Archive for Duben 2017

Obec Stašov získala podporu ze Státního fondu životního prostředí na nákup nádrží na zadržování dešťové vody

1 dubna, 2017

V rámci programu Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích získala obec Stašov dotaci na pořízení akumulačních nádrží pro záchyt dešťové vody. Obec zakoupí 141 kusů nadzemních a 5 kusů podzemních nádrží.

Celkové výdaje projektu činí 1.001.531,-Kč, z toho výše podpory ze SFŽP ČR  je 80% – 801.225,-Kč.