Oprava Kaple Panny Marie Zázračné Balda/Modřec

6 března, 2024 by AV Leave a reply »

V letošním roce by Lesy české republiky měly opravit Kapli Panny Marie Zázračné u bývalých lázní Balda.

Bude provedeno vybourání podlahové konstrukce, dále budou odstraněny vnitřní omítky a lokálně venkovní fasáda, odstraněny budou stávající otvorové prvky. Svislé nosné obvodové zdivo z opuky nebude stavebními úpravami dotčeno.

Dožité dřevěné vstupní dveře budou vybourány a nahrazeny novými dřevěnými. Taktéž všechna poškozená okna budou vybourána a nahrazena dřevěnými jednoduchými okny. Stávající kamenný portál bude odborně restaurován. Pod podlahovou konstrukcí bude provedeno drenážní potrubí pro zajištění provětrávání podlahy a obvodového zdiva. Následně bude provedena nová skladba podlahové konstrukce.

Vnitřní povrchy stěn a stropu v objektu bude opatřen novou paropropustnou malbou. Dřevěné prvky budou ošetřeny nátěrem proti biologickému napadení dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.