Archive for Březen 2020

Omezení autobusové dopravy od 28.3.2020

28 března, 2020

Pardubický kraj zavedl nové autobusové jízdní řády s omezením provozu od 28.3.2020.

Jízdní řád od 28.3.do 30.6.2020

 

 

Ochranné roušky pro obec

25 března, 2020

Dne 24. března se podařilo zajistit látkové ochranné roušky pro všechny obyvatele obce. Roušky zajistil a dovezl pan starosta,

ušila je paní Šimková z Cerekvice u Litomyšle. O rozvoz roušek se postarali dobrovolní hasiči pan Přidalík Milan, pan Frodl Dušan a IMG_20200324_180659Teplý Pavel. Všem děkujeme.

Zároveň děkujeme zejména panu Jirkovi Jaškovi, který ušil nezištně několik desítek roušek, které poskytl v místním obchodě za dobrovolný příspěvek. Nezapomínáme ale ani na další, kteří v rámci svých možností ušili alespoň pár kousků.

IMG_20200324_174025

Nové solární pouliční osvětlení v obci

20 března, 2020

Během měsíce února byly nainstalovány další solární lampy pouličního osvětlení. Celkem 5 kusů. 2 byly umístěny ve středu obce na komunikaci pod bytovými domy, jedna na místní komunikaci naproti bývalému hostinci a 2 poslední v horní části obce na místní komunikaci, která vede od zastávky „U tranformátoru“ směrem k salaším.IMG_20200320_183922

K lampám budou dokoupeny moduly, které zajistí úsporu solární energie pomocí spínání, které bude nastaveno stejně jako u stávajícího veřejného osvětlení. To znamená, že tyto solární lampy se budou rozsvěcet a vypínat stejně jako u stávajícího osvětlení na elektrickou energii.

 

Celkem tak v obci máme již 12 solárních lamp pouličního osvětlení.

V letošním roce jsou plánovaná další doplnění stávajícího osvětlení i na hlavní silnici vedoucí skrz vesnici i na místních komunikacích klasickým pouličním osvětlením na elektřinu.

 

IMG_20200321_174205 IMG_20200321_175530

Mimořádné opatření – zákaz vstupu bez zakrytého obličeje

18 března, 2020

 

90172339_10157595947949219_954865113590923264_o

 

90300863_10157595956769219_2789355918997848064_o

 

Informační linky – koronavirus

16 března, 2020

89913646_10157587214279219_797243563334172672_n 89904621_10157587731429219_2559448119234265088_n

INFORMACE PRO OBČANY – KORONAVIRUS

1 března, 2020

 

hygiena

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

2. Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

3. Hrozí nákaza COVID-19 také v České republice?
Přestože se tak zatím nestalo a všechny vzorky, které byly testovány v Národní referenční laboratoři, jsou negativní, nelze s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci vyloučit, že se objeví případ nákazy i v ČR. Na stránkách MZ ČR najdete denně aktualizované počty a výsledky testů.

4. Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

5. Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

6. Existuje vakcína proti nákaze COVID-19?
V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto novému koronaviru.

7. Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace.

8Je ČR na případný výskyt epidemie COVID-19 připravena?
Česká republika zavedla celou řadu preventivních opatření, která patří v tomto směru k nepřísnějším v zemích EU. Na nákazu COVID-19 jsme tedy dobře připraveni. Všechny orgány, které mají na starost ochranu veřejného zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou v pohotovosti. Zdravotnická zařízení jsou na nákazu také připravena, ministerstvo vydalo doporučení pro lékaře. Situaci kolem koronaviru řešila Bezpečnostní rada státu a Ústřední epidemiologická komise. Je připraven také Pandemický plán ČR.

9. Kolik má ČR k dispozici infekčních lůžek?
Celkem je možné využít přes 1000 lůžek na infekčních odděleních po celé České republice. Mezi nimi je specializované pracoviště Nemocnice na Bulovce. Dále lze aktivovat specializovanou vojenskou nemocnici v Těchoníně. Pokud by tyto kapacity byly překonány, tak bude aktivováno zařízení, které se primárně nevěnuje péči o infekční pacienty, a bude upraveno za tímto účelem.

10. S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu.

Pokud se nemůžete na infolinku SZÚ dovolat, zachovejte, prosím, především klid. V současné době může být v důsledku zvýšeného zájmu o tuto problematiku linka SZÚ obsazena a přetížena, intenzivně však pracujeme na jejím posílení. Zároveň je možné informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován.

11. Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19! Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a také klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

 

další informace na: https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus