Archive for Březen 2016

Nové knihy do obecní knihovny

21 března, 2016

Od minulého týdne přibyly do knihovního fondu nové tituly:

Název Autor Žánr
Millenium – trilogie Stieg Larsson detektivní román
Muži kteří nenávidí ženy
Dívka, která si hrála s ohněm
Dívka, která kopla do vosího hnízda
Dívka v pavoučí síti Lagercrantz David detektivní román
Já poutník Hayes Terry detektivní román
Jsou světla, která nevidíme Doerr Anthony světová beletrie
Než jsem tě poznala Moyesová Jojo román pro ženy
Poslední dopis od tvé ásky Moyesová Jojo román pro ženy
Grey James E.L. román pro ženy
Fifty shades – trilogie James E.L. román pro ženy
Dívka ve vlaku Havking Paula detektivní román
Na co Alice zapomněla Moriarty Liane román pro ženy
Brooklyn Toibin Colm světová beletrie
Rákosníček a rybníček Jaromír Kincl pro děti
Cesty formana Šejtročka Václav čtvrtek pro děti

Podání žádostí na dotace na opravu drobných sakrálních staveb v katastru obce Stašov

15 března, 2016

V pondělí 14.3.2016 podal starosta obce pan Vendolský celkem 3 žádosti o dotace na opravu drobných sakrálních staveb v katastru obce Stašov na SZIF – detašované pracoviště ve Svitavách. Státní zemědělský a intervenční fond zajišťuje administrativní část zpracování dotací pro Ministerstvo zemědělství. Dotace činí 70% z celkové částky, až do výše 700 tis. Kč.

První žádost byla podána na opravu 4 vytipovaných křížků v katastru obce – křížek u hlavní silnice v dolní části obce, směrem na Hamry, křížek v polích nad kostelem, směrem na Jedlovou, křížek cestou na Baldu, a křížek u stavení rodiny Schafferů, v celkové částce 530 tis. Kč.

Druhá dotace byla podána na opravu kapličky Panny Marie sněžné v horní části obce Stašov, směrem na Pomezí, v nákladové částce cca 190 tis.Kč.

Poslední dotace je na opravu pomníku obětem I. světové války vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stašově v hodnotě 245 tis.Kč.

Ve spolupráci se starostou obce byla podána také žádost Římskokatolické církve v zastoupení pana pátera Šilhánka, a s pomocí paní Anděly Němcové, na výměnu oken v místním kostele v hodnotě cca 537 tis.Kč.

Dětský karneval 12.3.2016

14 března, 2016

Snímek 046 aSnímek 059 aV sobotu odpoledne ožila budova obecního úřadu dětskými hlasy a hudbou. V jeho prostorech se konal již tradiční dětský karneval.Snímek 010 a

Karneval zahájil starosta obce pan Vendolský krátkým proslovem, a poděkováním všem organizátorům. Následovalo taneční vystoupení a pak zábavné odpoledne, kterým provázel klaun spolu s vodníkem, v podání paní Milady Mauerové a pana Romana Jaška, později pak dětská diskotéka. O hudební doprovod se postaral pan Josef Němec.

Pohádkové postavy vodníka a klauna si pro děti připravili několik her, za které obdrželi malé dárky. Na závěr pak každé z dětí dostalo jeden dárek dle svého výběru.

Doprovodným programem pak byla dětská dílnička, kde si děti s paní Chroustovskou připravili velikonoční přáníčka, a s paní Smejkalovou mohli uháčkovat ozdoby na velikonoční vajíčka.

O občerstvení se staraly paní Houdková Vilma s paní Krušinovou a Evou Berkovcovou. Pro děti bylo občerstvení zajištěno zdarma.Snímek 028 a

Poslední malí účastníci odcházeli domů až kolem půl šesté odpoledne. Podle ohlasů lze usuzovat, že se sobotní odpoledne vydařilo.

Poděkování patří všem organizátorům této akce.Snímek 051 a

Podání žádosti o dotaci na snížení spotřeby energetické náročnosti veřejného osvětlení

13 března, 2016

V posledním únorovém týdnu byla na Ministerstvo průmyslu a obchodu podána žádost o dotaci z programu EFEKT ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

Celkové náklady na výměnu cca 73 kusů stožárů a světel veřejného osvětlení se odhadují na 1.300.000,- Kč, z toho dotace by měla tvořit cca 70%, tedy 900.000,-Kč.

V rámci posuzovaného projektu se předpokládá přechod na LED technologii. Všechna stávající výbojková svítidla budou demontována a nahrazena novými, mechanicky odolnými svítidly s LED diodami. Dále pak bude probíhat výměna sloupů, kabelů a rozvaděče. Předpokládaná úspora energie, dle autorizovaného energetického auditu, by měla být ve výši 38,2 % průměrné spotřeby za poslední 3 roky.