Archive for Srpen 2015

Oznámení pro nájemce hrobů na hřbitově ve Stašově

21 srpna, 2015

Obec Stašov získala dotaci na projekt s názvem „Hřbitovy – naše kamenná historie“. Cílem tohoto projektu je elektronická evidence hrobových míst a nájemců pro provozovatele veřejného pohřebiště (obec Stašov) a možnost elektronického vyhledávání předků pro veřejnost.

V souvislosti s tímto projektem se obec Stašov snaží přiřazovat k jednotlivým hrobovým místům jejich nájemce a získat na ně kontakty.

Jednotlivá hrobová místa jsou očíslována a potřebovali bychom, aby se nám ozvali nájemci – pozůstalí těchto hrobových míst, a doplnili nám údaje o zemřelých.

Hrobová místa, u kterých nebudou nalezeni žádní nájemci – pozůstalí budou postupně rušena.

Prosím kontaktujte nás na:

Email: ou.stasov@tiscali.cz nebo Tel: 461 729 298 nebo v úřední hodiny na OU, Stašov 6: Pondělí 8-10, Středa 8-11:30, 12-17 hod.

Prosíme o tyto údaje:

Hrobové místo: číslo hrobového místa, jména a příjmení zemřelých, místa a data narození a úmrtí (pokud nejsou na hrobech vyznačena), povolání, zda zemřeli na nebezpečnou nemoc.

Nájemce/ Pozůstalý: jméno a příjmení, vaši adresu, kontakt – telefon nebo email, pro vytvoření nájemních smluv budete dotazováni na datum narození a rodné číslo.

Pokud jste nám již potřebné údaje poslali, prosím považujte toto oznámení za bezpředmětné.

Děkujeme předem.                                                                                                                                                                    Obec Stašov

Restaurované dveře kostela jsou zpět na svém místě

20 srpna, 2015

Koncem měsíce června se vrátily zpět na své místo restaurované jižní dveře místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jejich oprava stála kolem 27 tis.Kč s příspěvkem obce, který činil 10 tis.Kč. Po loňské opravě hlavních dveří se tak postupně renovují všechny vchody. Druhé identické dveře kostela ze severní strany, které se nikdy nepoužívaly, nedaly se otevřít, a byly ve velmi špatném stavu, byly upraveny po domluvě s farníky
a panem farářem do stavu, který nahrazuje dveře, které by musely pravděpodobně být vyrobeny zcela nové. Návrh jejich úplného odstranění a zazdění nebyl přijat.renovované dveře kostel 2015

Oslava léta

13 srpna, 2015

25. července 2015 pořádal „Klub seniorů“ poslechovou a taneční „Oslavu léta“, na které hrála hudba RETRO B Svitavy, hity 60, 70 a 80-tých let. Tato hudební skupina vytvořila krásnou atmosféru, při které se spontánně zapojili všichni do zpěvu i tance. Po delší době se zase lidé dobře pobavili nehledě na generační rozdíly. Občerstvení zajišťoval pan Vašek Peňáz ke spokojenosti všech.

Moc děkujeme paní Jarušce Šimkové za sponzorství, obstarání hudby a zase někdy příště….

 Autor: Anděla Němcová

Požár pole a remízku

11 srpna, 2015

Včera 10.8.2015 v odpoledních hodinách začalo hořet část pole a převážně březový remízek v dolní části obce Stašov nad silnicí, směrem na Jedlovou. Dle domněnky velitele místní JSDH došlo pravděpodobně k přeskočení jiskry od kombajnu na suché pole a dále pak do přilehlého remízku. Požár se podařilo rychle lokalizovat a uhasit. Pomohlo i rozorání pole po obou stranách remízku. Na dohašovacích pracech- hlídání požářiště se podíleli i členové JSDH ve složení pan Gregor, Vopařil, Teplý, Penias, Frodl, Lukele.

20150810_183506

Pouťová veselice

11 srpna, 2015

IMG_20150808_185935O tomto víkendu 7.-9.8. proběhla obnovená každoroční pouť ve Stašově. Tento víkend patřil zábavě, příští bude patřit spíše duchovnímu rozjímání a oslavám církevního svátku  – oslavám Nanebevzetí Panny Marie. Bohužel se nám nedaří skloubit tyto dva svátky či oslavy do jednoho termínu.

Pátek patřil spíše mladší generaci, kterou bavil DJ Jarda do pozdních nočních hodin. Sobotní odpoledne pak patřilo starší generaci, pro kterou zpíval pan Jirka Vágner za hudebního doprovodu pana Kvíčaly – Duo Kvíčala.

V neděli pak pouť pokračovala až do večera.

Obec podpořila pouťovou zábavu finanční dotací na úhradu hudebních produkcí a schválením  poukázek pro děti do 15ti let s trvalým pobytem v obci v hodnotě 200,-Kč.

SDH Stašov zajišťovalo občerstvení a pořadatelskou činnost.

I přes velmi vysoké teploty, které atakovaly hranici 35°C se víkend vydařil. Všem pořadatelům i zúčastněným děkujeme.

IMG_20150808_193534IMG_20150808_193657

 

 

Kompostéry pro majitele nemovitostí v k.ú. obce Stašov

7 srpna, 2015

Obecní úřad Stašov oznamuje všem majitelům nemovitostí v katastrálním území obce Stašov, že si mohou vyzvednout kompostéry zakoupené z dotace MŽP. Nákup kompostérů je nutný pro splnění podmínek zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Kompostéry si lze vyzvednout  v úterý 11.8. a ve čtvrtek 13.8.2015 od 8:00 – 15:00 a ve středu 12.8.2015 od 8:00-17:00 na obecním úřadě.

Kompostéry budou předány vždy majiteli nemovitosti a to na jedno č.p. jeden kompostér.

Výjimku tvoří pouze bytové domy, kde na jeden byt bude předán jeden kompostér. S majiteli bude sepsán předávací protokol. Průkaz totožnosti prosím vezměte s sebou.

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

7 srpna, 2015

Městský úřad Polička jako vodoprávní úřad s platností do odvolání zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Polička, a to pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, sportovní hřiště) mytí motorových vozidel. Vodoprávní úřad Polička jedná na základě zjištění hydrologických poměrů na vodních tocích a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích.

Stašovské Bodlo VI.ročník

6 srpna, 2015

V sobotu 1.srpna na místním sportovišti proběhl již 6.ročník turnaje v malé kopané, pořádaný pod taktovkou bratrů Peniasových.

Letos se účastnilo celkem 9 týmů (o dva více než loni). Stejně jako loňský rok zvítězilo družstvo ze Stašova ve složení: Josef Penias, Miroslav Stejskal, Viktor Otava, Petr Hlávka, Fanda Moravec, Filip Petrásek, Jarda Teska, Leoš Kučera, Lukáš Melišík.

Oba semifinálové zápasy i  ten fináloý se rozhodovaly až penaltami.

Kromě tradičního poháru se soutěžilo ještě o pivní pohár, ve kterém zvítězil tým Huntovna cup s počtem 95ti vypitých piv s velkým náskokem před druhým v pořadí Pivnicí Polička (46 piv) a třetím Monster Teamem (41 piv).

Celkové konečné pořadí týmů:IMG_20150801_155920

  1. FC Stašov
  2. Monster Team
  3. Družstevníci
  4. FCB Polička
  5. Mates tým
  6. ŠUŠA Team
  7. Huntovna cup
  8. Jedlopomezí
  9. Pivnice Poličkadiplom bodlo 2015