1.6.2014 Dětský den ve Stašově

Červen 2nd, 2014 by AV Leave a reply »

V neděli 1. června se uskutečnil, na louce naproti obecnímu úřadu, první dětský den pořádaný ve spolupráci obce Stašov, a letos obnoveného místního Sdružení dobrovolných hasičů. Dětský den byl spojen s otevřením nového obchodu se smíšeným zbožím, který v obci léta chyběl.

Akci zahájil starosta obce pan Vendolský krátkým úvodním slovem, ve kterém všechny přítomné přivítal na dětském dni a shrnul hlavní body rekonstrukce objektu bývalé hasičárny – nyní nově otevřeného obchůdku “Na hasičárně”, poděkoval dobrovolníkům za jejich pomoc při rekonstrukci a sponzorům za jejich finanční dary. Představil provozovatele obchůdku paní Doležalovou a vydavatele nového občasníku “Stašováček“, který byl v minulých dnech doručen do poštovních schránek občanů a kterým je také paní Doležalová s panem Gregorem, Poté si převzal slovo velitel SDH pan Libischer, který pronesl pár slov o hasičích a jejich první soutěži v Květné, které se v minulém týdnu zúčastnili s výsledným desátým místem, a o průběhu nedělní akce.                                                       

Sportovní hry pro děti, byly párkrát přerušeny dešťovými přeháňkami, což však jak se zdálo nikomu nevadilo. Ve chvilkách nepohody poskytl dočasné útočiště postavený velký stan a stará lípa na hrázi rybníka. Celá akce byla ukončena překvapením, v podání příjezdu profesionálních hasičů z Poličky, kteří spolu se svými kolegy ze Stašova vytvořili pro děti, ale i některé dospělé, obrovské pole mýdlových bublinek.

Kromě sportovních her byla pro děti připravena tombola a občerstvení zdarma. Zpestřením bylo i koňské taxi v podání povozu s koňským spřežením.

Dospělí si prohlédli otevřený obchůdek a někteří i poprvé nakoupili.

Akce se setkala s ohlasem ze strany veřejnosti a pokračovala až do večerních hodin.

Poděkování patří všem, kteří se na dětském dnu podíleli a dobrovolníkům, kteří bez nároku na finanční odměnu pomohli při rekonstrukci objektu bývalé hasičárny a jeho přeměnu na obchůdek. Dobrovolníkům – zástupcům obce panu Peniasovi a Vendolskému, dále pak paní Teplé,  panu Přidalíkovi, Buřvalovi, Peňázovi, Uhrovi a Gregorovi. Za finanční dary pak firmám STAVHO s.r.o., M-Silnice a.s. a Rybářskému sdružení Vysočina.

Fotogalerie na: http://stasov.rajce.idnes.cz

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.