Kompostéry pro majitele nemovitostí v k.ú. obce Stašov

Srpen 7th, 2015 by AV Leave a reply »

Obecní úřad Stašov oznamuje všem majitelům nemovitostí v katastrálním území obce Stašov, že si mohou vyzvednout kompostéry zakoupené z dotace MŽP. Nákup kompostérů je nutný pro splnění podmínek zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Kompostéry si lze vyzvednout  v úterý 11.8. a ve čtvrtek 13.8.2015 od 8:00 – 15:00 a ve středu 12.8.2015 od 8:00-17:00 na obecním úřadě.

Kompostéry budou předány vždy majiteli nemovitosti a to na jedno č.p. jeden kompostér.

Výjimku tvoří pouze bytové domy, kde na jeden byt bude předán jeden kompostér. S majiteli bude sepsán předávací protokol. Průkaz totožnosti prosím vezměte s sebou.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.