Archive for Leden 2020

Zeliáda 2020

28 ledna, 2020

V sobotu 25.1.2020 proběhl v prostorech Obecního úřadu již 7.ročník Zeliády.

Celkem přítomní vybírali ze 13ti vzorků. Vítězi se stali manželé Vodičkovi, následování paní Krušinovou a manželi Němcovi. Vítězové dostali i jedinečná trička vyrobená pro tuto příležitost.

Účastníci se dostavili v hojném počtu, přinesli i bohaté občerstvení. Atmosféra byla příjemná.

IMG_20200125_160917IMG_20200125_152559

 

 

Tříkrálová sbírka 2020

16 ledna, 2020

I v letošním roce proběhla v obci Stašov tříkrálová sbírka. Obcí chodily dvě skupinky koledníků, kteří vykoledovali celkem 10.496,-Kč, což je o 930 Kč více než v loňském roce.

Celkem se na Poličsku vybralo 886 177,-Kč, o 88 622,-Kč více než v roce loňském. Celkem koledovalo 447 koledníků ve 149 skupinkách.

Stasov

 

IMG_20200110_151844

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA -Záměry charity pro tříkrálovou sbírku  zdroj: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
 • Spoluúčast na nákladech spojených s rekonstrukcí domu č. IV, Vrchlického čp. 10, v kterém poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace. Na řešení případných technických nedostatků a výměn dosluhujícího vybavení používaného v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (například výměna plynového kotle nebo plošiny pro vozíčkáře v Charitním domě I. sloužícím lidem s mentální postižením, případně na další nenadálé havárie jako je zatékání střechami apod.)
  250 000 Kč
 • Částečné pokrytí provozních nákladů ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v domácí hospicové péči (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.
  185 000 Kč
 • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti Oblastní charity Polička, případně humanitární pomoc.
  25 000 Kč
 • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
  25 000 Kč
 • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
  15 000 Kč