Dotace pro nové čističky odpadních vod

Říjen 11th, 2018 by AV Leave a reply »

Čističky odpadních vod pro majitelé nemovitostí s trvalým pobytem v obci: zastupitelstvo obce Stašov schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořízení DČOV , za podmínek nově zkolaudovaných a spuštěných DČOV a následné fyzické kontrole ze strany OÚ. Pro rok 2018 bude dotace poskytnuta prvním deseti žadatelům, kteří splní uvedené podmínky.

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.