Archive for Listopad, 2015

Předvánoční posezení, adventní zastavení v kostele, rozsvěcení vánočního stromu 2015

Listopad 30th, 2015

Letos již potřetí přijali „dříve narození“ občané Stašova pozvání na předvánoční posezení s živou hudbou v prostorách budovy obecního úřadu.

Ve 14 hodin zahájil program starosta obce pan Vendolský s místostarostou panem Peniasem stručným shrnutím uplynulého roku a výhledem do nového roku 2016. Ve svém projevu také poděkoval všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.04

Následovala volná zábava s živou hudbou v podání Duo Kvíčala – pan Kvíčala s panem Vágnerem.06

Po půl páté odpoledne se zúčastnění začali přesouvat do místního kostela Panny Marie Nanebevzaté, kde program pokračoval už i pro širokou veřejnost krátkým varhanním koncertem vážné i rytmické hudby pana Josefa Němce, a krátkým výkladem novodobé historie kostela v podání paní Anděly Němcové. Byla rozsvícena první adventní svíce a po ukončení programu umožněna prohlídka kostela. Lidé si mohli zakoupit i drobné vánoční předměty z misijního jarmarku.11

Od šesté hodiny pak program pokračoval před budovou obecního úřadu, kde byl za doprovodu živé hudby slavnostně rozsvícen obecní vánoční strom. Na účastníky zde čekalo i občerstvení s vůní hřebíčku a vanilky, o které se postaral nový provozovatel obchodu pan Balcar s rodinou.

O vánoční atmosféru se postaralo i počasí, které navodilo adventní atmosféru sice malou, ale bílou sněhovou nadílkou.

09Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

 

 

 

 

 

 

01

Nový provozovatel obchodu “Na hasičárně”

Listopad 8th, 2015

Od poloviny září máme ve Stašově nového provozovatele obchodu se smíšeným zbožím, pana Milana Balcara.  Otevírací doba Po-Pá 8:00 -10:00,  14:00-15:30, So 8:00-10:00. 20151104_151830