Archive for Září 2018

Nultý ročník „hobby“ běhu od pramene Křetínky po ústí do Svitavy

30 září, 2018

V soboru 6.října se v obci Stašov uskuteční start nultého ročníku (ne)závodu „Od pramene Křetínky po ústí do Svitav. Jedná se o (ne)závod, u kterého jde hlavně o pohyb a poznání kraje podél toku Křetínky. Akce bude probíhat za plného provozu, bude tedy na vlastní nebezpečí všech účastníků.

Start závodu v 10:00 u pramene potoka Křetínka. Délka trasy 29,2 km.

Startovné – 60,- Kč (bude plně použito na občerstvení a organizaci)

Přihlášky a další informace: Rostislav Cichra, 724 005 892, starosta@vranova.info

-Závod bude mít 4 varianty: tříčlenná a dvoučlenná štafeta (jakékoliv pořadí – 2+1, 1+2, 1+1+1), jednotlivci (celý úsek samostatně, jednotlivec může být součástí štafety na prvním úseku) a koloběžkáři. Štafety mohou být smíšené.

Zajištěno:  občerstvení na předávacích stanovištích,  sběrný vůz, pamětní medaile, občerstvení v cíli

Akce ukliďme svět, ukliďme Česko 15.9.2018

9 září, 2018

Akce se účastnilo celkem 45 dobrovolníků, z toho 17 dětí. Celkem se sesbíralo cca 250 kg odpadu, vytřídilo se 220 kg odpadů. Sesbíráno bylo například 186 kusů PET lahví.  Účastníci se rozdělili na celkem 5 skupin, které si rozdělili oblast sběru.

Akce se vydařila, počasí nám přálo. Pro účastníky akce obec připravila další program na místním sportovišti, zahrnující opékání buřtů, hry, diskotéku pro děti a na závěr i ohňostroj.IMG_20180915_140852IMG_20180915_135457IMG_20180915_181412

Opravy místních komunikací dokončeny

8 září, 2018

V měsíci září byly dokončeny  opravy 3 obecních částí místních komunikací v souhrnné hodnotě 550 tis.Kč.

V horní části obce se byla opravena místní komunikace od křižovatky na Rohoznou směrem ke kapličce – č.p. 50-54 a v dolní části obce pak dvě komunikace a to k č.p.109 a druhá k č.p.100 a 101. Opravy provedla firma SUS Pk.

Opravy místních komunikací hradí obec.

původní stav komunikace k k č.p.100 a 101

původní stav komunikace k č.p.100 a 101

stav po opravě k č.p.100 a 101

stav po opravě k č.p.100 a 101

Rekonstrukce hasičárny

8 září, 2018

Obec Stašov získala v prosinci roku 2017 od Ministerstva zemědělství  dotaci na opravu místní hasičské zbrojnice ve výši 190.067,-Kč. Celkový předpokládaný rozpočet včetně vlastních zdrojů je dohadován na 275.000,-Kč.

Rekonstrukce započala v srpnu tohoto roku a měla by být ukončena do konce měsíce září. V současné době jsou hotovy podlahy i stěny, byla odvezena na opravu vrata a vyrábějí se nové boční vstupní dveře. Rekonstrukci objektu provádí pan Sedlák z Rohozné.

původní stav

původní stav

původní stav

původní stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

současný stav

 

 

Finanční příspěvek obce na nové domovní čističky odpadních vod ve výši 20.000,-Kč

5 září, 2018

 

Čističky odpadních vod pro majitelé nemovitostí s trvalým pobytem v obci: zastupitelstvo obce Stašov schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- na pořízení DČOV za podmínek nově zkolaudovaných a spuštěných DČOV a následné fyzické kontrole ze strany OÚ. Pro rok 2018 bude dotace poskytnuta prvním deseti žadatelům, kteří splní dané podmínky. Dotace bude pokračovat i v následujících letech.