Dotace ve výši 550 tis. Kč na kompostéry pro obec Stašov

29 května, 2015 by AV Leave a reply »

Od 1.dubna tohoto roku se naplno rozbíhá v obcích povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu tzv. BRKO. Náklady pro naši obec Stašov se odhadují na cca 700tis. Kč. Protože náklady představují pro obce i města velkou zátěž, bylo možné zažádat o dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Starosta obce pan Vendolský podal žádost o dotaci na velkoobjemové kompostéry v celkové částce 647.100,-Kč, z čehož dotace činí 85% tedy 550.035,-Kč. V těchto dnech byla žádost o dotaci SFŽP schválena.

Varianta velkoobjemových kompostérů byla zvolena jako optimální. Sběrný dvůr, který by umožnil svážet bioodpad i z naší obce, v okolí Stašova není, a nejbližší možný je vzdálen cca 40 km. Náklady na svážení bioodpadu by se tedy variantou svážení bioodpadu výrazně navýšily.

Z dotace budou nakoupeny velkoobjemové kompostéry, které budou přidělovány jednotlivým rodinám. Z dotace dále bude zakoupen štěpkovač na větve stromů.

Povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad je krok, kterým chce Ministerstvo životního prostředí docílit splnění cíle vyplývajícího ze směrnice 1999/31/ES, o skládkách odpadů. Klíčovým rokem pro Českou republiku je přitom rok 2020. Směrnice ukládá členským státům povinnost snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů produkovaného v roce 1995 je třeba toto množství snížit do roku 2020 na 35 procent, to znamená, že Česká republika může v roce 2020 uložit na skládky pouze 535 500 tun biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

SFZP

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.