Archive for Březen 2015

Výsledky čerpacích zkoušek zkušebních vrtů

10 března, 2015

Koncem roku 2014, převážně v měsíci listopadu, proběhly na vytipovaných místech v blízkosti starého vodojemu takzvané ověřovací čerpací zkoušky dvou zkušebních vrtů, vytýčených na základě geofyzikálního průzkumu a psychotronického průzkumu. Oba vrty hluboké 40m byly ověřovány dlouhodobě během 4 týdnů skupinovou čerpací zkouškou spojenou s analýzami vod. Sledoval se i vliv na podzemní a povrchové vody. Z výsledků je patrno, že v důsledku čerpání nedošlo k negativnímu ovlivnění pramenní jímky, z níž voda gravitačně odtéká do starého vodojemu ani k ovlivnění průtoku místního potoka.

Z prvního vrtu ST-1 je doporučeno k dlouhodobému vodárenskému odběru do 0,6 l za sekundu a z druhého ST-2 dokonce 0,8 l za sekundu. Z obou vrtů lze čerpat souběžně do 1,4 l za sekundu – cca 5.040 l za hodinu. Vydatnost je větší než se očekávalo a plně dostačuje průměrné spotřebě obce.

Kvalita vody bohužel není zcela vyhovující, neobsahuje ale zvýšené množství dusičnanů, které obec trápí dlouhodobě a musí se nákladně upravovat v úpravně vody. Vzorky z vrtů pro změnu obsahují zvýšené množství železa, manganu a vrt ST-2 mírně překračuje směrné hodnoty radonu.

Vodu bude nutné před využitím upravovat. Tyto úpravy by však měly být jednodušší a levnější variantou úpravy dusičnanů.

Nyní obec Stašov čeká na vyjádření Okresní hygienické správy o povolení využití těchto zdrojů. Na základě tohoto vyjádření bude dohodnut další postup.

Na čerpací zkoušky a nové zkušební vrty získala obec v roce 2014 dotaci od Pardubického kraje ve výši cca 300.000 Kč.

Pokud bude stanovisko kladné, obec by požádala o dotace na zajištění nových vrtů, připojení do stávající vodovodní sítě a úpravu kvality nových zdrojů pitné vody.

Krátkodobé uzavírky obecního vodovodu během měsíce března 2015

7 března, 2015

Provozovatel obecního vodovodu firma Stavební vodohospodářská s.r.o.  oznamuje občanům, že v průběhu dalších 14 dnů, budou z důvodu zjištěného úniku vody probíhat na vodovodním řádu v obci krátkodobé uzavírky vody. Děkujeme za pochopení.

Nové knihy do obecní knihovny

2 března, 2015

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo na svém posledním zasedání další z finančních příspěvků na nákup knih do obecní knihovny v hodnotě 5.000,-Kč.

Ve spolupráci s paní Navrátilovou a na doporučení knihovny v Poličce bylo vybráno celkem 23 titulů. Obci se podařilo spoluprací s knihovnou v Poličce získat na objednané tituly průměrně slevu 25%.

Seznam objednaných titulů:

NÁZEV KNIHY AUTOR ŽÁNR
INFERNO Brown, Dan napětí
STOLETÝ STAŘÍK + ANALFABETKA Jonasson, Jonas humorný román
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY Green, John dívčí román
ČERVENKA Nesbo, Jo severská detektivka
VOLÁNÍ KUKAČKY Galbraith, Robert detektivka
ZLODĚJKA KNIH Zusak, Markus světová próza
MUŽ JMÉNEM OVE Backman, Fredrik humorný román
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ Formánek, Josef česká próza
BERTÍK A ČMUCHADLO Soukupová, Petra dětská literatura
Staré řecké báje a pověsti Petiška Eduard fond
Dvacet tisíc mil pod mořem Verne Jules fond
Kvítek karmínový a bílý Michel Faber román
Já poutník Terry Hayes detektivka
Hedvábník Robert Galbraith detektivka
Broučci Karafiát Jan dětská literatura
Vodní andělé Mons Kallentoft detektivka
HAD A HŮL Woodová, Barbara historický román
BABÍ LÉTO Váňová, Magda román pro ženy
Pohádkový dědeček Eduard Petiška dětská literatura
Chytré pohádky pro malé rozumbrady Jiří Žáček dětská literatura
Kubula a Kuba Kubikula Vladislav Vančura dětská literatura
NEVĚRA Coelho, Paulo světová próza