Archive for Leden 2016

3. ročník Zeliády – výsledky

21 ledna, 2016

Letos, již potřetí, se uskutečnila na Obecním úřadu Stašov soutěž o nejchutnější kysané zelí stašovských kuchařek. P1020701

Z jedenácti přihlášených byly všemi přítomnými vybrány tři vítězné vzorky, a to v následujícím pořadí:

  1. místo Anna a Josef Krušinovi
  2. místo Anděla a Mirek Němcovi
  3. místo Milena a Ladislav Němcovi /jelikož se na třetím místě umístily stejným počtem hlasů 2 rodiny, bylo toto místo vybráno losováním – druhý pár byl Milada a Radek Mauerovi/
  4. místo manželé Vodičkovi
  5. místo manželé Pletichovi

První tři obdrželi krásné ceny domácí výroby paní Aničky Krušinové a Milady Mauerové.

Pro dobrou náladu hrál pan Vápeník na harmoniku, každý něco dobrého přinesl na stůl a pro oči byly vystaveny výrobky Zlatky Berkovcové a paní Olgy Smejkalové.

Vytvořila se příjemná atmosféra, lidé si zazpívali a nakonec došlo i na tanec.

P1020725Autor: Anděla Němcová

více fotografií: http://rita0.rajce.idnes.cz/Zeliada_2016

31.1.2016 konec lhůty pro podání Přiznání k dani z němovitostí na rok 2016 v souvislosti se změnami operátu v roce 2015

21 ledna, 2016

Upozorňujeme majitele nemovitostí v katastru obce Stašov, že dnem 31.1.2016 končí lhůta pro podání opravného Přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2016 v souvislosti se změnami výměr pozemkových a stavebních parcel, které proběhly v minulém roce.

Na stránkách ČUZK http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx lze jednoduše dle čísla Listu vlastnictví zjistit, zda se změny výměr parcel v souvislosti s obnovou katastrálního operátu obce Stašov týkají i vás – podrobný návod v příloze.

Změny výměr v souvislosti s obnovou katastrálního operátu Stašov

Tříkrálová sbírka 2016 – výsledky

19 ledna, 2016

_DSC3215_DSC3214

 

Letošní rok  vybraly skupinky koledníků 8.678,-Kč, to je o 2.205,-Kč více než v loňském roce. Celkem vybrala oblastní charita 665.029,-Kč. O tuto částku se zasloužilo  145 skupinek koledníků o celkovém počtu 592 koledníků.
Bez názvu

Záměry na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2016:

Název projektu Stručný popis projektu Předpokládaná částka, procenta z celkové částky
 Šance pro rodinu  Vybavení a nájem místnosti pro asistované kontakty rodičů s dětmi.  15%
Charitní pečovatelská služba  Zakoupení automobilu pro zabezpečení terénní služby pro seniory. 50%
 Domácí hospic sv. Michaela   Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče – materiální vybavení, osobní náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.    10%
Půjčovna pomůcek  Pořízení nových zdravotnických a kompenzačních pomůcek (elektrická polohovací lůžka) 15%
 Humanitární projekty v Indii 

 

  1. projekt: Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka,
  2. projekt: Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka
  3. projekt: na mzdy řidiče a technika a na provoz a údržbu školního autobusu v oblasti Mansapur
5%
 Přímá pomoc potřebným   Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.  5%