Archive for Leden 2015

Zeliáda 2015

23 ledna, 2015

V sobotu 17.ledna proběhl v prostorech obecního úřadu druhý ročník originální stašovské soutěže o nejchutnější kysané zelí – Zeliáda 2015. Přinesené domácí vzorky, celkem 16 vzorků, hodnotila odborná komise a pak také takzvaný hlas lidu – hodnocení přítomných.

Soutěžní klání bylo zpříjemněno živou hudbou, na harmoniku hrál pan Vápeník a na klávesy pan Němec, k ochutnávanému zelí pak přišlo k chuti připravené domácí pohoštění a zabíjačkové speciality.

Letošní odbornou porotu tvořili pan Hajný, paní Hana Nekvindová, Marián Penias a Dušan Frodl. Z pohledu jejich hodnocení bylo výsledné pořadí následující:

1.Teplý PavelDSCN2407

2. maželé Vodičkovi

3. manželé Šimkovi

„Hlas lidu“ , tedy laická veřejnost, vybral následující vzorky v pořadí:

1.manželé Němcová Anděla a Miroslav
2. Mauer Radek a Milada , Šimkovi
3. Dr.Bošal, Teplý Pavel
DSCN2455

Tříkrálová sbírka 2015 – dopis Charita

18 ledna, 2015

Vážení a milí občané Stašova,

jsme vám velmi vděční za váš příspěvek, kterým jste v období kolem svátku Tří králů, přispěli do kasiček při již tradiční, v pořadí letos již 15. Tříkrálové sbírce.

V letošní Tříkrálové sbírce, která proběhla v Poličce a ve spádových obcích, během prvních čtrnácti lednových dní, se podařilo nashromáždit

626 097 Kč.

Obyvatelé Stašova přispěli do tohoto výsledku částkou 6 473 Kč.

Jsme opravdu vděční za vaše příspěvky a budeme se snažit, abyste vy všichni viděli, slyšeli, či zakusili, že tyto vybrané peníze jsou opravdu dobře využity a byl podpořen letošní záměr Tříkrálové sbírky:

  • Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče – materiální vybavení, osobní náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.
  • Příspěvek na zakoupení automobilu pro zabezpečení domácí hospicové péče.
  • Částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním služby Občanské poradny.
  • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.
  • Rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku

 

Děkuje Oblastní charita Polička

Tříkrálová sbírka 2015

17 ledna, 2015

Tříkrálová sbírka se stala v naší obci již tradicí. V pátek 9. ledna se letos vypravily už tři skupinky „Tří králů“ do jednotlivých domů s písničkou a prosbou o finanční příspěvek na Charitu. Vedoucí každé skupinky, pokud si to majitelé domů přáli, označil dveře požehnanou křídou K+M+B 2015. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“, což znamená – Kristus požehnej tomuto domu! V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví.

Většinou již občané Stašova na tyto „Krále“ čekají a rádi přispějí, dokonce někteří donesou i příspěvek o den dříve, protože právě 9. ledna nebudou doma, i s klíčkem od branky, aby mohli mít popsány dveře. Ale jsou i tací, kteří neotevřou.

Je velice pozitivní, že o tuto aktivitu je i ze strany dětí zájem a původní jedna skupinka se „rozrostla“ na tři. A tak jako vždy, se i letos po všech úpravách oblečení, šminkování a vstřebání informací rozešli „Tři králové na všechny světové strany“.

Letošní sbírka poslouží poličské Charitě hlavně na domácí hospicovou péči pro těžce nemocné a koupi nového automobilu. Celkem se ve Stašově letos vybralo 6.473,00 Kč.

Autor: A.NěmcováDSCN2402