Výtěžek tříkrálové sbírky 2019

9 ledna, 2019 by AV Leave a reply »

Výtěžek tříkrálové sbírky z pátku 4. ledna pro rok 2019 činí 9.566,-Kč, pro porovnání s loňským rokem o 264,-Kč méně.

Autor: E.Bukáčková

Autor: E.Bukáčková

 

 

Předběžné výsledky pro Oblatní charitu Poličku jsou k dnešnímu datu 518.960-Kč, dosud však bylo úředně rozpečetěno pouze 93 pokladniček ze 156, tedy jen 59,6%.

Celkem za všechny diecéze a arcidieceze činí výtěžek sbírky 29.354.447,-Kč – dosud rozpečetěno ale jen 23% z celkového počtu pokladniček. V loňském roce činil celkový výtěžek 116.305.402,-Kč.

Z celkového výtěžku se 65 % vrací Charitě, která koledování v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Oblastní charita Polička – záměr využití výtěžku sbírky 2019:

 • Pomoc s úhradou spoluúčasti nákladů spojených s rekonstrukcí domu č. IV, (Vrchlického čp. 10 v Poličce), v němž poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace pro klienty z okresu Svitavy,
  216 000 Kč
 • Příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů vynakládaných na činnost Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela, zdravotní služby poskytované pacientům v obcích podle rajonizace zdravotních pojišťoven v konkrétních obcích kolem města Poličky.
  192 000 Kč
 • Poskytování přímé pomoci potřebným, sociálně slabým lidem v místě působnosti tříkrálové sbírky Oblastní charity Polička, případně s humanitární pomocí,
  24 000 Kč
 • Podpora humanitárních projektů v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore pořádány kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a v oblasti Belgaum na dětské večerní vzdělávání a podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů.
  33 600 Kč
 • Příspěvek na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků vzniklých při mimořádných událostech – povodních, požárech apod.rn rn
  14 400 Kč                                                                                                                                                                              zdroj: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2019/

 

 

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.