Den otevřených dveří na OU ve Stašově 12.10.2013

Říjen 12th, 2013 by AV Leave a reply »

Dnes proběhl ve zrekonstruovaném obecním úřadě den otevřených dveří.

Zahajení proběhlo vyvěšením obecní vlajky a krátkým projevem starosty obce pana Vendolského. Shrnutí celé rekonstrukce i přípravy žádosti o dotace spolu s poděkováním. Starosta obce poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na rekonstrukci objektu, zejména místostarostovi panu Peniasovi, stavebnímu dozoru Ing.Pavlíkovi, zástupcům stavební firmy Chládek & Tintěra Ing.Přehnalovi a panu Truncovi, ale i těm, kteří pomohli při stěhování a úklidu obecního úřadu paní Houdkové, paní Teplé, panu Buřvalovi a také nově vzniklému sboru dobrovolných hasičů pod vedením Martina Libischera.

Dále poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této akce – spolku žen cvičících aerobik, které připravily občerstvení, paní Houdkové a Krušinové za výzdobu, paní Kratěnové, která připravila guláš, panu Vápeníkovi, Peňázovi a Pietropaolovi za hudební doprovod a hasičům, kteří se starali o občerstvení.  

Následovalo občerstvení, prohlídka celé budovy, a volná zábava s hudebním doprovodem.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.