Poplatky 2019

Rok 2019

poplatek za odpad:

584,-Kč/ osoba s pobytem v obci dle  § 10 b zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

684,- Kč /stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

obec přispívá ze svého rozpočtu za odvoz komunálního odpadu částkou:

100,-Kč za každou osobu s pobytem v obci Stašov dle  § 10 b zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

poplatek ze psů:       50,- Kč / pes, každý další 75,-Kč

 

poplatek nájemného za hrobové místo:       50,- Kč / m2 a rok. Smlouva bude uzavřena na 10 let. Z uvedené částky je stanoveno nájemné ve výši 20,-Kč a rok a 30,- Kč a rok za služby.

 

Poplatky lze platit hotově v úřední hodiny na obecním úřadě
každé pondělí 8-10 hod, středa 8-11:30 a 12-17 hod


nebo převodem na účet České Spořitelny a.s.  č.ú. 1283404359/0800

poplatky jsou splatné do konce měsíce března daného roku

 

Comments are closed.