Archive for Červenec 2020

Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19

28 července, 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor), na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovují na základě definovaných úrovní přenosu nákazy vyvolané novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 rozsah klíčových protiepidemických opatření nezbytných k zamezení vzniku a dalšího šíření onemocnění covid-19.

Cílem je dát veřejnosti předvídatelný plán, jaké kroky mohou přijít v souvislosti s určitou epidemiologickou situací v jejich regionu. Lidé budou vědět, jaká opatření mohou očekávat. Pro hygienické stanice a samosprávy je to metodika, která jim dá návod, jak postupovat. Sjednotíme tak postupy napříč ČR,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

u-1-1024x604

Stupně pohotovosti jsou 0 až 3 a znamenají:

  • 0, bílá: NULOVÉ NEBO ZANEDBATELNÉ RIZIKO
  • 1, zelená: VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU
  • 2, žlutá: POČÍNAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR
  • 3, červená: NARŮSTAJÍCÍ ANEBO PŘETRVÁVAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR

Je to jednoduchý semafor. Pro každý stupeň je vymezen rámec postupů a činností, které by měly učinit orgány ochrany veřejného zdraví v rámci systému připravenosti a reakce na hrozbu epidemického šíření COVID-19. Patří mezi ně například aktivace krizových štábů a linek, řízení kapacit odběrových míst a laboratoří či aktivace Dispečinku intenzivní péče a zapojení Armády ČR. Klíčovou součástí jsou postupy týkající se lůžkové péče, mezi které patří triáž při vstupu, reprofilizace lůžek či vyčlenění personálních kapacit pro péči o covid pacienty.

Opatření přijímaná v závislosti na jednotlivých stupních pohotovosti budou průběžně projednávána na úrovni krajských hygienických stanic a místních samospráv. Pro barvu semaforu bude zejména určující vyhodnocení epidemiologů na hygienické stanici v daném regionu, to oni znají místní epidemiologickou situaci nejlépe,“ uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Semafor dále určuje také rámec možných opatření směrem k široké veřejnosti. Na každý stupeň je navázán balík protiepidemických opatření, jako například roušky, omezení počtu osob na akcích, omezení otevírací doby podniků veřejného stravování, mytí rukou a dezinfekce, respirační hygiena, odstup od cizích osob. Opatření obsahují také doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.

Skórovací systém pro hodnocení lokálního (regionálního) rizikového vývoje vzniká na základě hodnocení denních a týdenních trendů. „Sledujeme několik faktorů, například lokální ohniska, nárůst počtu pacientů, zásah zranitelných skupin, nárůst počtu hospitalizací, kapacity lůžkové péče a charakter šíření nákazy. Semafor pohotovostních stupňů budeme na základě vyhodnocení těchto faktorů v jednotlivých regionech aktualizovat na týdenní bázi, a to na úroveň okresů,“ doplnil Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Snažili jsme se, aby systém pohotovostních stupňů byl pro občany maximálně srozumitelný a pro epidemiology na hygienických stanicích co nejvíce návodný. Nelze na něj však pohlížet jako na absolutní seznam opatření. Chování infekce je natolik různorodé, že opatření v jednotlivých regionech bude vždy mít svá specifika,“ dodal epidemiolog a vedoucí odborné skupiny při ministerstvu Rastislav Maďar.

zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/system-pohotovostnich-stupnu-nabidne-obcanum-predvidatelny-plan-protiepidemickych-opatreni-v-souvislosti-s-covid-19/

Schválena dotace na víceúčelové hřiště

5 července, 2020

Na přelomu června a července byla schválena obci Stašov dotace na víceúčelové hřiště s umělým povrchem na tenis, volejbal a jiné míčové hry. Obec Stašov získala dotaci ve výši 1,76 milionu Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, celkové náklady na realizaci projektu by měly dosáhnout  2,7 milionu Kč. Hřiště bude postaveno vedle fotbalového hřiště, kde je již k němu přivedena místní komunikace s parkovacími místy.

 

dotace 1,7

 

 

 

 

 

multi

Schválena dotace za rok 2019 na provoz místní prodejny

5 července, 2020

Na přelomu června a července schválil Pardubický kraj dotaci obci Stašov na provoz místní prodejny potravin ve výši 50% nákladů za rok 2019 z Programu obnovy venkova – dotační titul – Podpora provozu prodejen. Dotace činí 47 987,- Kč z celkových nákladů za rok 2019 95 974,-Kč.

 

Nové workoutové hřiště – schválena dotace z Pardubického kraje

5 července, 2020

Obec Stašov získala z rozpočtu Pardubického kraje dotaci na stavbu nového – tentokráte workoutového hřiště s pumptrackovou dráhou – určené primárně pro starší děti a dospělé. Hřiště, které nahrazuje vnitřní posilovnu bude zahrnovat několik posilovacích strojů a sestavu hrazd a prolézaček určených k posilování, zemní trampolínu a pumptrackovou dráhu určenou pro kola. Pro představu níže návrhy sestavy. Na realizaci pumptrackové dráhy se bude podílet i firma M-silnice a.s. zastoupená vedoucím kamenolomu Stašov panem Kalinou Františkem.

Celkové náklady na stavbu jsou odhaworkoutdovány na cca 600 tis,Kč, obec Stašov získala dotaci ve výši 80 tis.Kč z Programu obnovy venkova na rok 2020 – dotační titul 1-5. Výše dotace byla objemem nejvyšší částkou,která byla letos poskytnuta.

Hřiště bude postaveno v místech pod hrází rybníka Velký stašovský, naproti OU.

workout 2