Schválení žádosti o dotaci na Odstranění nevyhovující kvality pitné vody v obci Stašov III. Etapa

14 října, 2016 by AV Leave a reply »

V posledních dnech měsíce září schválila rada a  zastupitelstvo Pardubického kraje dotaci pro obec Stašov ve výši 3.790 tis. Kč na zapojení nových vrtů pitné vody do stávajícího vodovodního řádu. Rozpočet celkové investice dosahuje částky 5.500 tis. Kč.

Obec Stašov se již několik let potýká s nedostatkem pitné vody. Zapojením 2 nových vrtů do svého vodovodního řádu by se měl tento problém vyřešit.

Jedná se již o třetí etapu tohoto projektu.

V první etapě byla v roce 2012 vybudována úpravna vody, která odstraňuje vysoké hodnoty dusičnanů. Zároveň bylo vyměněno i chlorovací zařízení a pořízeno nové čerpadlo. Dále se opravila část stávajícího vodovodního řádu od domu č.p.21 směrem k zemědělskému družstvu, která je nyní zakončena novou vodovodní šachtou s uzavíracími ventily pro více částí obecního vodovodního řádu. Investice dosáhla částky 1.500 tis. Kč, z čehož částka 1.000 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu Pardubického kraje.

V druhé etapě byly vytipovány a provedeny v listopadu roku 2014 2 zkušební vrty pitné vody, na které obec získala od Pardubického kraje dotaci ve výši 300.000,-Kč. Okresní hygienická stanice pak v březnu roku 2015 složení vody odsouhlasila jako vhodné a povolila jejich užívání a zapojení do stávajícího vodovodního řádu. Celková investice činila 438 tis. Kč.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.