Archive for Leden 2019

Tříkrálová sbírka 2019

24 ledna, 2019

Bez názvu

Masopust 2019

23 ledna, 2019

Masopust 19

Dílničky pro děti

21 ledna, 2019

Pozvánka

Kulturní komise při Obecním úřadě ve Stašově zve děti i maminky na tvoření z korálek. Sejdeme se v sobotu 26. ledna v 15.00 hod. na OÚ

 

Další dílnička bude o zimních prázdninách ve středu 6. února od 15.00 hod. Paní Chroustovská Irena nás seznámí s výrobou lapačů snů.

Výtěžek tříkrálové sbírky 2019

9 ledna, 2019

Výtěžek tříkrálové sbírky z pátku 4. ledna pro rok 2019 činí 9.566,-Kč, pro porovnání s loňským rokem o 264,-Kč méně.

Autor: E.Bukáčková

Autor: E.Bukáčková

 

 

Předběžné výsledky pro Oblatní charitu Poličku jsou k dnešnímu datu 518.960-Kč, dosud však bylo úředně rozpečetěno pouze 93 pokladniček ze 156, tedy jen 59,6%.

Celkem za všechny diecéze a arcidieceze činí výtěžek sbírky 29.354.447,-Kč – dosud rozpečetěno ale jen 23% z celkového počtu pokladniček. V loňském roce činil celkový výtěžek 116.305.402,-Kč.

Z celkového výtěžku se 65 % vrací Charitě, která koledování v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Oblastní charita Polička – záměr využití výtěžku sbírky 2019:

 • Pomoc s úhradou spoluúčasti nákladů spojených s rekonstrukcí domu č. IV, (Vrchlického čp. 10 v Poličce), v němž poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace pro klienty z okresu Svitavy,
  216 000 Kč
 • Příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů vynakládaných na činnost Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela, zdravotní služby poskytované pacientům v obcích podle rajonizace zdravotních pojišťoven v konkrétních obcích kolem města Poličky.
  192 000 Kč
 • Poskytování přímé pomoci potřebným, sociálně slabým lidem v místě působnosti tříkrálové sbírky Oblastní charity Polička, případně s humanitární pomocí,
  24 000 Kč
 • Podpora humanitárních projektů v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore pořádány kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a v oblasti Belgaum na dětské večerní vzdělávání a podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů.
  33 600 Kč
 • Příspěvek na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků vzniklých při mimořádných událostech – povodních, požárech apod.rn rn
  14 400 Kč                                                                                                                                                                              zdroj: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2019/