Svoz nebezpečného odpadu 22.10.2018

Říjen 14th, 2018 by AV Leave a reply »

Změna pravidel svozu nebezpečného odpadu!

Důvodem regulace je nerespektování specifikace nebezpečného odpadu, občané se zbavovali i velkoobjemového odpadu a železa, a nedodržovali jeho třídění.

Sběrné místo:                                            oplocená zahrada obecního úřadu

Přejímka nebezpečného odpadu:      

Pátek 19.10.2018     od 8:00-12:00

Sobota 20.10.2018  od 9:00-11:00 a 13:00-15:00

 

V uvedených časech bude odpad přebírán zástupcem OÚ.

Do těchto odpadů patří: znečištěný obalový materiál od barev a olejů, znečištěný textil od škodlivin, olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory, rádia, počítače, staré léky, baterie (monočlánky), ledničky, mrazničky, staré přípravky na ochranu rostlin, tmely, lepidla, teploměry, kosmetika (laky, barvy, studené vlny apod.), léčiva s prošlou dobou trvanlivosti, asfaltové lepenky. Do tohoto odpadu nepatří stavební suť.

 Jiné odpady, než výše uvedené, nebudou převzaty!

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.