Nabídka nebytových prostor k pronájmu

23 února, 2022 by AV Leave a reply »

Obec Stašov jako vlastník objektu č.p. 247 – prodejny se smíšeným zbožím ve Stašově, nabízí k pronájmu prostory k provozování prodejny se smíšeným zbožím včetně skladu a zázemí.

Kontakt: Leoš Vendolský – starosta obce

email: ou.stasov@tiscali.cz

Podmínky pronájmu

– zachování základního prodeje potravin

– zkušenosti z daného oboru

– schopnost zajistit prodej předpokládaný dnem 1.4.2022

– schopnost zajistit vybavení prodejny zbožím

– požadovaná prodejní doba: pondělí až pátek – dopolední i odpolední prodej, sobota – dopolední prodej, o úpravě prodejní doby je možné jednat

– nájemné ve výši 1,-Kč/rok

– platba elektrické energie – hradí obec

– provozní náklady hradí provozovatel

– prodejna je vybavena chladícím zařízením, pultem, regály, nářezákem, klimatizací, pokladnou atd.

– příspěvek obce na provoz 3.000 Kč/měsíc

– bezúhonnost

Požadavky na profesní kvalifikační předpoklady

· výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů

· doklad o oprávnění k podnikání, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. živnostenský list) či licenci

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.