Archive for Listopad, 2017

Zahájení oprav silnice směrem na Hamry

Listopad 5th, 2017

Obci Stašov bylo oficiálně doručeno oznámení příslušných orgánů, že již třetím rokem uzavřená silnice III.třídy spojující Stašov a Hamry, bude opravena. Její oprava by měla být dokončena do dubna roku 2018.

Silnice byla uzavřena od 1.8. 2014 pro havarijní stav. Došlo zde vlivem deště k sesuvu půdy a narušení vozovky. Původně se předpokládalo uzavření do 31.12.2014.

20170410_152818

 

Obec Stašov získala dotaci na restaurování 2 soch před místním kostelem

Listopad 5th, 2017

Obec Stašov získala v říjnu 2017 dotaci Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků v hodnotě 249 tisíc korun.

Celkové náklady na restaurování obou pískovcových soch budou činit 356 tis.Kč.

Jedná se o sousoší Piety z roku 1874 (“oplakávání” – sousoší Panny Marie a Ježíše Krista) a Kříž s tělem Krista z roku 1909.

Kříž s tělem Krista

Kříž s tělem Krista

Sousoší Piety - oplakávání

Sousoší Piety – oplakávání

 

Výměna oken a dveří v nájemním domě č.p.178

Listopad 4th, 2017

Ke konci měsíce října proběhla plánovaná výměna původních oken a dveří v obecním nájemním domě č.p.178. Výměnu prováděla firma PKS. Celkem bylo vyměněno 21  kusů oken a 3  kusů dveří.

Celkové náklady dosáhly částky cca 200 tis. Kč, z čehož 120 tis. poskytl Pardubický kraj formou dotace.

Pokračuje tak modernizace nájemního domu rekonstruovaného v roce 2001. V roce 2015 se podařilo vyměnit střešní krytinu v celém objektu v částce 388 tis.Kč, na kterou přispěl jako nyní, Pardubcký kraj částkou 100 tis.Kč.

20171018_14585820171018_145829

Porucha obecního vodovodu

Listopad 1st, 2017

Oznamujeme občanům že z důvodu poruchy obecního vodovodu jsou přerušeny dodávky vody od místního zemědělského družstva po horní konec obce směrem na Pomezí. Datum a čas opravy není znám. Doporučujeme občanům, aby se zásobili pitnou vodou.

Vodu je možné si zakoupit například v místní prodejně dnes od 14 hodin do 15:30.

Obec Stašov informuje občany, že v hodní části obce u zastávky “U transformátoru” je přistavena cisterna s pitnou vodou.

Dne 2.listopadu se podařilo provozovateli vodovodu firmě Stavební a vodohospodářská s.r.o. poruchu najít a obnovit dodávky vody.