Shrnutí 2022

27 prosince, 2021 by AV Leave a reply »

 

2021
 Investiční akce – Dotace Dotace  tis. Kč Celkem tis. Kč
Restaurování starých náhrobků na místním hřbitově             50
Nové mobiliář – lavičky na místním hřbitově             10
Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu – dokončení – proplacení dotace        1 578        1 999
Výměna lamp veřejného osvětlení podél vedlejších místních komunikací               –           200
Dotace DČOV             60
 Celkem        1 578        2 259

 

Výhled na rok 2022
•Výstavba zázemí v místním sportovním areálu – podaná žádost dotace NSA 800.000,-Kč spoluúčast obce 20%
•Dotace DČOV cca 140.000,-Kč z rozpočtu obce
•Fasáda – obchod, hasičárna
•Hřbitov (restaurování starých náhrobků – pokračování)
•Odpočinková zóna pro děti u víceúčelového hřiště – podaná žádost u MMR v celk.hodnotě 1.500.000,-Kč spoluúčast 20%
•Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u OU – podaná žádost u MMR v celk.hodnotě 1.500.000,-Kč spoluúčast 20%
•Doplacení poskytnutého úvěru na rekonstrukci budovy OU a obecního vodovodu

 

 

 

 

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.