Poplatky 2021

Rok 2021

poplatek za odpad:

692,-Kč/ osoba s pobytem v obci dle  § 10 b zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

792,- Kč /stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

obec přispívá ze svého rozpočtu za odvoz komunálního odpadu částkou:

100,-Kč za každou osobu s pobytem v obci Stašov dle  § 10 b zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

poplatek ze psů:       50,- Kč / pes, každý další 75,-Kč

poplatek nájemného za hrobové místo:       50,- Kč / m2 a rok. Smlouva bude uzavřena na 10 let. Z uvedené částky je stanoveno nájemné ve výši 20,-Kč a rok a 30,- Kč a rok za služby.

 

Poplatky lze platit hotově v úřední hodiny na obecním úřadě
každou středu 15-17 hod, pátek 10-12 hod


nebo převodem na účet České Spořitelny a.s.  č.ú. 1283404359/0800

poplatky jsou splatné do konce měsíce března daného roku

 

 

Pitná voda cena:

  • 40,-Kč za 1m3 osoba bez pobytu v obci dle §10 b zákona 565/1990Sb a podnikatelské subjekty
  • 40,-Kč za 1m3 osoba s pobytem v obci dle §10b zákona 565/1990Sb (obec poskytne slevu ve výši 20,- Kč za 1m3 do 20m3 za osobu – půlročního odběru, nad tuto spotřebu platí cena ve výši 40,-Kč za 1m3)

Obec přispívá ze svého rozpočtu částkou ve výši 20 Kč/1m3 pro občana s trvalým pobytem v obci dle §10 b zákona 565/1990Sb na spotřebu do 20 m3/osobu za půl roku.

 

 

 

Comments are closed.