Předvánoční posezení, adventní zastavení v kostele, rozsvěcení vánočního stromu 2015

30 listopadu, 2015 by AV Leave a reply »

Letos již potřetí přijali „dříve narození“ občané Stašova pozvání na předvánoční posezení s živou hudbou v prostorách budovy obecního úřadu.

Ve 14 hodin zahájil program starosta obce pan Vendolský s místostarostou panem Peniasem stručným shrnutím uplynulého roku a výhledem do nového roku 2016. Ve svém projevu také poděkoval všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.04

Následovala volná zábava s živou hudbou v podání Duo Kvíčala – pan Kvíčala s panem Vágnerem.06

Po půl páté odpoledne se zúčastnění začali přesouvat do místního kostela Panny Marie Nanebevzaté, kde program pokračoval už i pro širokou veřejnost krátkým varhanním koncertem vážné i rytmické hudby pana Josefa Němce, a krátkým výkladem novodobé historie kostela v podání paní Anděly Němcové. Byla rozsvícena první adventní svíce a po ukončení programu umožněna prohlídka kostela. Lidé si mohli zakoupit i drobné vánoční předměty z misijního jarmarku.11

Od šesté hodiny pak program pokračoval před budovou obecního úřadu, kde byl za doprovodu živé hudby slavnostně rozsvícen obecní vánoční strom. Na účastníky zde čekalo i občerstvení s vůní hřebíčku a vanilky, o které se postaral nový provozovatel obchodu pan Balcar s rodinou.

O vánoční atmosféru se postaralo i počasí, které navodilo adventní atmosféru sice malou, ale bílou sněhovou nadílkou.

09Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

 

 

 

 

 

 

01

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.