Archive for Květen 2016

Úspěšné žádosti na dotace na opravu drobných sakrálních staveb v katastru obce Stašov

27 května, 2016

Starosta obce Stašov podal v měsíci březnu celkem tři žádosti o dotace na opravu drobných sakrálních staveb v katastru obce Stašov na SZIF. V minulých dnech schválil SZIF 2 ze 3 těchto žádostí.

První schválená žádost byla podána na opravu 4 vytipovaných křížků v katastru obce – křížek u hlavní silnice v dolní části obce, směrem na Hamry, křížek v polích nad kostelem, směrem na Jedlovou, křížek cestou na Baldu, a křížek u stavení rodiny Schafferů, v celkové částce 530 tis. Kč.

Druhá schválená dotace byla podána na opravu kapličky Panny Marie sněžné v horní části obce Stašov, směrem na Pomezí, v nákladové částce cca 190 tis.Kč.

Poslední neschválenou  dotací je dotace je na opravu pomníku obětem I. světové války vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stašově v hodnotě 245 tis.Kč.

Úspěšná byla také žádost podaná Římskokatolickou církví na výměnu oken v místním kostele v hodnotě cca 537 tis.Kč.

Rozdělení krajské dotace pro JPO_SDH_obcí Pardubického kraje

16 května, 2016

Obec Stašov zažádala v letošním roce o další dotace z Pardubického kraje na dovybavení obecní jednotky SDH v celkové hodnotě 106.000,-Kč.

 4x zásahový oblek, 4x zásahová obuv, 4x přilba – důvodem žádosti je akceschopnost JSDH (v současné době vlastníme pouze 5 sad)                   86.000
 1x Motorová pila

20.000

Koncem měsíce dubna došlo k rozdělení dotací a obec Stašov získala 10.000,-Kč na nákup motorové pily.

 

 

 

Vzdělávejte se pro růst!– program veřejně prospěšných prací

16 května, 2016

Od roku 2012 jsou v naší obci vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,  financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.4.2015 do 31.10.2015 byla v obci Stašov, v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 182.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 154.700 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 27.300 Kč.