Archive for the ‘Aktuality’ category

Výsledky Stašovské bodlo 2018

Srpen 15th, 2018

Pořadí turnaje.

1. Monster Team
2. Náhodný výběr
3. Huntovna
4. Stašov
5. Pivnice
6. Mates Team
7. No Name
8. Zombie
Dále byl vyhlášen střelec turnaje – Filip Petrásek a pivní pohár pro tým s největším počtem piv – Zombie Monster Team

Úprava veřejného prostranství před kostelem, oprava hasičárny

Srpen 12th, 2018

V měsíci červenci bylo dokončeno restaurování 2 soch před místním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Nyní se započalo s úpravami prostranství před hlavním schodištěm.

Byly vytrhány staré tůje a budou nahrazeny novou výsadbou. Realizace by měla proběhnout v měsíci srpnu a září.

Na realizaci těchto oprav získal starosta obce dotaci z Ministerstva zemědělství v hodnotě 249tis,Kč, celkové náklady by měly dosáhnout výše 356 tis.Kč.

 

20180811_08252520180811_082436

Další opravou obecního majetku je probíhající rekonstrukce vnitřních prostor objektu hasičárny. Na tyto opravy získal starosta obce dotaci 190 tis Kč opět z ministerstva zemědělství. Celková suma by měla dosáhnout 271 tis Kč. Peníze slouží k opravě zdí a podlah části objektu, vybourání nových dveří v zadní části objektu a rozvodům elektřiny.

Opravy silnice a místních komunikací

Srpen 10th, 2018

Po několika desetiletích se opravuje část silnice v obci Stašov a to křižovatka u lomu. V minulých dnech byl povrch vozovky vyfrézován a opraven odtok voy skrze kanalizaci.

V sobotu 11.8. bude silnice uzavřena z důvodu pokládání asfaltového povrchu. Objížďka vede horní silnicí Stašov-Rohozná č.363, která se Stašovu vyhýbá.

Kromě toho se opravují, či připravují další 3 opravy obecních částí místních komunikací. V horní části obce se bude opravovat komunikace od křižovatky na Rohoznou směrem ke kapličce – č.p. 50-54 a v dolní části obce pak dvě komunikace a to k č.p.109 a druhá k č.p.100 a 101. Opravy provádí firma SUS Svitavy.

Opravy místních komunikací hradí obec, oprava silnice je hrazena z veřejných zdrojů PK.

 

Stav 11.8.2018

Stav 11.8.2018

Pouťová zábava 11.8.2018

Srpen 7th, 2018

Obec Stašov Vás srdečně zve na pouťové posezení, které se uskuteční ve sportovním areálu v sobotu 11.8.2018 od 15:00  do 17.00hodin. K tanci a poslechu hraje Duo Kvíčala. Poté bude následovat ve večerních hodinách pouťová zábava pod vedením SDH Stašov s živou hudbou. Vstupné 50,-Kč. Občerstvení zajištěno. Poukázky na pouťové atrakce pro děti do 15 let s trvalým pobytem v obci Stašov jsou připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě. Út, Čt 7:00-14:30 hod, St 7:00-17:00, Pá 7:00-13:30.

Ukončení oprav silnice na Hamry – otevření 3.8.2018

Srpen 7th, 2018

Koncem minulého týdne byla otevřena po 4 letech spojovací silnice III. třídy spojující Stašov a Hamry.

Opravy byly zahájeny v listopadu roku 2017.

Silnice byla uzavřena od 1.8. 2014 pro havarijní stav. Došlo zde vlivem deště k sesuvu půdy a narušení vozovky.

Havarijní stav před opravami

Havarijní stav před opravami

Současný stav

Současný stav

Současný stav

Současný stav

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Červenec 25th, 2018

Výroková část

Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu, a to

s platností do odvolání

podle ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků pro účely zalévání zahrádek, zahrad, trávníků, všech sportovišť (kurty, sportovní hřiště apod.), napouštění bazénů a mytí motorových vozidel v celém správním území ORP Polička.

 

Získání dotace na restaurování pomníku obětem 1.světové války

Červenec 2nd, 2018

Starostovi obce Stašov se podařilo po několika letech opětovného podávání žádostí získat dotaci na opravu pomníku obětem 1.světové války.

Dotaci poskytne Ministerstvo obrany ČR. Celková výše dotace by měla tvořit 303.000,-Kč což je 80% celkových nákladů, obec Stašov by měla přispět 76.000,-Kč

Pomník obětem 1. světové války se nachází v zastavěné části obce Stašov, vedle dominanty obce kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Symbolický pomník znázorňuje pískovcové sousoší vojáka shlížejícího na ženu s dítětem, pod nímž je na mohutném šestihranném pylonu se třemi žulovými deskami vytesáno celkem 64 jmen občanů obce, kteří zahynuli v boji nebo v důsledku aktivní účasti během 1. světové války.

Podle nápisu na podstavci KOMAREK/LETOVIC, byl autorem pomníku A. komárek z Letovic, pomník byl odhalen 13. června roku 1926.

Stašovské bodlo 28.7.2018

Červen 30th, 2018

32266852_2110329735662744_8788347280617897984_o

ČEZ versus podomní obchodníci s energiemi

Červen 29th, 2018

V těchto dnes byl doručen na obecní úřad oficiální dopis společnosti ČEZ Distribuce s upozorněním na neseriózní podomní obchodníky s energiemi, kteří se vydávají za zaměstnance společnosti ČEZ.

Několik rad z tohoto dopisu:

1. jako distributor elektrické energie  nevybíráme žádnou hotovost
2. nepotřebujeme od klientů na místě předkládat žádné doklady

3. do objektů vstupují naši zaměstnanci jen k účelům definovaných v energetickém zákoně, např. z důvodu oprav a revize našeho zařízení, odečtu elektroměrů a podobně

4. naši zaměstnanci u sebe mají vždy služební průkaz s fotografií a jejich identitu lze ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860

www.cez.cz/nedejtese

 

 

Podání trestního oznámení na neznámého pachatele

Červen 29th, 2018

V těchto dnech bylo zjištěno úmyslné a nevratné poškození vzrostlého jasanu na místním hřbitově. Neznámý pachatel navrtal do kořenového systému stromu otvory do kterých 20180621_142643lil kapalinu, poškozující oběhový systém Jasanu.

Uvedená záležitost byla předána k šetření Policii ČR. Za informace vedoucí k dopadení pachatele, vypsal starosta obce odměnu ve výši 5.000,- Kč. Děkujeme za pomoc.