Poplatky 2018

Rok 2017

poplatek za odpad:

524,-Kč/ osoba s pobytem v obci dle  § 10 b zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

624,- Kč /stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

poplatek ze psů:       50,- Kč / pes, každý další 75,-Kč

Poplatky lze platit hotově v úřední hodiny na obecním úřadě
každé pondělí 8-10 hod, středa 8-11:30 a 12-17 hod


nebo převodem na účet České Spořitelny a.s.  č.ú. 1283404359/0800

poplatky jsou splatné do konce měsíce března daného roku

obec přispívá ze svého rozpočtu za odvoz komunálního odpadu částkou:

100,-Kč za každou osobu s pobytem v obci Stašov dle  § 10 b zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Comments are closed.