Archive for Prosinec 2021

Shrnutí 2022

27 prosince, 2021

 

2021
 Investiční akce – Dotace Dotace  tis. Kč Celkem tis. Kč
Restaurování starých náhrobků na místním hřbitově             50
Nové mobiliář – lavičky na místním hřbitově             10
Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu – dokončení – proplacení dotace        1 578        1 999
Výměna lamp veřejného osvětlení podél vedlejších místních komunikací               –           200
Dotace DČOV             60
 Celkem        1 578        2 259

 

Výhled na rok 2022
•Výstavba zázemí v místním sportovním areálu – podaná žádost dotace NSA 800.000,-Kč spoluúčast obce 20%
•Dotace DČOV cca 140.000,-Kč z rozpočtu obce
•Fasáda – obchod, hasičárna
•Hřbitov (restaurování starých náhrobků – pokračování)
•Odpočinková zóna pro děti u víceúčelového hřiště – podaná žádost u MMR v celk.hodnotě 1.500.000,-Kč spoluúčast 20%
•Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u OU – podaná žádost u MMR v celk.hodnotě 1.500.000,-Kč spoluúčast 20%
•Doplacení poskytnutého úvěru na rekonstrukci budovy OU a obecního vodovodu

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2022

26 prosince, 2021

Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 16. ledna 2022. Do sbírky bude možné přispět variantou on-line na číslo sbírkového účtu: 66008822/0800 vedeného u České spořitelny, a. s. Praha – pokud u platby uvedete variabilní symbol 777955021, bude příspěvek poukázán přímo Oblastní charitě Polička. Vzhledem k tomu, že i průběh Tříkrálové sbírky musí respektovat aktuální epidemiologická opatření, připravujeme obdobu loňské varianty koledování. Jsme opět v jednání ohledně umístění kasiček na obecních úřadech, v obchodech, v kostelích či na farních úřadech apod.  Vzhledem k omezením se obchůzka koledníků uskuteční jen zcela výjimečně, za příznivých podmínek, pokud to aktuální situace dovolí. Děkujeme všem za pochopení. Bližší aktuální informace načerpáte na www.policka.charita.cz.

Vážení a milí, přejeme Vám i Vašim blízkým klidný a radostí naplněný vánoční čas s milostiplným dotekem Boží lásky. Do nového roku pak dobré zdraví, hojnost vlídnosti, osobní i profesní pohody.

Děkujeme za Vaši přízeň.

S úctou Vaše Oblastní charita Polička

Snímek obrazovky 2021-12-26 174623

Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště u OU a nové dětské hřiště u HUT

17 prosince, 2021

Starosta obce Stašov připravil ve spolupráci s externím konzultantem žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu Podpory a rozvoje venkova na rekonstrukci stávajícího dětského hřiště u OU a na vytvoření nového dětského hřiště u nového víceúčelového hřiště v celkové hodnotě 1,35 milionu korun. Spoluúčast obce by měla tvořit 20%.

Přehled vánočních bohoslužeb 24.12.2021 – 1.1.2022

16 prosince, 2021

Snímek obrazovky 2021-12-16 170523

Mikulášská nadílka 2021

7 prosince, 2021

Letošní mikulášská nadílka proběhla v omezeném režimu. Kvůli nepříznivé epidemické situaci Mikuláš obcházel stavení s čertem a andělem a rozdával malé dárečky. V minulosti naopak děti chodily na místní sportovištěm nebo k hasičárně, kde měl Mikuláš rozložený svůj stan a čerti velké ohně.

Pro děti do 10ti let obec ze svého rozpočtu zajistila malé dárky. O předání se postarali dobrovolní hasiči. Děkujeme.

mikuláš

Výměna druhé části veřejného osvětlení

2 prosince, 2021

Na přelomu měsíce listopadu a prosince došlo k druhé části výměny veřejného osvětlení, tentokráte na vedlejších místních komunikacích. Celkem bylo vyměněno 50 kusů lamp veřejného osvětlení, které byly nahrazeny novými úspornými lampami s vyšší svítivostí. S ohledem na současnou situaci, která je poznamenaná nárůstem cen elektrické energie, je tento krok správným směrem.

Výměna lamp nákladem z rozpočtu obce v hodnotě 200.000,-Kč.