Tříkrálová sbírka 2022

26 prosince, 2021 by AV Leave a reply »

Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 16. ledna 2022. Do sbírky bude možné přispět variantou on-line na číslo sbírkového účtu: 66008822/0800 vedeného u České spořitelny, a. s. Praha – pokud u platby uvedete variabilní symbol 777955021, bude příspěvek poukázán přímo Oblastní charitě Polička. Vzhledem k tomu, že i průběh Tříkrálové sbírky musí respektovat aktuální epidemiologická opatření, připravujeme obdobu loňské varianty koledování. Jsme opět v jednání ohledně umístění kasiček na obecních úřadech, v obchodech, v kostelích či na farních úřadech apod.  Vzhledem k omezením se obchůzka koledníků uskuteční jen zcela výjimečně, za příznivých podmínek, pokud to aktuální situace dovolí. Děkujeme všem za pochopení. Bližší aktuální informace načerpáte na www.policka.charita.cz.

Vážení a milí, přejeme Vám i Vašim blízkým klidný a radostí naplněný vánoční čas s milostiplným dotekem Boží lásky. Do nového roku pak dobré zdraví, hojnost vlídnosti, osobní i profesní pohody.

Děkujeme za Vaši přízeň.

S úctou Vaše Oblastní charita Polička

Snímek obrazovky 2021-12-26 174623

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.