Úprava veřejného prostranství před kostelem, oprava hasičárny

Srpen 12th, 2018 by AV Leave a reply »

V měsíci červenci bylo dokončeno restaurování 2 soch před místním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Nyní se započalo s úpravami prostranství před hlavním schodištěm.

Byly vytrhány staré tůje a budou nahrazeny novou výsadbou. Realizace by měla proběhnout v měsíci srpnu a září.

Na realizaci těchto oprav získal starosta obce dotaci z Ministerstva zemědělství v hodnotě 249tis,Kč, celkové náklady by měly dosáhnout výše 356 tis.Kč.

 

20180811_08252520180811_082436

Další opravou obecního majetku je probíhající rekonstrukce vnitřních prostor objektu hasičárny. Na tyto opravy získal starosta obce dotaci 190 tis Kč opět z ministerstva zemědělství. Celková suma by měla dosáhnout 271 tis Kč. Peníze slouží k opravě zdí a podlah části objektu, vybourání nových dveří v zadní části objektu a rozvodům elektřiny.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.