Tříkrálová sbírka 2016 – výsledky

Leden 19th, 2016 by AV Leave a reply »

_DSC3215_DSC3214

 

Letošní rok  vybraly skupinky koledníků 8.678,-Kč, to je o 2.205,-Kč více než v loňském roce. Celkem vybrala oblastní charita 665.029,-Kč. O tuto částku se zasloužilo  145 skupinek koledníků o celkovém počtu 592 koledníků.
Bez názvu

Záměry na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2016:

Název projektu Stručný popis projektu Předpokládaná částka, procenta z celkové částky
 Šance pro rodinu  Vybavení a nájem místnosti pro asistované kontakty rodičů s dětmi.  15%
Charitní pečovatelská služba  Zakoupení automobilu pro zabezpečení terénní služby pro seniory. 50%
 Domácí hospic sv. Michaela   Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče – materiální vybavení, osobní náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.    10%
Půjčovna pomůcek  Pořízení nových zdravotnických a kompenzačních pomůcek (elektrická polohovací lůžka) 15%
 Humanitární projekty v Indii 

 

  1. projekt: Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka,
  2. projekt: Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka
  3. projekt: na mzdy řidiče a technika a na provoz a údržbu školního autobusu v oblasti Mansapur
5%
 Přímá pomoc potřebným   Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.  5%

 

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.