Výměna oken kostela, opravy křížků a kapličky – dotace v roce 2016

21 září, 2016 by AV Leave a reply »

V měsíci srpnu začala firma Umělecké kovářství Miloš Fait s výměnou oken kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stašově. Původní okna z roku 1875 byla v havarijním stavu a Římskokatolická církev zastoupená p.Zdeňkem Šilhánkem získala na jejich opravu dotaci ze SZIF. Celkem bude vyměněno 28 oken v hodnotě 680 tis.Kč. Nová okna jsou tvořena rámečky s lepenými bezpečnostními skly. Akce je jednou ze tří, na které byly v obci Stašov schváleny prostředky z fondu SZIF pro letošní rok. Dotaze SZIF činí 70%, zbývajících 30% hradí římskokatolická církev. V rámci této dotace by mělo dojít i k vylepšení okolí kostela a to výsadbou nových okrasných rostlin a tvorbě záhonků na místním hřbitově.

Termín dokončení výměny oken se blíží a práce nabývají na intenzitě. Ze Svojanova bylo zapůjčeno další lešení, které se bude v tomto týdnu stavět v režii farníků a zástupců obce, aby se tak urychlila výměna zbývajících oken.

původní stav okna

Původní stav okna

Průběh rekonstrukce

Průběh rekonstrukce

 

Další dvě akce jsou v kompetenci obecního úřadu a jedná se o opravu 4 křížků – božích muk – v katastrálním území Stašov a opravu kapličky v horní části obce. Pro opravu kapličky byla ve výběrovém řízení vybrána firma Vlastimil Jachan , opravy křížků zajišťuje restaurátor pan Daniel Bartoš. Na tyto dvě akce vynaloží obec 720.000,-Kč, 70% získá z dotace.

Všechny tři akce musejí být hotovy a vyúčtovány do konce měsíce září 2016.

Kaplička jako jediná je již zcela dokončena. Kromě nového pláště získala i novou střechu s původním typem šindelové krytiny. Nyní již zbývají jen sadové úpravy.

původní stav

Původní stav

Stav po rekonstrukci

Stav po rekonstrukci

Pro křížky byly již vykopány nové základy, samotné křížky jsou odvezeny a jejich restaurování probíhá. Na své místo by se měly vrátit během příštího týdne.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.