Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Srpen 7th, 2015 by AV Leave a reply »

Městský úřad Polička jako vodoprávní úřad s platností do odvolání zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Polička, a to pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, sportovní hřiště) mytí motorových vozidel. Vodoprávní úřad Polička jedná na základě zjištění hydrologických poměrů na vodních tocích a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.