Archive for the ‘Aktuality’ category

Výběrové řízení na pozici účetní obce

Leden 2nd, 2022

Obec Stašov                                                                                    

hledá: Účetní obce

s předpokládaným nástupem dle možnosti uchazeče, nejlépe od 1. února 2022.

Místo výkonu práce: Obec Stašov

Charakteristika vykonávané činnosti:

 komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu KEO4

 • vedení pokladny a zajišťování bankovních operací
 • komplexní zpracování mezd a mzdové agendy KEO4 včetně zajištění kontrol v oblasti sociálního a zdravotního pojištění u příslušných orgánů
 • vedení a odepisování majetku obce včetně zpracování inventarizace KEO4
 • zpracování a podaní daňových přiznání za účetní jednotku
 • zpracování výkazů pro ČSÚ – sledování čerpání rozpočtu, příprava rozpočtových opatření
 • evidence místních poplatků včetně jejich vymáhání
 • evidence obyvatel (včetně správního řízení rušení TP)
 • vedení spisové a archivní služby v KEO4 (včetně skartace, archivace a konverze dokumentů)
 • obsluha datové schránky obce
 • vidimace a legalizace
 • zajišťování výstupů z CZECHPOINT
 • organizační zajištění související s přípravou a konáním voleb – dle potřeby
 • spolupráce při tvorbě právních předpisů například vyhlášek, nařízení, zpracování vnitřních předpisů, formulářů pro potřeby obce
 • příprava podkladů pro jednání orgánů obce
 • správa hřbitova, evidence, nájemní smlouvy
 • další administrativní práce dle potřeb účetní jednotky a starosty obce

 Požadavky:

SŠ vzdělání ukončené maturitou

 • samostatnost, zodpovědný přístup k práci, pečlivost
 • dobrá znalost práce na PC (zejména MS Office, účetní program KEO4)
 • organizační a komunikační schopnosti
 • orientace a přehled v oblasti veřejné správy a její legislativě
 • znalost legislativy v oblasti účetnictví, mezd a daní
 • bezúhonnost

 

Co nabízíme:

stabilní zaměstnání ve státní správě

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • pružná pracovní doba, po dohodě možný částečný home office
 • pracovní úvazek dle dohody
 • odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) s možností osobního ohodnocení
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na dopravu

 

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis do 21. ledna 2022 na e-mailovou adresu: ou.stasov@tiscali.cz.  V případě dotazů kontaktujte starostu Leoše Vendolského na tel. č. 603 368 383.

 

Shrnutí 2022

Prosinec 27th, 2021

 

2021
 Investiční akce – Dotace Dotace  tis. Kč Celkem tis. Kč
Restaurování starých náhrobků na místním hřbitově             50
Nové mobiliář – lavičky na místním hřbitově             10
Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu – dokončení – proplacení dotace        1 578        1 999
Výměna lamp veřejného osvětlení podél vedlejších místních komunikací               -           200
Dotace DČOV             60
 Celkem        1 578        2 259

 

Výhled na rok 2022
•Výstavba zázemí v místním sportovním areálu – podaná žádost dotace NSA 800.000,-Kč spoluúčast obce 20%
•Dotace DČOV cca 140.000,-Kč z rozpočtu obce
•Fasáda – obchod, hasičárna
•Hřbitov (restaurování starých náhrobků – pokračování)
•Odpočinková zóna pro děti u víceúčelového hřiště – podaná žádost u MMR v celk.hodnotě 1.500.000,-Kč spoluúčast 20%
•Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u OU – podaná žádost u MMR v celk.hodnotě 1.500.000,-Kč spoluúčast 20%
•Doplacení poskytnutého úvěru na rekonstrukci budovy OU a obecního vodovodu

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2022

Prosinec 26th, 2021

Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 16. ledna 2022. Do sbírky bude možné přispět variantou on-line na číslo sbírkového účtu: 66008822/0800 vedeného u České spořitelny, a. s. Praha – pokud u platby uvedete variabilní symbol 777955021, bude příspěvek poukázán přímo Oblastní charitě Polička. Vzhledem k tomu, že i průběh Tříkrálové sbírky musí respektovat aktuální epidemiologická opatření, připravujeme obdobu loňské varianty koledování. Jsme opět v jednání ohledně umístění kasiček na obecních úřadech, v obchodech, v kostelích či na farních úřadech apod.  Vzhledem k omezením se obchůzka koledníků uskuteční jen zcela výjimečně, za příznivých podmínek, pokud to aktuální situace dovolí. Děkujeme všem za pochopení. Bližší aktuální informace načerpáte na www.policka.charita.cz.

