Archive for Únor 2016

Masopust 6.2.2016

7 února, 2016

V sobotu od druhé hodiny odpolední začali vyhrávat hudebníci pozvaní z Bystrého na točně pod kostelem. Spolu s panem Vágnerem, hrajícím na buben tak po celé odpoledne zajišťovali hudební doprovod. IMG_7425IMG_7445

Po chvíli se k nim připojil masopustní průvod a starosta obce  pan Vendolský předáním symbolického klíče masce „mnichovi“ povolil masopustnímu průvodu průchod obcí. Zatančil si sólo s maskou medvěda a poté se celý průvod vydal směrem k dolnímu konci. Po občerstvovacích zastávkách se vydal zpět směrem na horní konec obce.

I počasí letošnímu průvodu přálo, spíše jak zimní připomínalo jarní počasí plné sluníčka.

Organizátorům akce v čele s paní Houdkovou patří poděkování. Také zástupci JSDH panu Přidalíkovi za obstarávání odvozu hudebníků.

Více fotografií na: http://stasov.rajce.idnes.cz/Masopust_6.2.2016

a  http://rita0.rajce.net/Masopust_6.2.2016 http://rajce.net

Na závěr pak troška historie:

Masopust (Vostatke, Fašank, Voračky, Voráčí, Končiny, či karneval) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopust vychází především z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodností božstva jako je Bakchus.

Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.

 

IMG_7457IMG_7467

Shrnutí uplynulého roku 2015

3 února, 2016

Co se událo v roce 2015
9.1.2015               Tříkrálová sbírka – akce dobrovolníků ve spolupráci s Oblastní charitou Polička

17.1.2015               3.ročník Zeliády

24.1.2015               Výroční schůze SDH Stašov

14.2.2015               Masopust

Únor 2015               Výsledky zkušebních vrtů:

Z vrtu ST-1 je doporučeno k dlouhodobému vodárenskému odběru do 0,6 l za sekundu a z druhého ST-2 dokonce 0,8 l za sekundu. Z obou vrtů lze čerpat souběžně do 1,4 l za sekundu – cca 5.040 l za hodinu. Kvalita vody bohužel není zcela vyhovující, neobsahuje ale zvýšené množství dusičnanů, které obec trápí dlouhodobě a musí se nákladně upravovat v úpravně vody. Vzorky z vrtů pro změnu obsahují zvýšené množství železa, manganu a vrt ST-2 mírně překračuje směrné hodnoty radonu.

Únor 2015               montáž, přepojení veřejného osvětlení v dolní části obce směrem na Rohoznou v souvislosti s výměnou vedení elektrické energie cca 65.000,-

Březen 2015           Školení první pomoci pro JSDH i veřejnost

11.4.2015               Dětský karneval

24.4.2015               Námětové cvičení dobrovolných hasičů Stašov – dálková doprava vody – celkem se účastnilo 11 jednotek hasičů.

Duben 2015            proběhla digitalizace katastrálních map katastru obce Stašov

30.5.2015               Dětský den (finanční podpora obce)

3.6.2015               Návštěva senátora Radko Martínka ve Stašově

23.6.2015               IHC Stašov se stalo vítězem ročníku 2014/2015 2.ligy Inline hokeje

11.7.2015               2.ročník závodů „Stašovský okoun

25.7.2015               Oslava léta – posezení na místním sportovišti s hudbou

1.8.2015               6. Ročník Stašovské Bodlo – vítězem FC Stašov

7.-9.8.2015             Pouťové veselení se – v pátek disco, sobota Duo Kvíčala, neděle pouť (finanční podpora obce)

5.9.2015               130. výročí založení SDH Stašov – svěcení praporu (finanční podpora obce)

5.9.2015               Dary Stašova, aneb co lze udělat v kuchyni z plodů stašovských zahrádek – přehlídka umu stašovských hospodyněk a hospodářů

28.11.2015             Rozsvěcení vánočního stromu a předvánoční posezení s důchodci

 

Dotace pro rok 2015Bez názvu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akce v roce 2015 mimo dotace

1a

 

 

 

 

 

 

 

Podpora sportu, kultury v roce 2015

Schválené peněžní příspěvky:

Bez názvu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší problém – voda

  • V listopadu loňského roku proběhly čerpací zkoušky nových vrtů. Celkem 438.603,20 Kč (dotace 300.000,- Pk)
  • V březnu tohoto roku předběžně schválila Okresní hygienická stanice úpravnu vody a zapojení vrtů do stávajícího obecního vodovodního řádu.
  • Nyní probíhá příprava projektu a příprava žádosti o dotace (MZe). Předběžný rozpočet akce je 2.5 – 3.000.000,-Kč.
  • Voda v obci není, manuálně se přepíná mezi starým a novým vodojemem.

 

 Změny na obecním úřadě.

 Rozšíření služeb, úředních hodin na OU

  • Od dubna nastoupila na plný úvazek paní účetní – Jana Borovská
  • Došlo k rozšíření úředních hodin na obecním úřadě na celou středu a dopoledne v pondělí
  • Vyřizují se potřebná povolení pro rozšíření služeb Czech Pointu ve formě ověřování listin a podpisů, předběžně od ledna 2016
  • Zlepšení administrativy v obci
  • Obecní úřad nabídl možnost bezplatného zasílání informací z obecního úřadu a za poplatek komerčních sdělení občanům formou sms
  • Připravuje se digitální evidence obecních pozemků

 

Znovuotevření obchodu se smíšeným zbožím

17.9.2015

Provozovatel MB služby s.r.o. – pan Balcar

Plány – zabíjačky, možnost dovozu nákupu až do domu

 

Splácení úvěru obce poskytnutého na rekonstrukci budovy obecního úřadu

 V roce 2015 splaceno 500.000,- Kč (3.100.000,-Kč)

Mimořádná splátka ve výši 500.000,-Kč se bude odvíjet od schválených dotací na vodu a komunikace

 

Výhled na rok 2016

Úkol číslo jedna: voda

Probíhá příprava projektu a příprava žádosti o dotace. Předběžný rozpočet akce je 2.5 – 3.000.000,-Kč.

Dotace na opravu místních komunikací v horní části obce – odhadovaná cena oprav cca 700.000,-Kč

Dotace na opravu fasády – zateplení bytového domu č.p.178, výměna oken

Elektřina – na podzim v roce 2016 by měly proběhnout rozsáhlé výměny nadzemního vedení, u kostela, od OU až k nemovitosti pana Peniase. Pro obec další náklady ve výši cca 100.000,-Kč na odpojení a nové připojení veřejného osvětlení. Světla jsou umístěna na sloupech vlastněných firmou ČEZ, před jejich výměnou se musí sundat a po výměně sloupů opět připojit.

JSDH – další vybavování – akceschopnost

Poplatky pro rok 2016 – obec poplatky nezvyšuje, zůstávají ve stejné výši (firma Liko navýšila poplatek o cca

12 Kč.)