Archive for Leden 2022

Výtěžek tříkrálové sbírky 2022

24 ledna, 2022

V letošním roce proběhla ve Stašově tříkrálová sbírka opět tradičním způsobem – 2 skupinky koledníků. Vybralo 12 923,-Kč, což je oproti loňskému roku, kdy se vybralo 5 158,-Kč, o 7 765,-Kč více. Celkem se finanční dary pro oblastní charitu Polička vyšplhaly k dnešnímu dni na částku 771 624, -Kč. tři králové 2022

Záměry pro finanční dary z tříkrálové sbírky letošního roku jsou následující:

  • Posílení kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšíření území pro poskytování služeb v rámci Domácího hospice sv. Michaela. Částečné pokrytí provozních nákladů domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v DHP (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.

250 800 Kč

  • Částečné pokrytí nákladů (včetně osobních) na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře (pro lidi s dušením onemocněním), související s probíhající reformou psychiatrické péče, a nákladů na přípravu a provoz Centra Duševního zdraví ve Svitavách.

245 100 Kč

  • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

28 500 Kč

  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

28 500 Kč

  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

17 100 Kč