Vážení a milí, přejeme Vám i Vašim blízkým klidný a radostí naplněný vánoční čas s milostiplným dotekem Boží lásky. Do nového roku pak dobré zdraví, hojnost vlídnosti, osobní i profesní pohody.

Děkujeme za Vaši přízeň.

S úctou Vaše Oblastní charita Polička

Snímek obrazovky 2021-12-26 174623

PF 2022

Prosinec 24th, 2021

PF 2022 obec

Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště u OU a nové dětské hřiště u HUT

Prosinec 17th, 2021

Starosta obce Stašov připravil ve spolupráci s externím konzultantem žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu Podpory a rozvoje venkova na rekonstrukci stávajícího dětského hřiště u OU a na vytvoření nového dětského hřiště u nového víceúčelového hřiště v celkové hodnotě 1,35 milionu korun. Spoluúčast obce by měla tvořit 20%.

Přehled vánočních bohoslužeb 24.12.2021 – 1.1.2022

Prosinec 16th, 2021

Snímek obrazovky 2021-12-16 170523

Mikulášská nadílka 2021

Prosinec 7th, 2021

Letošní mikulášská nadílka proběhla v omezeném režimu. Kvůli nepříznivé epidemické situaci Mikuláš obcházel stavení s čertem a andělem a rozdával malé dárečky. V minulosti naopak děti chodily na místní sportovištěm nebo k hasičárně, kde měl Mikuláš rozložený svůj stan a čerti velké ohně.

Pro děti do 10ti let obec ze svého rozpočtu zajistila malé dárky. O předání se postarali dobrovolní hasiči. Děkujeme.

mikuláš

Výměna druhé části veřejného osvětlení

Prosinec 2nd, 2021

Na přelomu měsíce listopadu a prosince došlo k druhé části výměny veřejného osvětlení, tentokráte na vedlejších místních komunikacích. Celkem bylo vyměněno 50 kusů lamp veřejného osvětlení, které byly nahrazeny novými úspornými lampami s vyšší svítivostí. S ohledem na současnou situaci, která je poznamenaná nárůstem cen elektrické energie, je tento krok správným směrem.

Výměna lamp nákladem z rozpočtu obce v hodnotě 200.000,-Kč.

Rozsvěcení vánočního stromu

Listopad 30th, 2021

Bohužel letos bez posezení s důchodci a bez doprovodného programu. Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci rozhodlo zastupitelstvo o zrušení akce a poskytnutí peněžní poukázky k nákupu potravin pro občany důchodového věku.

NeIMG_20211209_201732jenom obecní strom se rozzářil, ale i některé další domy v obci jsou svátečně rozsvíceny.

IMG_20211128_175902

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 8.-9.10.2021

Říjen 9th, 2021

Ve Stašově se voleb výsledky voleb 2021 nejdo poslanecké sněmovny zúčastnilo 129 voličů z celkového počtu 207 zapsaných voličů. Celková účast tedy byla 62.32%.

Nejúspěšnější stranou bylo Ano se ziskem 33,07%, následováno koaličním uskupením SPOLU se ziskem 23,62% a třetím SPD se 14,96%.

Stašov výsledky 2021

Celorepubliková volební účast byla o něco vyšší 65,43%. Konečné výsledky byly jiné. Vyhrálo uskupení SPOLU s 27,7% hlasů, následováno ANO s 27,7% hlasů. Jako třetí skončilo uskupení Piráti + STAN s 15,6% hlasů.

Zdroj grafy: novinky.cz

Ve volbách usilovalo o přízeň voličů celkem 22 politických stran, hnutí a koalic, na jejichž kandidátních listinách bylo zapsáno 5 242 kandidátů, 3 584 mužů a 1 658 žen. Zákonnou hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny překonaly čtyři volební strany.

Průměrný věk zvolených poslanců a poslankyň je 49,84 let. Nejstaršímu je 77 let, nejmladšímu 27 let. Ve Sněmovně usedne 75 % mužů a 25 % žen. „Čtvrtinovýsledky CR 2021vé zastoupení žen je rekordní. V poslaneckých lavicích usedne vůbec nejvíce žen v novodobé historii samostatné České republiky,” upozorňuje Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Zdroj graf: Idnes.cz

Voliči ve sněmovních volbách mohli využít přednostní hlasy. Nejvíce jich získali Vít Rakušan (59 792), Markéta Pekarová Adamová (49 074) a Petr Fiala (38 555).

K volbám dorazilo 65,43 % voličů. „Volební účast přesahující 65 % je vůbec nejvyšší volební účastí ve sněmovních volbách od roku 1998,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Zdroj: Voliči rozhodli o novém složení Poslanecké sněmovny | ČSÚ (czso.cz)