Největší dokončená investiční akce letošního roku – opravy a modernizace vodovodního řadu obce Stašov

30 prosince, 2012 by AV Leave a reply »

Největší akcí letošního roku, započatou již na podzim roku loňského je oprava a modernizace vodovodního řadu obce Stašov, spojená se změnou provozovatele obecního vodovodu.

Obec získala na tuto investiční akci dotaci od Pardubického kraje v celkové výši 1,5 mil.Kč. Celkové náklady dosáhly výše 2,3 mil.Kč. Obec tedy ze svého rozpočtu investovala částku 0,8 mil.Kč

V únoru letošního roku byla zprovozněna nová úpravna pitné vody v obci, která odstraňuje za pomoci denitrifikačních filtrů vysoké procento dusičnanů, které obec již několik let trápí. Okresní hygienická správa ve Svitavách již obci Stašov neprodloužila výjimku (na vysoké procento obsahu dusičnanů ve vodě) a hrozilo uzavření obecního vodovodu a navážení pitné vody v cisternách.

Spolu s vybudováním této úpravny bylo vyměněno i chlorovací zařízení a pořízeno nové tlakovací čerpadlo. Vedle pak byla vybudována i podzemní jímka na odpad z úpravny vody a plechový sklad na draselnou sůl.

Náklady na úpravnu vody přesáhly částku 500.000,-Kč.

Při realizaci úpravny vody se zjistilo, že budova obecní vodárny není zkolaudovaná a zanesena v katastrálních mapách. Bylo nutno zpracovat dodatečnou projektovou dokumentaci, budovu vodárny zkolaudovat a zapsat na katastrálním úřadě.

Dále se během měsíce května opravila část stávajícího vodovodního řadu od domu č.p. 21 směrem k zemědělskému družstvu, která je nyní zakončena novou vodovodní šachtou s uzavíracími ventily pro více částí obecního vodovodního řádu. Celkem bylo vyměněno 184m potrubí. V rámci této opravy došlo k úpravě příkopu u stejné místní komunikace, který byl doplněn o řadu dalších betonových žlabů a hydrantů vedoucích až po úroveň hlavní komunikace vedoucí na Jedlovou.

V letních měsících došlo také k vyčištění nádrží hlavního vodního zdroje, zejména z důvodu nevyhovujících rozborů pitné vody, které ukazovaly zvýšený výskyt bakterií.

V měsíci srpnu proběhla výměna části vodovodního řadu u rybníka „Velký Stašovský“ směrem od č.p.100 k bývalému teletníku u č.p.102. Zde bylo vyměněno celkem 256m potrubí.

Například jeden metr potrubí PVC stál 1.983,-Kč, celkové náklady pouze na potrubí tak překročily částku 1mil. Kč

Poslední rozbory vody ukazují zlepšení celkového stavu pitné vody v obci.

Bohužel v posledních měsících nastal v obci jiný problém s vodou, neboť poklesla vydatnost hlavního zdroje pitné vody v obci skoro na polovinu.

Poslední  dvacetičtyřhodinové měření na konci měsíce prosince ukázalo přítok vody cca 54 metrů kubických a spotřebu 57 metrů kubických. Obec tak naváží vodu v cisternách z obce Rohozná. Hlavní zdroj pak obec posiluje i malými místními zdroji vody.

V příštích letech se bude muset obec zaměřit na vybudování nového vydatného zdroje pitné vody.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.