Výsledky čerpacích zkoušek zkušebních vrtů

10 března, 2015 by AV Leave a reply »

Koncem roku 2014, převážně v měsíci listopadu, proběhly na vytipovaných místech v blízkosti starého vodojemu takzvané ověřovací čerpací zkoušky dvou zkušebních vrtů, vytýčených na základě geofyzikálního průzkumu a psychotronického průzkumu. Oba vrty hluboké 40m byly ověřovány dlouhodobě během 4 týdnů skupinovou čerpací zkouškou spojenou s analýzami vod. Sledoval se i vliv na podzemní a povrchové vody. Z výsledků je patrno, že v důsledku čerpání nedošlo k negativnímu ovlivnění pramenní jímky, z níž voda gravitačně odtéká do starého vodojemu ani k ovlivnění průtoku místního potoka.

Z prvního vrtu ST-1 je doporučeno k dlouhodobému vodárenskému odběru do 0,6 l za sekundu a z druhého ST-2 dokonce 0,8 l za sekundu. Z obou vrtů lze čerpat souběžně do 1,4 l za sekundu – cca 5.040 l za hodinu. Vydatnost je větší než se očekávalo a plně dostačuje průměrné spotřebě obce.

Kvalita vody bohužel není zcela vyhovující, neobsahuje ale zvýšené množství dusičnanů, které obec trápí dlouhodobě a musí se nákladně upravovat v úpravně vody. Vzorky z vrtů pro změnu obsahují zvýšené množství železa, manganu a vrt ST-2 mírně překračuje směrné hodnoty radonu.

Vodu bude nutné před využitím upravovat. Tyto úpravy by však měly být jednodušší a levnější variantou úpravy dusičnanů.

Nyní obec Stašov čeká na vyjádření Okresní hygienické správy o povolení využití těchto zdrojů. Na základě tohoto vyjádření bude dohodnut další postup.

Na čerpací zkoušky a nové zkušební vrty získala obec v roce 2014 dotaci od Pardubického kraje ve výši cca 300.000 Kč.

Pokud bude stanovisko kladné, obec by požádala o dotace na zajištění nových vrtů, připojení do stávající vodovodní sítě a úpravu kvality nových zdrojů pitné vody.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.