rok nesejdou. Atmosféra byla vynikající.

Jako výborný nápad paní Houdkové také považuji „pátky“, kdy se scházejí důchodci v 16,00 hodin na obecním úřadě. Baví se, čte se kronika obce, tvořily se adventní věnečky a určitě přijdou na řadu i další zajímavé náměty. Chtěla bych povzbudit všechny dříve narozené, hlavně nyní přes zimu, kdy není tolik práce, aby přišli. Stačí si jen tak sousedsky při čaji nebo kávě „podrbat“. Určitě to prospěje všem.

Ještě jednou veliké díky všem organizátorům a pomocníkům a Obci Stašov, která vše zaštituje zázemím.

Anděla Němcová, prosinec 2014DSC1701Stašovské pátky - vánoční inspirace

Předvánoční posezení 2014

13 prosince, 2014

V loňském roce se předvánoční posezení pro starší občany Stašova setkalo s velkým ohlasem, a tak se i letos tato akce opakovala. posezení 02

Občerstvení zajistila obec spolu s ochutnávkami domácích specialit místních, hudbu zprostředkoval zpěvem pan Vágner, kterého doprovázel na klávesy a trumpetu pan Kvíčala.

Krátkým úvodním slovem, ve kterém shrnul prožitý rok 2014, zahájil akci starosta obce Leoš Vendolský a pak již  zábava pokračovala hudbou a chvílemi i tancem celé odpoledne i ve večerních hodinách.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a starali se o účastníky během celé akce.

 

Mikuláš 2014

8 prosince, 2014

Každoroční tradice mikulášské besídky znovuobnovená roku 2004 se letos konala poprvé plně pod vedením SDH Stašov.  mikulas 01

Obec Stašov každoročně přispívá ze svého rozpočtu na přípravu mikulášských balíčků pro děti s trvalým pobytem v obci a občerstvení  pro děti. Organizace celé akce pak bývala dříve v rukou zastupitelů a organizátorů z řad HC Stašov.

Jako každý rok i letos jsme oslavili příchod Mikuláše a jeho pomocníků, andělů a čertů, tentokráte netradičně (podruhé v historii) venku.

Jako své sídlo si Mikuláš s anděli zvolil venkovní altán v blízkosti obecního úřadu, čerti pak měli své sídlo před hasičárnou, ve které bylo vytvořeno i občerstvení pro děti, jejich rodiče a další návštěvníky.

Děti procházeli k Mikulášovi kolem čertů a za připravenou básničku či písničku je Mikuláš odměnil balíčkem sladkých drobností spolu s ovocem. V provizorní kiosku pak pro ně bylo připraveno zdarma občerstvení, pro dospělé pak něco na zahřátí a na zub.

Počasí akci přálo, skončila ledovka a celý den bylo suché počasí, následující sobotu pak pršelo. Všem organizátorům,  z řad SDH Stašov i dalším, tak
patří dík za tuto vydařenou akci.

Více fotografií pak najdete ve fotogalerii obce.

mikulas02

Rozsvěcení vánočního stromu dne 29. listopadu 2014

1 prosince, 2014

Obecní úřad Stašov pořádal v sobotu dne 29. listopadu rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu s bohatým programem.

Občané se sešli v 17,00 hodin v místním kostele Panny Marie Nanebevzaté, kde mohli v adventním čase zapomenout na předvánoční shon, poslechem vážné a rytmické varhanní hudby. Na varhany hrála Markéta Samková z Banína. Potom vyslechli historii kostela, s kterou je seznámila paní Anděla Němcová. Dle zájmu si mohl každý prohlédnout celý chrám, nahlédnout do komor, sakristie a podívat se z chóru do lodě kostela. Rodina Samkova z Banína připravila v zadní části kostela misijní jarmark, kde si převážná část návštěvníků koupila nějakou maličkost. Výtěžek ve výši 2.360,- Kč putoval dětem do Srí Lanky.

Od kostela všichni přešli k obecnímu úřadu, kde byl po krátkém projevu místostarosty obce pana Peniase, slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Atmosféru Vánoc ještě přiblížil zpěv koled pana Wágnera i ostatních přítomných. A protože byl každý zmrzlý, přišel k chuti horký punč, který uvařila paní Houdková. Občanů přišlo nezvykle hodně a ze zpětných reakcí, se toto sobotní odpoledne vydařilo.

Autor: Anděla Němcová