Obecní úřad

Kontakt:

Obecní úřad
Stašov 6
572 01 Polička

tel: 461 729 298

nové emaily obce:

starosta@stasov.cz

mistostarosta@stasov.cz

ucetni@stasov.cz

stasov@stasov.cz

emailová adresa ou.stasov@tiscali.cz bude časem zrušena.

DS: nrfa5fn

 

Bankovní spojení­:

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1283404359/0800

 

Úřední hodiny: 

úterý 15-17 hod.

 

Obecní knihovna:

úterý 15-16 hod.

 

CZECH POINT

Nově poskytujeme na obecním úřadě tyto služby:

Výpisy z: Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Insolvenčního rejstříku, veřejného rejstříku

Výpis bodového hodnocení řidiče

Autorizované konverze dokumentů

Legalizace – ověřování pravosti podpisu

Vidimace – postup, kterým se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou

 

 

Provozovatelem obecního vodovodu je  od 1.4:2019 Obec Stašov

kontaktní telefon:  Pavel Kuda 606 543 374


Oznámení pro nájemce hrobů na hřbitově ve Stašově:

Obec Stašov získala dotaci na projekt s názvem „Hřbitovy – naše kamenná historie“. Cílem tohoto projektu je elektronická evidence hrobových míst a nájemců pro provozovatele veřejného pohřebiště (obec Stašov) a možnost elektronického vyhledávání předků pro veřejnost.

V souvislosti s tímto projektem se obec Stašov snaží přiřazovat k jednotlivým hrobovým místům jejich nájemce a získat na ně kontakty.

Jednotlivá hrobová místa jsou očíslována a potřebovali bychom, aby se nám ozvali nájemci – pozůstalí těchto hrobových míst, a doplnili nám údaje o zemřelých.

Hrobová místa, u kterých nebudou nalezeni žádní nájemci – pozůstalí budou postupně rušena.

Prosím kontaktujte nás na:

Email: ou.stasov@tiscali.cz nebo Tel: 461 729 298 nebo v úřední hodiny na OU, Stašov 6: Pondělí 8-10, Středa 8-11:30, 12-17 hod.

Prosíme o tyto údaje:

Hrobové místo: číslo hrobového místa, jména a příjmení zemřelých, místa a data narození a úmrtí (pokud nejsou na hrobech vyznačena), povolání, zda zemřeli na nebezpečnou nemoc.

Nájemce/ Pozůstalý: jméno a příjmení, vaši adresu, kontakt – telefon nebo email, pro vytvoření nájemních smluv budete dotazováni na datum narození a rodné číslo.

Pokud jste nám již potřebné údaje poslali, prosím považujte toto oznámení za bezpředmětné.

Děkujeme předem. Obec Stašov

Comments are closed.