Rozsvěcení vánočního stromu dne 29. listopadu 2014

Prosinec 1st, 2014 by AV Leave a reply »

Obecní úřad Stašov pořádal v sobotu dne 29. listopadu rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu s bohatým programem.

Občané se sešli v 17,00 hodin v místním kostele Panny Marie Nanebevzaté, kde mohli v adventním čase zapomenout na předvánoční shon, poslechem vážné a rytmické varhanní hudby. Na varhany hrála Markéta Samková z Banína. Potom vyslechli historii kostela, s kterou je seznámila paní Anděla Němcová. Dle zájmu si mohl každý prohlédnout celý chrám, nahlédnout do komor, sakristie a podívat se z chóru do lodě kostela. Rodina Samkova z Banína připravila v zadní části kostela misijní jarmark, kde si převážná část návštěvníků koupila nějakou maličkost. Výtěžek ve výši 2.360,- Kč putoval dětem do Srí Lanky.

Od kostela všichni přešli k obecnímu úřadu, kde byl po krátkém projevu místostarosty obce pana Peniase, slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Atmosféru Vánoc ještě přiblížil zpěv koled pana Wágnera i ostatních přítomných. A protože byl každý zmrzlý, přišel k chuti horký punč, který uvařila paní Houdková. Občanů přišlo nezvykle hodně a ze zpětných reakcí, se toto sobotní odpoledne vydařilo.

Autor: Anděla Němcová

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.